Encyklopedia

description SPA Klonowica

dodane 5.12.2004, godz. 19:10 przez zdjęcie profilowe użytkownika luki663719 luki663719; zmodyfikowane 14.02.2017, godz. 10:57 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59

14.02.2017
Dodano informacje z lat 2015 - 2017 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
08.10.2014
Dadano informacje o zdarzeniach dotyczący Klonowica z lat 2012 - 2014 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
31.07.2013
Dodano informacje o dostawach i sprzedaży autobusów w latach 2011 i 2012 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
17.11.2010
Dodano informacje o sprzedaży pierwszych autobusów Volvo i następnych dostawach Solarisów zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
16.02.2010
Dodano informację o kolejnych dostawach autobusów SU 18 w 2010 roku zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
26.08.2009
Dodano informacje o zdarzeniach z roku 2009 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
26.08.2009
Dodano informacje o zdarzeniach roku 2008 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
26.08.2009
Dodano informację o wymianie autokomputerów zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
24.08.2007
Dodano informacje o konkursie na autobusy przegubowe w 1994 roku; poprawiono liczne błędy; zdjęcie profilowe użytkownika Phobos Phobos
19.08.2007
Dodano opis hasła zdjęcie profilowe użytkownika X X
Historia zajezdni autobusowej Klonowica rozpoczyna się w roku 1967, kiedy to przy ulicy Sebastiana Klonowica 5 do użytku oddano kompleks obejmujący zajezdnię autobusową, warsztaty tramwajowe oraz budynek biurowy.

Obsługiwała ona lewobrzeże, prawobrzeże oraz część linii do Polic. Ponieważ dojazdy na prawobrzeże były bardzo kosztowne i jednocześnie coraz mniej się opłacały, podjęto decyzję o budowie zajezdni Dąbie, oddanej do użytku w 1978 roku. Wówczas cześć taboru została przekazana z zajezdni Klonowica do zajezdni Dąbie, a zakres obsługiwanych linii zmniejszył się o linie jeżdżące po prawobrzeżu.

W latach 1967-1980 do zajezdni trafiał bardzo różnorodny tabor, między innymi: SAN-y H100, Jelcze 043, Renault PR100, Jelcze PR110, Nysa N501. Ten ostatni z powodu licznych wad fabrycznych i szybkiego zużywania się, nie pojeździł zbyt długo.

Przełom nastąpił w roku 1981, kiedy to w zajezdni przy ulicy Klonowica, pojawiło się 26 sztuk Ikarusów 280. W 1982 nastąpiła kolejna dostawa "ikarów". Tym razem do zajezdni Klonowica przyjechało 35 pojazdów. W roku 1983 miasto zakupiło kolejne 28 sztuk.W roku 1984 zakupiono następne 13 sztuk Ikarusów 280. Na 102 pojazdach zakończyła się pierwsza seria dostaw węgierskich pojazdów.

Trwały także dostawy Ikarusów 280 do zajezdni Dąbie i Police. W roku 1986 zaczęły się dostawy pierwszych Jelczy M11. Wtedy do inwentarza dopisano 3 pojazdy. Rok 1987 i 1988 to lata największych dostaw Jelczy M11 – w 1987 roku przyjechało 12 pojazdów, a w roku 1988 aż 15. W roku 1989 zakupiono 3 Jelcze L11 (jeden z nich po zaledwie 13 miesięcznej eksploatacji trafił do Świnoujścia), 3 Jelcze M11 i 5 Ikarusów 280. Rok 1990 to kontynuacja dostaw z lat poprzednich – zakupiono 13 Ikarusów 280 i 6 Jelczy M11. Co ciekawe, kiedy jeszcze eksploatowane były Jelcze z 1986 i 1988 roku, wszystkie Jelcze M11 z 1990 roku zostały zezłomowane. W 1992 roku dostarczono 2 wyremontowane Ikarusy kupione z "Kapeny". Po tych dostawach można powiedzieć, że na tych 161 pojazdach zakończyła się pierwsza era dostaw pojazdów do zajezdni Klonowica, bowiem zakończyły się dostawy pojazdów serii Ikarus 280 i Jelcz M11.

