Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin inne/różne

Do rozbiórki!

torwid,

dodane przez Phobos; zmodyfikowane

Fotoamatorzy, będący MKM-ami, powinni tłumnie i w miarę szybko udawać się w kierunku pętli Las Arkoński. Historyczna wiata z lat 20. ub. wieku okazuje się nie być zabytkiem. Nie jest też obiektem należącym do którejkolwiek ze stref ochrony konserwatorskiej.
Ponieważ ZDiTM nie ma środków na jej konserwację i utrzymanie, a obiekt od lat jest niewykorzystany, zwrócił się z pytaniem o możliwość rozbiórki. Miejski Konserwator Zabytków nie widzi przeszkód, o ile ZDiTM otrzyma wszystkie niezbędne zgody, wymagane prawem budowlanym, a przed przystąpieniem do prac wykona pełną dokumentację rysunkową i fotograficzną obiektu.

Los historycznej wiaty wydaje się więc przesądzony. Chyba, że odpowiednie kroki podejmie osoba lub instytucja, która nie tylko uratuje wiatę od rozbiórki, ale otoczy ją także opieką.

możliwość komentowania została wyłączona