Oba zmodernizowane - wiecie jaki jest powód wyłączenia?