Do roku 1994 transport na lewobrzeżu, (podobnie jak na prawobrzeżu i Policach) opierał się głównie na pojazdach z lat 1981-1992 – Ikarusach i Jelczach. Zajezdnia Klonowica obsługiwała linie jeżdżące po lewobrzeżu, a także część linii do Polic i na prawobrzeże.

Dynamiczny rozwój miasta i braki taborowe w pojazdach solowych sprawiły, że w 1994 roku miasto zakupiło kolejne 16 pojazdów - tym razem wybór padł na Jelcze 120M. Jednak i to nie wystarczyło. Kiedy najstarsze Ikarusy zostały już sprzedane, bądź zezłomowane, powstawały braki taborowe. Potrzebne były nowe 18-metrowe pojazdy. Miasto zorganizowało konkurs, do którego stanęły m.in. Volvo (z modelem B10MA oraz Jelcz (z modelem M181M). Wybrano ofertę pierwszego koncernu, którą głośno oprotestował oponent, który w zbliżonej cenie oferował pojazdy z obniżoną podłogą w pierwszym członie. Jeszcze pod koniec 1994 roku pierwsze 19 z 40 pojazdów trafiło do zajezdni Klonowica, by w 1995 roku rozpocząć służbę liniową. 2 lata później brak pojazdów do obsługi mniej zatłoczonych linii dziennych i linii nocnych sprawił, że konieczny był zakup mikrobusów. W 1996 i 1997 roku zakupiono Autosany H6. Najpierw 4 sztuki dla zajezdni Dąbie, a później 4 dla zajezdni Klonowica, ostatecznie jednak w 1998 roku wszystkie Autosany przekazano zajezdni z lewobrzeża, gdzie stacjonują do dziś.

Do 1997 roku między zajezdniami szczecińskimi, a policką przekazywano tabor, w miarę potrzeb. Po wydzieleniu SPPK ze struktur MZK w lutym 1997 roku oraz spółek autobusowych w listopadzie 1999 roku - takiej możliwości już nie ma. Powstało nowe przedsiębiorstwo - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica sp. z o. o.

W 2002 roku, kiedy skasowana była już część Jelczy M11, a pozostały już tylko Ikarusy z końcowych lat dostaw, znowu zaczęły się braki taborowe. Pod koniec roku 2002, w przetargu zorganizowanym wspólnie z SPA Dąbie, zakupiono 10 sztuk (po 5 dla każdej z zajezdni) autobusów MAN NL223 - pierwszych niskopodłogowych autobusów w historii SPA Klonowica oznaczonych numerami od 1201 do 1205. W 2004 roku, z wypracowanych środków zakupiono kolejne 2 autobusy 12-metrowe MAN NL283. Są to do tej pory ostatnie fabrycznie nowe pojazdy zakupione przez SPAK.

Pogarszający się stan pojazdów, brak dofinansowania ze strony miasta i niskie stawki za wozokilometr sprawiły, że kierownictwo zajezdni było zmuszone szukać rozwiązania w pojazdach używanych sprowadzanych zza zachodniej granicy. W sierpniu 2005 roku zakupiono 5 MAN-ów NL202/262 wyprodukowanych w 1997 roku, jeżdżących niegdyś w BVG Berlin (numery od 1701 do 1705). Na linie wyjechały one jeszcze w żółto-szarych barwach berlińskich, jednak były one stopniowo przemalowywane w barwy miejskie. Następnymi sprowadzonymi z zachodu pojazdami były Volvo B10L-SN12, także z BVG Berlin i także z 1997 roku. Pierwsze 5 pojazdów przyjechało 22 grudnia (od 1706 do 1710), a kolejne 3 - 14 stycznia (od 1711 do 1713). Podobnie jak wcześniejsze "używki", na linie wyjechały nie przemalowane w barwy szczecińskie. Dopiero po kilku tygodniach stopniowo zaczęto je przemalowywać w barwy miejskie. Przez zakup tych pojazdów można było skasować część najbardziej wyeksploatowanych Jelczy M11. Jednak i to nie wystarczyło, aby zapełnić braki taborowe. Jakieś pojazdy musiały zastąpić równie zużyte jak Jelcze Ikarusy 280. Kondycja finansowa firmy nie pozwalała na zakup nowych pojazdów, więc znowu postawiono na używane pojazdy zza zachodniej granicy. Wybór padł na MAN-y NG272 wyprodukowane w 1992 roku pochodzące z VAG Nurnberg. Zakupiono 7 sztuk, którym nadano numery 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 oraz 1256. Niektóre z nich zostały przemalowane w barwy szczecińskie jeszcze przed wyjazdem na linie, a niektóre przemalowano dopiero po kilku tygodniach eksploatacji.

