Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin inne/różne

Rada Miasta zmienia przepisy

za Szczecińskim Serwisem Samorządowym,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Na najbliższej sesji Rady Miasta, 9 stycznia, odbędzie się m. in. głosowanie nad dwoma projektami uchwał, dotyczącymi komunikacji miejskiej.
Pierwszy z projektów, dostępny tutaj, obejmuje następujące zmiany:
  • Wprowadzenie funkcjonowania w komunikacji nocnej wszystkich przystanków jako przystanków warunkowych. Wprawdzie zasada ta obowiązuje od 1 lipca 1997 roku, jednak dotychczas nie znalazła odzwierciedlenia w przepisach uchwalonych przez Radę Miasta.
  • Umożliwienie kontroli biletów przez kierowców autobusów komunikacji nocnej. Zapis taki znajduje się w umowach podpisanych z przewoźnikami, obowiązujących od 1 października 2005, jednak aby mógł zostać wprowadzony w życie, Rada Miasta musi podjąć stosowną uchwałę.
  • Drobne zmiany listy osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów.

    Drugi projekt uchwały ustanawia wysokość dotacji budżetowej do jednego wykonywanego wozokilometra w 2006 roku na poziomie 1,8079 zł, co pozwoli na realizację przewozów w wysokości około 26 438 922 wozokm. Projekt dostępny jest tutaj.

    źródło: Szczeciński Serwis Samorządowy

  • brak komentarzy