Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

w skrócie inne/różne

Kolejne ogłoszenie

za Biuletynem Zamówień Publicznych,

dodane przez MQ

W Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się drugie w ciągu ostatnich kilku dni ogłoszenie dotyczące remontu torowiska na ul. Ku Słońcu. Tym razem chodzi o 480 metrów toru pojedynczego, a przetarg ogłosił Miejski Zakład Komunikacyjny. Szczegóły zamówienia dostępne w ogłoszeniu.

brak komentarzy