Nie wiem, jakie względy ma PKS: autobusy tego przewoźnika są w fatalnym stanie technicznym, brudne, w większości bez klimatyzacji, wysokopodłogowe. Dodatkowo w większości z nich brak GPS - na stronie ZDiTM, na mapach brak informacji o autobusach tego przewoźnika. Dlaczego PKS nie przestrzega warunków umowy a ZDiTM nie wyciąga konsekwencji z tego tytułu?