ZDiTM powinien podać jeszcze jakie koszty poniósł z wprowadzeniem organizacji na Wszystkich Świętych.