Encyklopedia

Linia 63: Kołłątaja - Skolwin

dodane przez jas59; zmodyfikowane przez man

25.08.2023
Dodano informacje o zmianach na trasie od 2 września 2023 man
12.07.2023
Dodano informację o zmianach na trasie od 15 lipca 2023 man
29.06.2023
Dodano informacje o zmianie trasy w lipcu 2023 roku fan004
30.07.2022
Dodano informacje o nowym operatorze linii man
28.04.2022
Dodano informacje o objeździe przez ul. Ofiar Oświęcimia w 2022 man
04.10.2021
Dodano informację o objeździe man
31.12.2020
Dodano informację o objeździe od 2021 man
07.02.2018
Dodano informacje z lat 2006, 2007, 2008, 2013, 2016 i 2018 jas59
16.06.2016
Dodano informacje o kursach z podjazdem pod Teleyard. wsad123
23.11.2008
poprawiono datę powstania linii, dodano informacje z lat 1966 i 1969 - 70 jas59
17.10.2008
Dodano informację o brygadach po powrocie linii na starą trasę Pepe
03.10.2008
dodano informację o trasie linii 863 i jej długości jas59
02.10.2008
Dodano informacje o obsłudze brygad Pepe

Trasa: Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Cyryla i Metodego — Sczanieckiej — Wilcza — Obotrycka — Bogumińska — Pokoju — Szosa Polska — Policka — Nehringa — Kościelna — Nad Odrą — Stołczyńska — Orłowska — Artyleryjska — Kamienna — Plażowa — Inwalidzka — Skolwin

zdjęcie
Policki przegub przeciska się przez wąskie uliczki Skolwina
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Linia 63 została uruchomiona 1 listopada 1961 roku na trasie: Kołłątaja - Wilcza - Hoża. Obsługiwana była dwoma pojazdami w dni powszednie i jednym w dni świąteczne.

7 grudnia 1966 roku wydłużono trasę linii z Hożej do ul. Nehringa (Kościół). Dojazd do nowej krańcówki odbywał się przez ulicę Nehringa, zaś powrót do pętli „Kołłątaja” ulicami Policką i Szosa Polska. Linia obsługiwana była w dni powszednie 2-3 brygadami przed i po południu, zaś w dni świąteczne dwoma autobusami przez cały dzień.

1968 roku pełna trasa linii wyglądała następująco: Kołłątaja — Asnyka — Cyryla i Metodego — św. Marcina — Rynkowa — Wilcza — Obotrycka — Bogumińska — Pokoju — Nehringa — Policka — Szosa Polska — Glinki — Nehringa.

zdjęcie
Równina po ciężkiej batalii pod górkę
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W latach 1969-1970 na linii następowały częste zmiany trasy spowodowane remontami ulic.

Od stycznia 1973 do 17 listopada 1979 linia kursowała na trasie: Kołłątaja – Asnyka – Boguchwały – Cyryla i Metodego – Sczanieckiej – Wilcza – Obotrycka – Bogumińska – Pokoju – Nehringa (z powrotem: Policka – Szosa Polska) – Kościelna – Glinki – Kościelna.

Przyczyną tego stanu rzeczy było wyłączenie ulicy Nehringa w związku z przebudową ulicy. W tym okresie występowały także różne zmiany rozkładu jazdy.

zdjęcie
Jelcz na linii 63
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W dni powszednie na trasie kursowały 4 autobusy, a w soboty dni świąteczne 3 autobusy z częstotliwością 22-24 minuty.

1980 roku ponownie przedłużono trasę linii - od tej pory rozpoczęła kursowanie na trasie Kołłątaja Skolwin. Do 1997 roku likwidowano niektóre kursy lub je dodawano oraz zwiększano ilość kursujących autobusów. Wiązało się to z częstymi remontami na trasie, a także przywracaniem i kończeniem sezonu działkowego.

W grudniu 1997 z powodu prac drogowych w ciągu ulicy Kościelnej, tymczasowo skrócono trasę linii 63 do relacji Kołłątaja — Kościelna, na której kursowała z częstotliwością 26-27 minut przez cały tydzień. Wówczas, uruchomiono również uruchomiono dodatkową linię 63 Bis na trasie Gocław-Skolwin o długości 8,8 km z częstotliwością kursowania w dni powszednie i świąteczne co 21 minut.

9 lutego 1998 roku zakończono roboty drogowe w ciągu ulicy Kościelnej i przywrócono linię na jej stałą trasę Kołłątaja Skolwin z częstotliwością w szczycie i po szczycie odpowiednio 45/44/42 minuty, 8 brygadami w szczycie oraz 4-5 po szczycie. 

zdjęcie
Stary Jelcz jedynym słusznym taborem kierowanym na Skolwin?
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Początkowo na trasie linii 63 jeździły: w dni powszednie i świąteczne 4-5 autobusy obsługiwane przez TBA I (Klonowica) (brygady 1, 3, 4) i TBA II (Dąbie) (brygady 2, 5). Od 1998 roku trasę obsługiwały autobusy z zajezdni Klonowica (brygady 1, 2, 4) i zajezdni Police (brygady 3, 5, 6, 7, 8).

