Encyklopedia

Pętla autobusowa Załom Leśna

dodane przez man; zmodyfikowane przez man

22.02.2023
Dodano informacje o przedłużeniu kolejnych kursów man

Pętla „Załom Leśna” to centrum przesiadkowe zlokalizowane w miejscowości Załom (gm. Goleniów) w pobliżu skrzyżowania ulic Lubczyńskiej i Leśnej.

Inwestycje „Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową” oraz „Budowa ulicy Leśnej w m. Załom, Gm. Goleniów wraz z infrastrukturą techniczną” zostały współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt otrzymał także dofinansowanie ze środków Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Porozumienie zawarte w 2016 roku przez Prezydenta Miasta Szczecina i Burmistrza Gminy Goleniów określało formę współpracy, m.in. przekazanie dotacji celowej przez Szczecin na budowę węzła, a także deklarację uruchomienia przez ZDiTM komunikacji miejskiej dojeżdżającej do pętli, za którą Gmina Goleniów nie ponosiłaby kosztów.

Pętla składa się z trzech zatok autobusowych wyłożonych nawierzchnią betonową, które mają szerokość 7 metrów. Umożliwiają one wjazd autobusom przegubowym. Perony dla pasażerów o nawierzchni z kostki betonowej są zadaszone i na każdym z nich zamontowano trzy drewniane ławki oraz słupki przystankowe z numerami linii i tabliczkami z rozkładem jazdy.

Peron skrajny wewnętrzny - położony najbliżej budynku - jest wykorzystywany przez autobusy szczecińskiej komunikacji miejskiej. Na przystanku znajduje się słupek przystankowy z rozkładami jazdy linii 77 i 96. Drugi z peronów obsługują busy linii 9, która należy do sieci komunikacji miejskiej w Goleniowie, zaś trzeci peron jest przystankiem rezerwowym.

Ruch na węźle jest dwukierunkowy - autobusy dojeżdżające od strony Osiedla Kasztanowego wjeżdżają na pętlę od strony Szczecina, zaś od strony Goleniowa z przeciwnej strony - od ul. Lubczyńskiej.

Na pętli znajduje się ogrzewany budynek obsługi podróżnych, który składa się z poczekalni z ławkami, pomieszczenia gospodarczego, trzech toalet oraz pomieszczenia socjalnego dla kierowców.  

W ramach inwestycji zintegrowanego centrum przesiadkowego, wybudowano parking Park&Ride dla samochodów osobowych obejmujący 60 miejsc, parking Bike&Ride przeznaczony dla 18 rowerów, ponadto stworzono ścieżkę rowerową o szerokości 2 m oraz od ulicy Lubczyńskiej doprowadzono do pętli ciąg pieszo-rowerowy. Całą pętlę objęto monitoringiem.

Projekt obejmował również budowę ulicy Leśnej - łącznika między ulicą Lubczyńską w m. Załom, a Osiedlem Kasztanowym w Szczecinie, przebudowę skrzyżowania ulic Leśnej, Lubczyńskiej i Magnolii, założenie oświetlenia LED wzdłuż ulicy, a także likwidację progów na ul. Lubczyńskiej, których usunięcie miało umożliwić uruchomienie komunikacji autobusowej.

Całość inwestycji wynosiła ok. 10 mln złotych.

Autobusy ZDiTM w gminie Goleniów

Po odbiorach, pętla „Załom Leśna” została oddana do użytku pod koniec 2021 roku.

Przez kilkanaście miesięcy węzeł pozostawał niewykorzystany. Na mocy uchwały między gminą Goleniów a Szczecinem, pierwsze autobusy regularnej komunikacji miejskiej zaczęły do niego dojeżdżać dopiero od 3 października 2022.

Wówczas, do pętli „Załom Leśna” w dni powszednie docierało pięć kursów - w godzinach porannych poprowadzono jeden linii 77 i dwa linii 96, zaś po południu po jednym kursie każdej z nich.

27 lutego 2023 roku do węzła przedłużono kolejnych osiem kursów, cztery linii 77 i tyle samo linii 96.  

Węzeł przez autobusy sieci ZDiTM użytkowany przez łącznie 13 kursów dziennie, wariantowo przedłużonych od pętli „Osiedle Kasztanowe”  realizowanych wyłącznie w dni powszednie do godz. 19.

Dojeżdzają do niej:

Ponadto dwoma kursami - jednym rano i jednym po południu, pojawiają się tutaj autobusy goleniowskiej linii 9

na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej gm. Goleniów, komunikatu ZDiTM oraz wiedzy własnej - autor: man