Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Jak może się rozwinąć sieć tramwajowa w Szczecinie?

Jakub Rösler, Transport Publiczny,

dodane przez MQ

Szczecińska rada miasta przyjęła niedawno Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego miasta. Jedną z części dokumentu jest analiza obecnej sieci transportowej w mieście, a także zapisy dotyczące rozwoju tej sieci. Gdzie więc, zgodnie z zapisami studium, mogą pojawić się w Szczecinie nowe trasy tramwajowe?

Rada Miasta Szczecin przyjęła pod koniec kwietnia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. Jest to dokument wskazujący kierunki rozwoju miasta, a w szczególności to, jak ma wyglądać zabudowa i przeznaczenie konkretnego terenu w obrębie granic miasta. Każde studium zawiera również analizę obecnego układu komunikacyjnego, a także kierunki jego dalszego rozwoju. czytaj dalej…

źródło: Transport Publiczny

18 komentarzy