Maciej napisał(a):

> Kontroler nie ma uprawnień do zatrzymywania go > np. siłą.

[cytat za przepisami ZDiTM]

Rozdział IV Kontrola biletów

par. 23

3. W przypadku odmowy wręczenia dokumentu tożsamości lub jego braku, kontroler biletowy uprawniony jest do wezwania w celu pomocy w ustaleniu danych osobowych pasażera, funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej. Kontroler biletowy uprawniony jest także do udaremnienia próby opuszczenia pojazdu przez pasażera nie posiadającego ważnego biletu. W przypadku wstrzymania ruchu lub zmiany trasy pojazdu z winy pasażera, obciążany jest on opłatą przewidzianą w taryfie.

[/cytat za przepisami ZDiTM]

Wobec tego jak interpretować powyższy wycinek z przepisów? Kontroler może po prostu zasłonić wyjście z pojazdu sobą, ale jak pasażer rzuci się na niego z pięściami, to co wtedy?