Czy ktoś wie, jaka jest przyczyna wyłączenia z eksploatacji wozu #141?