Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

SKM Pomorzany - wykonawca wybrany

Wiadomości Szczecin,

dodane przez MQ

Oferta firmy KRISTONE Krystian Suda, została wybrana w przetargu, na wykonanie infrastruktury miejskiej części przystanku SKM Szczecin Pomorzany. Koszt prac zgodnie z ofertą ma wynieść 1 229 868,72 zł brutto.

Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pomorzany, rozbudowa ulicy Mieszka I oraz budowa ulicy nowo projektowanej wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

  1. budowę jezdni manewrowej ze zjazdem i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i rowerów;
  2. budowę oświetlenia ulicznego;
  3. przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
  4. budowę przyłącza wodociągowego;
  5. gospodarkę drzewostanem;
  6. budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury;
  7. wykonanie elementów małej architektury;
  8. wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie ulicy Mieszka I w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 210 dni od daty podpisania umowy.

Szczegóły na stronie postępowania przetargowego.

Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z .o.o.  

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

źródło: Wiadomości Szczecin

Przeczytaj również: SKM – przetargi na kolejne węzły przesiadkowe (5.07.2021)

brak komentarzy