Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin tramwaj

Kolejne modernizacje wagonów KT4Dt

shakkie,

dodane przez shakkie

1 kwietnia Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetargi na dostawę 12 kompletów aparatury elektrycznej do modernizacji wagonów KT4Dt oraz na wykonanie modernizacji 24 wózków. W obydwu postępowaniach przewidziano możliwość rozszerzenia zamówienia. Wspólny termin otwarcia ofert to 6 maja.

W zakres zamówienia na aparaturę wchodzą:

  1. sprzedaż i dostawa 12 zestawów układów napędowych,
  2. sprzedaż i dostawa 12 kompletów przewodów i osprzętu,
  3. uruchomienie zmodernizowanych tramwajów oraz przeprowadzenie jazd próbnych w jeździe pojedynczej i w składzie w dowolnej konfiguracji połączeń,
  4. przeprowadzenie badań technicznych zmodernizowanych tramwajów,
  5. dostarczenie zaświadczeń dopuszczających tramwaje do ruchu drogowego.

Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy:

  • etap I – obejmujący realizację wyżej opisanego przedmiotu zamówienia w latach 2022–2023,
  • etap II – obejmujący dostawę opcjonalnie do 4 zestawów układów napędowych i do 4 kompletów przewodów i osprzętu, uruchomienie i przeprowadzenia badań technicznych zmodernizowanych przez zamawiającego tramwajów w latach 2023–2024.

Kryteria oceny ofert to cena – 95% i długość gwarancji (minimalnie 36, maksymalnie 60 miesięcy) – 5%.

Dokumentacja przetargowa.

Postępowanie na modernizację 24 wózków (z opcją na kolejne 4 lub 8) obejmuje wymianę silników trakcyjnych na asynchroniczne, wałów napędowych, amortyzatorów, podparcia belki silnika, wkładek metalowo-gumowych II stopnia odresorowania, błotników i innych drobnych elementów oraz malowanie na kolor szary.

Kryteria oceny ofert to cena – 90% i długość gwarancji (minimalnie 36, maksymalnie 60 miesięcy) – 10%.

Dokumentacja przetargowa.

źródło: Tramwaje Szczecińskie

brak komentarzy