Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Tramwaj priorytetem polityki transportowej Szczecina do 2015 r.

Mariusz Rabenda, Gazeta Wyborcza,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Ten dokument może wydawać się zbiorem pobożnych życzeń. Jest jednak niezbędny, aby starać się o pieniądze unijne. "Polityka transportowa miasta do 2015 r." jest już gotowa.
Dokument ma charakter ogólny - nie wskazuje konkretnych inwestycji, a jedynie kierunki działań.

- Pracowali nad nim zarówno ludzie zajmujący się komunikacją w Urzędzie Miejskim, czy ZDiTM-ie, jak i niezależni eksperci ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz szczecińskich wyższych uczelni - mówi Michał Przepiera, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska UM.

Obecnie "Polityka..." trafiła do komisji Rady Miasta.

- Chciałbym, żeby w styczniu lub lutym została uchwalona - mówi Andrzej Grabiec, wiceprezydent Szczecina. - Musimy się bowiem przygotowywać do złożenia wniosków na dofinansowanie kolejnych inwestycji ze środków unijnych. Wnioski takie muszą się odwoływać do konkretnych zapisów tego dokumentu. Bez niego nie mamy szans na pieniądze z Unii.

Wiedząc, w jakim stanie jest obecnie komunikacja w mieście, niektóre zapisy "Polityki..." mogą szokować.

 • Strefa Płatnego Parkowania - ma przeciwdziałać zatłoczeniu śródmieścia pojazdami. Ma być podzielona na podstrefy o zróżnicowanej opłacie w zależności od miejsca.

 • Tramwaj priorytetem - zgodnie z zaleceniami UE aglomeracje muszą stawiać na transport zbiorowy. Podstawowym środkiem komunikacji w Szczecinie ma być tramwaj, a uzupełnieniem sieci tramwajowej autobusy miejskie. Nowe torowiska (w tym dla Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju) powinny powstawać głównie jako wydzielone z ruchu samochodowego. W okolicy węzłów komunikacyjnych (takich jak Basen Górniczy) powinny powstać parkingi typu "park and ride", na których kierowcy zostawią samochód i przesiądą się na tramwaj czy autobus.

 • Rozwój sieci komunikacji miejskiej - ma reagować na powstawanie nowych osiedli, centrów usługowych, zakładów pracy, szkół i uczelni. Siatka połączeń ma być na bieżąco zmieniana. Autobusy i tramwaje mają jeździć tam, gdzie są najbardziej potrzebne, i z odpowiednią częstotliwością. Ma to wpłynąć na zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów i zmniejszenie kosztów funkcjonowania komunikacji. Poprawić jakość usług ma też wprowadzenie na rynek kolejnych firm transportowych.

 • Połączenia aglomeracyjne - Szczecin ma być skomunikowany z miejscowościami sąsiednimi wchodzącymi w skład aglomeracji podobnie jak z Policami. Jak najszybciej powinno powstać szybkie połączenie Szczecin - lotnisko Goleniów.

 • Rower - ma być nie tylko wykorzystywany w celach rekreacyjnych, ale także jako alternatywny środek transportu. W tym celu ma być rozbudowana sieć miejskich i międzygminnych ścieżek rowerowych. Przy przystankach szybkiego tramwaju i węzłach komunikacji publicznej mają powstać urządzenia do przechowywania rowerów.

 • Ciężarówki poza centrum - ma to ułatwić obwodnica śródmiejska oraz skomunikowanie przejść granicznych z drogami szybkiego ruchu i autostradami, by tiry nie musiały wjeżdżać do miasta. Poszerzane mają być strefy ruchu uspokojonego oraz wolnego od samochodów. W śródmieściu ma być także ograniczana możliwości parkowania na chodnikach. Możliwe są zakazy poruszania się ciężarówek po niektórych ulicach w określonych godzinach.

 • Ochrona środowiska - wzdłuż ciągów komunikacyjnych ma być nasadzana zieleń. Wymienić należy przestarzały tabor komunikacji miejskiej, przy budowie torowisk mają być stosowane najnowsze materiały ograniczające hałas.

  Dla Gazety

  Zbigniew Wicik - zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego:

  Spójna polityka transportowa miastu jest potrzebna. Gwarantuje ona preferencję dla komunikacji zbiorowej. Żeby ludzie przesiedli się z samochodów do tramwajów czy autobusów, muszą mieć ku temu zachęty. Zachętą nie jest na pewno puszczenie tramwaju po torowisku na Krzywoustego razem z samochodami, bo pasażer tramwaju nie będzie chciał stać tam w korku. Jeśli przy węzłach komunikacyjnych powstaną duże parkingi, to bilet parkingowy powinien stanowić też bilet na przejazd komunikacją publiczną. Nowo budowane drogi muszą powstawać tak, aby w centrum samochodów było jak najmniej.

  źródło: Gazeta Wyborcza

 • 23 komentarze