Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Sprawy komunikacyjne na sesji Rady Miasta

Maciej Kubień za UM Szczecin,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta radni zajęli się m.in. rozpatrzeniem projektów czterech uchwał dotyczących komunikacji miejskiej.
Trzy z nich poświęcone są podwyższeniu kapitału zakładowego w SPA Klonowica, SPA Dąbie i SPPK, czwarta natomiast zmianom w taryfie.

Radni przyjęli uchwały podwyższające kapitał zakładowy Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego o 1 mln zł, a Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica" oraz Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Dąbie" o 2 mln zł.

Zatwierdzono także wzrost opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu. Po wejściu uchwały w życie (projekt uchwały) opłata za przejazd bez ważnego biletu osobowego lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów będzie wynosić 125,00 zł, jeśli zostanie opłacona u kontrolera, 175,00 zł w przypadku opłacenia w ciągu 7 dni i 250,00 po tym terminie. Za brak biletu na bagaż lub przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu opłata będzie wynosić odpowiednio 50,00 zł, 70,00 zł i 100,00 zł. Opłata za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny wzrośnie do 500,00 zł.

źródło: Urząd Miasta Szczecin

6 komentarzy