Uważam, że zmiana statusu przystanków z warunkowych na stałe niczego prócz wzrostu opóźnień nie zmienia.