Encyklopedia

Przebieg praktycznego egzaminu na motorniczego

dodane przez Iwo; zmodyfikowane przez djdark

Po zakończeniu 137 godzinnego kursu, po zdaniu egzaminu wewnętrznego, kursant przystępuje do egzaminu państwowego. Podobnie jak przy egzaminie na prawo jazdy, składa się on z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna składa się z dwunastu pytań z ogólnych zagadnień dotyczących ruchu drogowego, a także z sześciu pytań specjalistycznych z dziedziny tramwajów. Po przejściu części teoretycznej, kursant przystępuje do praktycznej części egzaminu. Część praktyczna odbywa się na terenie zajezdni oraz na mieście.

Składa się ona z następujących zadań:

A) przygotowanie do jazdy i ruszenie z miejsca.

1) właściwie ustawienia fotela i lusterek
2) sprawdzenie:
- połączenia wagonów
- działania hamulców, pantografu, przetwornicy, piasecznic, oświetlenia wagonu
- mechanizmu otwierania i zamykania drzwi wagonów

3) upewnienie się o możliwości jazdy
4) płynne ruszenie

B) Jazda do przodu i tyłu po prostej i łuku

1) Płynna jazda do przodu i tyłu, oraz zatrzymanie wagonu w określonych miejscach

C) Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej na pożądany kierunek oraz przejazd

1) zatrzymanie wagonu przed zwrotnicą w odległości nie mniejszej niż 0,5 metra
2) właściwie ustawienie zwrotnicy i odpowiedni najazd na iglicę zwrotnicy

D) Dojazd do stojącego wagonu i ich połączenie mechaniczne oraz elektryczne

1) dojazd do stojącego wagonu na odległość nie większą niż 0,1 metra
2) właściwie połączenie wagonów

E) Przejazd wagonem wieloczłonowym, lub składem conajmniej 2-wagonowym

1) płynna jazda, przejazd pod izolatorem sekcyjnym
2) właściwa kolejność wykonywania czynności umożliwiających:
- jazdę jednym sprawnym wagonem
- przy wykorzystaniu jednej grupy silników

F) Jazda awaryjna jednym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników

1) płynna jazda, przejazd pod izolatorem sekcyjnym
2) właściwa kolejność wykonywania czynności umożliwiających:
- jazdę jednym sprawnym wagonem
- przy wykorzystaniu jednej grupy silników

G) Przejazd przez myjnię wagonów

1) właściwie przygotowanie wagonu do przejazdu przez myjnię, oraz utrzymanie odpowiedniej prędkości podczas przejazdu przez nią
2) zatrzymanie wagonu w odpowiednim miejscu na stanowisku postojowym, oraz jego zabezpieczenie na okres postoju

H) Wjazd na stanowisko postojowe

1) zatrzymanie wagonu w odpowiednim miejscu na stanowisku postojowym, oraz jego zabezpieczenie na okres postoju

Po szczęśliwym zdaniu egzaminu, kursant otrzymuje stosowne zaświadczenie, z którym udaje sie do właściwego starostwa powiatowego celem wydania pozwolenia na prowadzenie tramwaju.

Mając pozwolenie, świeżo upieczonego motorniczego czekają jazdy z patronem.
na podstawie informacji własnych
opracował Iwo Tondos