Proszę Administratorów o zmianę tytułu bo jest tam "MINI", a powinno być "MIDI".