Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Projekt rozkładu linii 81

za ZDiTM,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego opublikowano projekt rozkładu jazdy linii 81.
Zaplanowane zmiany to przede wszystkim urealnienie czasu przejazdu i wydłużenie postojów na pętlach, co osiągnięto dzięki wprowadzeniu na linię w dni powszednie czwartej brygady. Pozwoli to na poprawienie punktualności linii.

Poza tym zwiększono ilość kursów do Kołbaskowa. W dni powszednie autobusy dojadą do tej miejscowości jedenaście razy (obecnie sześć). W soboty kursy do Kołbaskowa będą wykonywane dwa razy - tak jak dotychczas. Nowością będą kursy wykonywane w niedziele i dni świąteczne. Autobusy dojadą do Kołbaskowa dwa razy w ciągu dnia.

Zmiana rozkładu zostanie wprowadzona najwcześniej w kwietniu. Uwagi do projektu można zgłaszać do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (e-mail zditm@zditm.szczecin.pl, telefon (91) 4 800 472).

8 komentarzy