Mimo to SPA Klonowica nadal szukało dobrych pojazdów używanych. Znaleziono 2 MAN-y NL202 wyprodukowane w 1994 roku pochodzące z Leverkusen. Oba weszły do eksploatacji w marcu 2007 roku. Nie zostały przemalowane w barwy miejskie – na ich barwy nalepiono reklamy. Tylko przód 1420 jest "szczeciński". Jeszcze i to nie wystarczyło, aby całkowicie wycofać Jelcze M11. Pojawiały się one sporadycznie najczęściej na szczytowych brygadach linii 63. Kiedy 22 czerwca do eksploatacji wszedł ostatni jak do tej pory autobus używany – MAN NL202 1801 jeżdżący kiedyś w Itzehoe. Jelcze praktyczne przestały pojawiać się na liniach. Pozostały tylko dwa najlepsze wozy, ale wiadomo było, że i ich eksploatacja dobiegnie końca w najbliższym czasie. Tak też się stało 26 czerwca 2007 roku, kiedy ostatnie dwa Jelcze M11 wyjechały na linie z zajezdni Klonowica. Po zjeździe zostały zdekompletowane i sprzedane do Włocławka na kasację.

Wycofano także Jelcza L11 150. Oba typy na zajezdni Klonowica stacjonowały przez ponad 21 lat. SPAK jako pierwszy całkowicie wykluczył te hybrydowe polsko-węgierskie autobusy ze swojego parku taborowego. Także stan Jelczy 120M, zaczyna się pogarszać. Jeden z nich jest już przygotowywany do kasacji. Stan Volvo B10MA nie jest lepszy. Ikarusy są już w stanie agonalnym (za wyjątkiem kilku wyremontowanych w zakładach "Kapeny" sztuk, których stan jest "zaledwie" bardzo zły) i planuje się ich całkowite wycofanie w 2008 roku. Mówi się też o zakupach nowych autobusów autobusów przegubowych, co ma być efektem obowiązującej od czerwca 2007 roku wyższej stawki za wozokilometr. Również w 2007 roku w drugiej połowie kwietnia rozpoczęto powolną wymianę autokomputerów SRG 2000D na nowszy model SRG 3000 i dodatkowo kasy biletowe KF 3000A/1M. Wymianę rozpoczęto od autobusów Ikarus o numerach bocznych 1098 i 1298. Montaż nowych autokomputerów jest rozłożony na kilka lat z powodu braku dostatecznych środków na ich zakup.

28 stycznia 2008 roku Rada Miasta podwyższyła kapitał zakładowy spółki SPA Klonowica o 4 miliony złotych. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup nowych autobusów:
  • 11 czerwca do zajezdni zawitały 4 autobusy niskopodłogowe Solaris Urbino 18, którym przydzielono numery z zakresu 1850 - 1853
  • 31 lipca został wyłoniony dostawca 10 autobusów niskopodłogowych w formie leasingu finansowego. Jest to firma "Millenium Leasing sp. z o.o z Warszawy
  • 13 listopada w swoją ostatnią drogę wyjechały autobusy marki Ikarus 280 o numerach bocznych 1097, 1181, 1191, oraz Jelcz 120M 1404


19 lutego 2009 roku dostarczono 10 autobusów niskopodłogowych w tym 5 sztuk Solarisów Urbino 18 i 5 sztuk Solarisów Urbino 12. Solarisy przegubowe mają numery boczne 1950 - 1954, solowe 1900 - 1904. Jednocześnie w tym samym czasie przyjechały 2 MAN-y NL262. Mają numery 1000 i 1001
- 24 lutego wyjechało na miasto nowe pogotowie techniczne o numerze 100. Pogotowie przerobiono z autobusu Volvo B10MA (1557) odejmując przegub. Prace wykonały brygady mechaników spółki we własnym zakresie,
- w okresie marca brygady z R&G Mielec instalowały 44 sztuki autokomputerów SRG 3000 wraz z kasami do sprzedaży biletów,
- 5 kwietnia wycofano ostatnie Ikarusy 280 znajdujące się na terenie zajezdni. Były to autobusy o numerach 1098, 1184 i 1298.

