Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Miłośnik w Radzie Miasta?

Marcin Stefanowicz,

dodane przez Phobos; zmodyfikowane

Wybory samorządowe coraz bliżej. O tym, iż dyrektor MZK Jerzy Manduk startuje w wyborach na prezydenta miasta wiedzą już wszyscy. Jednak dopiero kilka dni temu w BIP Urzędu Miasta Szczecin znalazła się informacja, że z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Manduka "Czas" w wyborach do Rady Miasta startuje Robert Piotr Łubiński - prezes Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej.
Prezes Łubiński startuje w swoim okręgu wyborczym obejmującym m.in. Pomorzany, Turzyn oraz Gumieńce. Ulokowany został na pierwszym miejscu listy. Wśród pozostałych komitetów brakuje znanych nazwisk, co znacznie zwiększa szanse na wygraną. Jak sam przyznaje, bardzo długo rozważał start w wyborach.

Prezesowi życzymy udanej kampanii, która może zaowocować pierwszym szczecińskim radnym, znającym temat komunikacji miejskiej "od kuchni".
mgr inż. Robert Łubiński
data i miejsce urodzenia: 12.04.1974 r., Szczecin
stan cywilny: kawaler

Wykształcenie:
 • 1993 - 1999 r. - Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek: budownictwo, specjalność: drogi, ulice i lotniska;
 • 1989 - 1993 r. - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie;

  Praktyka zawodowa:
  od 2000 roku projektant w Pracowni Projektowej Dróg i Mostów DIM.

  Zainteresowania:
  planowanie przestrzenne, systemy komunikacyjne, inżynieria ruchu, transport, turystyka.

  Dotychczasowe osiągnięcia społeczne:
 • od 2002 r. prezes Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej;
 • zainicjowanie i doprowadzenie do powołania Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie;

  Dodatkowe kwalifikacje:
 • odbyte kursy i szkolenia z zakresu prawa budowlanego, procesów inwestycyjnych oraz nowych technologii w budownictwie;
 • udział w konferencjach i sympozjach dotyczących inżynierii ruchu oraz polityki transportowej Szczecina;
 • państwowa licencja agenta ubezpieczeniowego (praktyka zawodowa w towarzystwie ubezpieczeniowym Commercial Union);
 • 9 komentarzy