Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

z kraju artykuł

Poznań: Wzrastają szanse na powstanie w Poznaniu superspółki produkującej tabor szynowy

pp, Gazeta Wyborcza,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Inicjatorem powstania takiej spółki był wojewoda Tadeusz Dziuba. Jak tłumaczy jego rzecznik Krzysztof Szmajs, pomysł ten nie był odpowiedzią na wyrażone przez bydgoską Pesę zainteresowanie kupnem należącej do HCP Fabryki Pojazdów Szynowych. - Współpraca spółek produkujących wagony kolejowe, tramwaje i szynobusy służyłaby - oprócz celów gospodarczych - także promocji Wielkopolski. Stworzenie silnego ośrodka projektowego i produkcyjnego pozwoliłoby też m.in. wykorzystać istniejącą w Poznaniu myśl techniczną - mówi.
Podpisane wczoraj porozumienie ma kilka stron. Przedstawiciele ZNTK nie chcieli wypowiadać się na jego temat, z pozostałymi sygnatariuszami nie udało nam się skontaktować. Wiadomo jednak, że autorzy dokumentu zauważyli rynkową potrzebę stworzenia silnego ośrodka produkcji pojazdów szynowych. Docenili posiadany przez siebie potencjał: firmy mają zarówno wykwalifikowanych ludzi, jak i technologie i moce produkcyjne do tego, by stworzyć taki ośrodek.

Jedyne rozbieżności, jakie pojawiły się wśród stron, dotyczą produkcji szynobusów. Kwestie te nie są jednak na tyle znaczące, by mogły zagrozić współpracy firm. Na ich omówienie i dojście do porozumienia strony dały sobie czas do 15 kwietnia. Wtedy też, prawdopodobnie, poznamy więcej szczegółów dotyczących dalszej współpracy ZNTK, IPS i FPS.

źródło: Gazeta Wyborcza

brak komentarzy