Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Budżet 2006

Andrzej,

dodane przez Phobos; zmodyfikowane

Zarząd Miasta przedstawił projekt budżetu Szczecina na 2006 rok.
W porównaniu do roku 2005 oraz lat poprzednich, Zarząd znacznie zwiększył dotację do przewozów komunikacji miejskiej z kwoty 41,2 mln zł do 47,8 mln zł. Powinno to więc starczyć na pokrycie cen, jakich zażądali przewoźnicy autobusowi w przetargu na obsługę linii dziennych. Jednocześnie nie przewiduje się podwyżek cen biletów. Oprócz tego, w budżecie znalazł się zapis o dotacji celowej w wysokości 2 mln zł na modernizację czterech wagonów tramwajowych, 2 mln zł na bieżące remonty torowisk i 400 tys. zł na wymianę słupów. W stosunku do rzeczywistych potrzeb remontowych, jest to prawie nic. Do tego jeszcze w ramach wydatków majątkowych ze środków współfinansowanych z UE, zakup 6 sztuk doczep do 105N2k/2000. Płatność za tramwaje rozłożona została na lata 2006 i 2007.

Nie będzie żadnych remontów kapitalnych torowisk, żadnych zakupów nowych autobusów z budżetu miasta. Cała nadzieja pozostaje więc w samodzielności przewoźników.

możliwość komentowania została wyłączona