Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

z kraju artykuł

Trójmiasto: Krok po kroku zmierzamy do wspólnego biletu w Trójmieście

Michał Tusk, Gazeta Wyborcza,

dodane przez MQ

Czy już 1 listopada, korzystając z komunikacji miejskiej w całym Trójmieście, skasujemy jeden bilet? Według harmonogramu tworzącego się Komunalnego Związku Komunikacyjnego to realny termin. Początkowo będzie to bilet okresowy.
W skład Komunalnego Związku Komunikacyjnego obok Trójmiasta wejdą również gminy ościenne, będzie go tworzyć dziesięć podmiotów. 14 czerwca odbędzie się zebranie przedstawicieli samorządów biorących udział w przedsięwzięciu. Za dwa tygodnie ustalony zostanie m.in. sposób wybierania szefa związku. Rozpatrywane są dwie możliwości - otwarty konkurs bądź zwykłe głosowanie.

Według naszych informacji mocnymi kandydatami do tego stanowiska są twórcy sukcesu gdyńskiego ZKM. To prof. Olgierd Wyszomirski i dr Hubert Kołodziejski (z ramienia marszałka Jana Kozłowskiego koordynuje od miesiąca prace nad integracją trójmiejskiej komunikacji).

O tym, kto będzie kierował KZK, przesądzi w lipcu rada związku, w której podział głosów uzależniony jest od liczby mieszkańców poszczególnych miast. Z ustaleń samorządowców wynika, że Gdańsk będzie dysponował pięcioma głosami, Gdynia - trzema. Pozostali - jednym. Według założeń KZK ma rozpocząć normalną działalność najpóźniej na początku września.

Z nieoficjalnego harmonogramu, do którego dotarła "Gazeta", wynika, że KZK wprowadziłby wspólny bilet miesięczny już 1 listopada. Pół roku później oferta ma być rozszerzona o bilety jednorazowe. O tym, czy tak się stanie, zdecydują finanse. Podstawowym zadaniem związku jest bowiem stworzenie budżetu w oparciu o pieniądze, które poszczególne samorządy przeznaczają na komunikację. Będzie to każdego roku suma ok. 400 mln złotych (dla porównania to trzykrotnie więcej niż wynosi budżet Sopotu).

- Priorytet to oczywiście wspólny bilet. To jest najważniejsze dla mieszkańców - mówi prof. Kołodziejski. - Później przyjdzie czas na dalszą integrację, np. wprowadzenie jednolitej kolorystyki wszystkich pojazdów.

Wspólny bilet to najważniejsza sprawa dla mieszkańców Trójmiasta, którzy wzięli udział w ankiecie przeprowadzonej przez "Gazetę". Na kolejnych miejscach znalazły się: budowa stadionu Baltic Arena i centrum onkologii. "Gazeta" chce zmobilizować polityków do walki o te trzy projekty. Będziemy konsekwentnie opisywać ich działania, które mają przybliżyć realizację postulatów mieszkańców.

źródło: Gazeta Wyborcza

brak komentarzy