Od 16 czerwca do końca miesiąca były wymieniane (26 sztuk) autokomputery SRG 2000D na SRG 3000 z kasami do sprzedaży biletów w następnych autobusach. Łącznie w tej chwili na zajezdni znajduje się 87 autobusów wyposażonych w autokoputery SRG 3000. Nie będa instalowane autokomputery nowej generacji na autobusach Autosan H6 (6 sztuk) i Jelczach 120MM/1 (4 sztuki). Nie wiadomo jak długo pojeżdżą.

W dniu 4 lutego 2010 roku przyjechały nowe "jamniki" niskopodłogowe autobusy Solaris Urbino 18 zamówione w roku 2009. Oznaczono je numerami taborowym:
• ZS-4498S - 1050, • ZS-4497S - 1051, • ZS-4496S - 1052, • ZS-4495S - 1053, • ZS-4493S - 1054, • ZS-4492S - 1055, • ZS-4491S - 1056, • ZS-4490S - 1057.
Na pokładzie autobusów znajduje się klimatyzacja i monitoring. Siedzenia dla pasażerów są już w barwach pływających ogrodów a poręcze w kolorze seledynowym. Autobusy wyposażono w tablice elektroniczne, automatyczny system gaszenia pożaru w komorze silnika, rampę ułatwiającą wejście i wyjście osobom niepełnosprawnym. Silniki autobusów spełniają wszystkie europejskie wymogi a nawet je przewyższają (obecnie obowiązująca norma to Euro5). Wysłano je na trasy w dniach 8 i 9 lutego.

30 marca 2010 roku opuściły macierzystą zajezdnie trzy pierwsze autobusy marki Volvo B10MA: 1551, 1552 i 1564, przeznaczone do sprzedaży z partii 8 sztuk. Pozostałe autobusy również już zostały sprzedane sa to: 1550, 1553, 1559, 1560, 1561.

10 września 2010 roku przyjechały na Klonowica 2 autobusy SU 10 numery taborowe • 1010 ZS 7945T, • 1011 ZS 7947T i 8 autobusów przegubowych niskopodłogowych SU 18 numery taborowe • 1058 ZS 7943T, • 1059 ZS 7944T, • 1060 ZS 7946T, • 1061 ZS 7948T, • 1062 ZS 7949T, • 1063 ZS 7950T, • 1064 ZS 7941T, • 1065 ZS 7942T. Wszystkie wyposażone w automaty biletowe.

W dniach 4-5 maja 2011 roku dotarły na teren zajezdni autobusy marki Solaris w ilości 10 sztuk solówki i 4 sztuki przegubowe. Na pokładach tych autobusów znajduje się klimatyzacja, monitoring, automat do sprzedaży biletów oraz z przodu i tyłu pojazdu zamontowane są elektroniczne tablice z tzw. minutowym termometrem przystankowym firmy Pixel z Bydgoszczy (Solaris Urbino 18), a w solówkach tylko z przodu pojazdu. Również są autokomputery SRG 3000 wraz z kasami fiskalnymi firmy R&G z Mielca.

Zamontowano również dwie tablice z przodu (nad pierwszymi drzwiami) i z tyłu (pomiędzy 3 i 4 drzwiami) pojazdu informujące na jakiej linii pojazd jeździ - tylko w przegubach.

Są to pojazdy Solaris Urbino 18: 1150 - ZS 1150W, 1151 - ZS 1151W, 1152 - ZS 1152W, 1153 - ZS 1153W i Solaris Urbino 12: 1100 - ZS 1100W, 1101 - ZS 1101W, 1102 - ZS 1102W, 1103 - ZS 1103W, 1104 - ZS 1104W, 1105 - ZS 1105W, 1106 - ZS 1106W, 1107 - ZS 1107W, 1108 - ZS 1108W, 1109 - ZS 1109W.

