Czyli będzie przy nich "dłubał" serwis producenta :)