Potwierdzam. Jeździł. Następnie był na 532 albo 522.