Pojazdy spełniają rygorystyczne normy emisji spalin. Nowe autobusy zastąpią te najbardziej wysłużone. Wyjechały na trasy 19 maja 2011 roku.

W dniu 12 czerwca 2012 roku dotarły autobusy marki Solaris z przetargu ogłoszonego w listopadzie 2011 roku. Są to:
• autobus SU 10 - 1210 - nr.rej ZS1210X,
• autobus SU 10 - 1211 - nr.rej ZS1211X,
• autobus SU 12 - 1247 - nr.rej ZS1247X,
• autobus SU 12 - 1248 - nr.rej ZS1248X,
• autobus SU 12 - 1249 - nr.rej ZS1249X,
• autobus SU 18 - 1297 - nr.rej ZS1297X,
• autobus SU 18 - 1298 - nr.rej ZS1298X,
• autobus SU 18 - 1299 - nr.rej ZS1299X

We wszystkich zamówionych autobusach zamontowano stojaki na rowery przy automacie do sprzedaży biletów.

W lipcu 2012 roku spółka autobusowa sprzedała 4 wysłużone autobusy marki VOLVO typ B10MA z 1995 roku, które po Szczecinie jeździły od 17 lat. Również 11 lipca sprzedano 4 autobusy marki VOLVO typu B10L z 1997 roku zakupione w Berlinie. Miały one w Szczecinie numery taborowe 1708, 1709, 1710, 1711.

Stan taboru na 9 sierpnia 2012 roku w zajezdni Klonowica wynosił 100 autobusów różnych marek tj. MAN NL-202, MAN NL-223, MAN NL-262, MAN NL-283, Volvo B10M, Jelcz 120MM/1, Autosan H6, Solaris Urbino 10, Solaris Urbino 12, Solaris Urbino 18.

W dniu 21 czerwca 2013 roku zajezdnię Klonowica opuścił ostatni JELCZ 120MM/1. Numer taborowy 1410.

We wrześniu 2013 roku na Klonowica dotarły zakupione przez spółkę autobusy: MAN NG 313, który dostał numer boczny 1650 - ZS650AJ. Kolejne 3 autobusy MAN dotarły w połowie miesiąca są to: autobusy MAN - 2 krótkie NL-263 - 1206 - ZS206AM (rok produkcji 2002) i 1300 - ZS300AM (rok produkcji 2003) i długi NG-313 numer taborowy 1651 - ZS651AM.

Stan taboru na 8 listopada 2013 roku w zajezdni Klonowica wynosił 101 autobusów różnych marek tj. MAN NL-202, MAN NL-223, MAN NL-262, MAN NL-283, Volvo B10M, Solaris Urbino 10, Solaris Urbino 12, Solaris Urbino 18.

W grudniu 2013 roku spółka na Klonowica skreśliła ze stanu 2 autobusiki "Autosan H6-20.03 ", jeden sprzedano na złom a drugi ma być przekazany do MTiK - trwają rozmowy. Zakupiono osiem sztuk w 1997 roku. Cztery trafiły do zajezdni w Dąbiu, a cztery do zajezdni Klonowica.

Stan taboru na 16 stycznia 2014 roku w zajezdni Klonowica wynosił 99 autobusów różnych marek tj. MAN NL-202, MAN NL-223, MAN NL-262, MAN NL-283, Volvo B10M, Solaris Urbino 10, Solaris Urbino 12, Solaris Urbino 18.

W dniu 29 stycznia 2014 roku spółka autobusowa przekazała w formie darowizny do Muzeum Techniki i Komunikacji przy ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie ostatni z ośmiu małych autobusów (Autosam H6-20.03 ) o numerze bocznych 1742.

7 marca 2014 oku na teren zajezdni Klonowica przyjechał pierwszy z pięciu niskopodłogowych, przegubowych autobusów czwartej generacji MAN Lions City NG 313 (A23) zakupionych przez spółkę na Klonowica. Pojazd dostał numer boczny 1599 - ZS 599AX. Autobusy wyprodukowano w 2005 roku. Poprzednim użytkownikiem pojazdów była firma komunikacyjna w Geteborgu w Szwecji. Pozostała czwórka przyjechała na teren zajezdni pod koniec marca. Dostały numeracje 1595 - ZS 595AX, 1596 - ZS 596AX, 1597 - ZS 597AX, 1598 - ZS 598AX.

