Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Miłośnicy działają na szkodę MZK!

Administracja,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Najczęściej takie słowa można usłyszeć jako reakcję Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na krytykę pojawiającą się w Serwisie KOMIS. Nie ma znaczenia, że to nie my stanowimy kierownictwo tego zakładu. Ważne, że jest kogo obwinić za wszystkie błędy i niepowodzenia. Przy okazji "obrywa się" również Szczecińskiemu Towarzystwu Miłośników Komunikacji Miejskiej, które z Serwisem KOMIS nie jest powiązane. Aby raz na zawsze wyjaśnić wszystkie wątpliwości, Administracja Serwisu KOMIS zdecydowała się skierować do MZK list otwarty. Jego treść przytaczamy w całości.
Do napisania niniejszego listu otwartego skłoniły nas pojawiające się co jakiś czas opinie, jakoby szczecińscy miłośnicy komunikacji miejskiej działali na szkodę Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, przekazywane mniej lub bardziej oficjalnymi kanałami przez kierownictwo MZK. Opinie te najczęściej pojawiają się po krytycznych publikacjach na łamach internetowego Serwisu Komunikacja Miejska Szczecin (www.mkm.szczecin.pl).

Serwis Komunikacja Miejska Szczecin (znany bardziej jako Serwis KOMIS) w obecnej postaci funkcjonuje od grudnia 2004 roku. Stanowi obecnie najważniejsze źródło informacji dla szczecińskich sympatyków komunikacji miejskiej. Swoją renomę zdobył dzięki stałemu aktualizowaniu, informowaniu na bieżąco, a także podejmowaniu kontrowersyjnych tematów i opisywaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu szczecińskiej komunikacji.

I właśnie dostrzeżone nieprawidłowości opisaliśmy kilkanaście dni temu. 7 lipca pojawiła się informacja wzbogacona fotografią, przedstawiającą wagon 102Na 628'' jadący z pasażerami mimo uszkodzonych trzecich drzwi (jeden płat wypadł z prowadnic i został przez motorniczego ustawiony na skos w celu zabezpieczenia powstałej dziury). Kilka dni później, 12 lipca, jeden z naszych czytelników zauważył na opublikowanym w Serwisie KOMIS zdjęciu, że świeżo naklejona na składzie 105Ng/S 745''+746'' reklama regat "The Tall Ships' Races 2007" zalepiła również szybę od kabiny motorniczego. Oba tematy zostały podchwycone przez szczecińskich dziennikarzy. Tymczasem kierownictwo MZK zamiast przeprosić za to, że oba zdarzenia w ogóle miały miejsce, woli mieć pretensje do miłośników i dziennikarzy za ich nagłośnienie (wypowiadając m.in. owe magiczne słowa o "działaniu na szkodę MZK"). Pragniemy zauważyć, że to nie miłośnicy ani dziennikarze są winni zaniedbań i często bardzo swobodnego stosunku pracowników MZK do swoich obowiązków służbowych. Miejski Zakład Komunikacyjny nie jest niczyją prywatną firmą, a zakładem komunalnym, z którym codziennie stykają się tysiące szczecinian. Dlatego naszym obowiązkiem jest opisywać rzetelnie to, co się w MZK dzieje, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego.

Należy przy tym zauważyć, że ani Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ani żaden z przewoźników autobusowych, nie reagują tak histerycznie na słowa krytyki, jak MZK. Przykładem jest choćby SPA Dąbie - wielokrotnie pisaliśmy o tym, że wynajęte autobusy oznakowane są tablicami z napisem "WYNAJM". Jak dotąd nie usłyszeliśmy, że działamy na szkodę spółki. Inna sprawa, że błędnych tablic prawdopodobnie do dzisiaj nie poprawiono.

Mając na uwadze powyższe, my, administratorzy Serwisu KOMIS, informujemy, że:
1. nie będziemy konsultować się z MZK przed opublikowaniem materiałów w Serwisie, podobnie jak nie czynią tego redaktorzy naczelni gazet,
2. nie będziemy uzależniać zgody na opublikowanie informacji, fotografii bądź komentarza na forum od uprzedniego skonsultowania się z MZK,
3. nie będziemy usuwać informacji i komentarzy krytycznie opisujących działalność MZK,
4. nie będziemy zabraniać dziennikarzom czerpania tematów z Serwisu KOMIS.

Ponadto uważamy, że to w interesie MZK jest orientowanie się w tym, co się dzieje na własnym podwórku. Sugerujemy śledzenie informacji pojawiających się w Serwisie KOMIS i innych szczecińskich serwisach miłośniczych, co jest tym łatwiejsze, że są one ogólnodostępne.

Pragniemy również zauważyć, że łamy Serwisu KOMIS otwarte są na oficjalne komentarze MZK. Jak do tej pory otrzymaliśmy jednak tylko jedno stanowisko MZK. Dotyczyło ono naszego protestu w sprawie przemalowywania wagonów, było bardzo lakoniczne i nie odnosiło się do meritum sprawy. Z kolei Dyrektor Krzysztof Turczyn woli zamykać się w twierdzy bronionej przez panią sekretarkę, niż przedstawić swoje racje w wywiadzie dla Serwisu KOMIS, przeprowadzenie którego mu zaproponowano.

Na koniec niniejszego listu musimy poruszyć jeszcze jedną kwestię, również bardzo istotną. Po raz kolejny zwracamy uwagę, że Serwis KOMIS nie jest oficjalnym serwisem Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej i nie może być z STMKM utożsamiany. Na ok. 160 zarejestrowanych użytkowników Serwisu jedynie kilkunastu jest jednocześnie członkami STMKM (liczącego tylko ok. 40 osób). Zatem ewentualne szykany, które w przyszłości dotkną STMKM za publikacje pojawiające się w Serwisie KOMIS będą potraktowane jako szukanie kozła ofiarnego i zostaną odpowiednio nagłośnione.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na unormowanie wzajemnych kontaktów,

Administratorzy Serwisu KOMIS
Maciej Kubień,
Marek Pawlukowicz,
Tomasz Pawłowski,
Piotr Rogacki,
Marcin StefanowiczDo wiadomości:
- pan Andrzej Grabiec, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,
- pan Michał Przepiera, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin,
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica sp. z o.o.,
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie sp. z o.o.,
- Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.

47 komentarzy