Stan taboru na 27 marca 2014 roku w zajezdni Klonowica wynosił 100 autobusów różnych marek tj. MAN NL-202, MAN NL-223, MAN NL-262, MAN NL-283, MAN NG-313, MAN NG-363, Volvo B10M, Solaris Urbino 10, Solaris Urbino 12, Solaris Urbino 18.

5 stycznia 2015 dotarły na Klonowica 4 zamówione w 2014 roku autobusy marki MAN Lion's City G. Jest, to konsekwencją przetargu ogłoszonego w dniu 28 października 2014 i wyboru dostawcy 8 grudnia 2014, którym był jedynym oferentem tj. firma ABP Bus & Coach Sp. z o.o.

Stan taboru na 2 lutego 2015 roku w zajezdni Klonowica kształtował się następująco: MAN NL-223 - 7, MAN NL-283 - 2, MAN NL-202 - 6, MAN NL-262 - 2, MAN NG-313 - 11, MAN NG-363 - 1, MAN A47 - 1, Volvo B10M - 17, Solaris Urbino 10 - 4, Solaris Urbino 12 - 22, Solaris Urbino 18 - 32, co daje 105 autobusów.

12 pracowników Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o., otrzymało odznaczenia w uznaniu ich zasług i długoletnią pracę w komunikacji miejskiej. Uroczystość odbyła się 10 lutego 2015 roku w Urzędzie Miasta.

Złoty medal otrzymał pan Andrzej Lachowicz, a srebrne panowie Krzysztof Putiatycki, Jacek Remiszewski oraz Robert Świderski. Odznaką „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymali panowie Paweł Baczyński, Marek Gajewski, Henryk Kuchciński, Andrzej Mordak, Janusz Niedośpiał, Andrzej Olbiński, Janusz Rokosa, Janusz Węgrzyn. Spółka aktualnie zatrudnia 302 osoby, w tym 215 kierowców autobusów, 60 osób na stanowiskach robotniczych zaplecza technicznego oraz 27 osób pracujących w administracji.

Z dniem 4 kwietnia 2015 roku SPA "Klonowica" zaprzestało obsługiwać komercyjne linie autobusowe 703 i 704 dowożące pasażerów do hipermarketów "Tesco".

Stan taboru na 23 grudnia 2015 roku w zajezdni Klonowica kształtował się następująco: MAN NL-223 - 7, MAN NL-283 - 2, MAN NL-202 - 4, MAN NL-262 - 2, MAN NG-313 - 11, MAN NG-363 - 1, MAN A47 - 1, MAN A35 - 3, Volvo B10M - 12, Solaris Urbino 10 - 4, Solaris Urbino 12 - 25, Solaris Urbino 18 - 34, co daje 106 autobusów.

Stan taboru na 4 maja 2016 roku w zajezdni Klonowica kształtował się następująco: MAN NL-223 - 7, MAN NL-283 - 2, MAN NL-202 - 4, MAN NL-262 - 2, MAN NG-313 - 11, MAN NG-363 - 1, MAN A47 - 1, MAN A35 - 3, Volvo B10M - 10, Solaris Urbino 10 - 4, Solaris Urbino 12 - 25, Solaris Urbino 18 - 34, co daje 104 autobusy.

Stan taboru na 16 stycznia 2017 roku w zajezdni Klonowica kształtował się następująco: MAN NL-223 - 7, MAN NL-283 - 2, MAN NL-202 - 4, MAN NL-262 - 2, MAN NG-313 - 11, MAN NG-363 - 1, MAN A23 - 4, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, Volvo B10M - 10, Solaris Urbino 10 - 4, Solaris Urbino 12 - 25, Solaris Urbino 18 - 34, co daje 106 autobusów.
Licencja Creative Commons
Ten artykuł encyklopedyczny jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Udostępnienie na licencji Creative Commons obejmuje treść artykułu i (o ile nie zaznaczono inaczej) nie dotyczy załączonych ilustracji.