Od 1998 roku do chwili obecnej trasa linii nie zmieniła się. Wyjątkiem od tego były różnego rodzaju okoliczności, takie jak np. remonty.

zdjęcie
Codzienność linii 63 sprzed dwunastu lat
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W 1998 roku prowadzony był remont kanalizacji w ciągu ulicy Artyleryjskiej, co spowodowało zmianę trasy. Od przystanku „Stołczyńska” autobusy skierowano przez ulicę Inwalidzką do Skolwina. Zawieszono w związku z tym przystanki: „Wodna nż”, „Nowy Świat”, „Artyleryjska”, „Górnicza nż” i „Kamienna”. Po dwóch miesiącach zakończono naprawę kanalizacji i autobusy powróciły na stałe trasy.

zdjęcie
Ikarus zawraca na pętli przy dworcu w Skolwinie
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Zakończenie prac przy budowie kanalizacji sanitarnej - deszczowej na ulicy Inwalidzkiej, na odcinku od ulicy Stołczyńskiej do Kościoła, wymusiło od 25 sierpnia 2006 roku zmianę trasy autobusu linii 63.

Autobusy kursowały do tymczasowej pętli na ulicy Pancernej. Od przystanku „Stołczyńska” zlokalizowanego w ciągu ulicy Stołczyńskiej autobusy kursowały ulicą Inwalidzką, w obu kierunkach z nawrotem za Kościołem, do przystanku „Wodna” na ulicy Stołczyńskiej i dalej stałą trasą do tymczasowej pętli na ulicy Pancernej.

Na ulicy Inwalidzkiej na wysokości posesji 82 został wyznaczony tymczasowy przystanek w kierunku tymczasowej pętli na ulicy Pancernej, natomiast przy posesji 91 wyznaczony został tymczasowy przystanek w kierunku pętli Kołłątaja.

zdjęcie
MAN oczekuje na kurs do centrum Szczecina
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W dniach 8 stycznia - 15 maja 2007 roku z powodu budowy sieci kanalizacyjno-wodociągowej nastąpiło zamknięcie dla ruchu kołowego dla ulicy Stołczyńskiej na odcinku od ul. Ornej - Celulozowej do wjazdu do papierni Skolwin, a także ul. Orłowskiej i Artyleryjskiej.

Z tego powodu zmienione zostały trasy i rozkłady jazdy kursujących tam linii autobusowych. Linia 63 kursowała na skróconej trasie w relacji: Kołłątaja Orna–Celulozowa.

zdjęcie
Po kilkunastominutowym oczekiwaniu w korku, Ikarus został wpuszczony na skrzyżowanie
Od 16 lipca 2007 roku nastąpiło wznowienie ruchu kołowego na ulicy Stołczyńskiej na odcinku od ulic Ornej - Celulozowej do wjazdu do papierni Skolwin. Linia 63 kursowała na trasie w relacji Kołłątaja – Stołczyńska - Inwalidzka - Kamienna - Pancerna według specjalnego rozkładu jazdy.

W związku z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej w ciągu ulicy Kościelnej, na odcinku od ulicy Dąbrówki do ulicy Nad Odrą, od 5 marca 2008 roku linia 63 kursowała objazdem przez ulicę Dąbrówki. 

Od 16 czerwca 2008 roku z powodu budowy kanalizacji i zamknięcia dla ruchu kołowego ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Dąbrówki do ulicy Nehringa, skrócono trasę linii do tymczasowej pętli „Nehringa” (zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Nehringa i Polickiej).

zdjęcie
Przystanek końcowy linii 63
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Uruchomiono wówczas tymczasową linię 863 kursującą w relacji: LudowaGocław – Stołczyn – Skolwin.

W czasie owego skrócenia linii w dzień powszedni na linii 63 kursowało pięć brygad obsługiwanych wyłącznie przez zajezdnię Klonowica, natomiast w dzień świąteczny kursowały dwie brygady, po jednej z polickiej i lewobrzeżnej zajezdni.

18 października 2008 roku linia powróciła na trasę sprzed przebudowy.

Z powodu kładzenia asfaltu na ulicy Artyleryjskiej, w dniu 3 listopada 2008 roku linia 63 od ulicy Orłowskiej kursowała po trasie zastępczej ulicami Górniczą – Pancerną do Kamiennej i dalej po swojej stałej trasie.

W celu ułatwienia przesiadek w relacjach autobus-tramwaj, 4 listopada 2013 roku w obu kierunkach uruchomiono na linii 63 wspólny przystanek autobusowo-tramwajowy „Niemcewicza” znajdujący się na ulicy Asnyka.

zdjęcie
Chwilę po wschodzie słońca MAN wykonuje poranny podjazd pod fabrykę Teleyard
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Od 9 marca 2015 roku wybrane kursy realizują podjazdy pod fabrykę w ciągu ulicy Nad Odrą. Uruchomiono nowy przystanek „Teleyard” obowiązujący w obu kierunkach pomiędzy istniejącymi przystankami „Nad Odrą 4” i „Cegłówka”.

Od 9 stycznia do 9 października 2021 w związku z przebudową torowisk od ronda Giedroycia do pętli „Dworzec Niebuszewo” linia tymczasowo została skierowana na objazd: przez ulice Barbary-Długosza-al. Wyzwolenia-rondo Giedroycia-Staszica-Ofiar Oświęcimia do ul. Cyryla i Metodego i dalej bez zmian. W kierunku pętli „Kołłątaja” przez ul. Ofiar Oświęcimia-Staszica i rondo Giedroycia.

zdjęcie
Policki „jamnik” po zjeździe ulicą Kościelną włącza się do ruchu w ulicę Nad Odrą
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Od 9 października do 19 listopada 2021, w związku z kolejnym etapem przebudowy węzła Niebuszewo, jak również zamknięciem dla autobusów pętli „Kołłątaja”, linia 63 została skierowana na objazd od przystanku „Cyryla i Metodego” przez ulicę Cyryla i Metodego, Niemcewicza, rondo Sybiraków, Kołłątaja, Barbary, Długosza, Niemcewicza, rondo Sybiraków, Niemcewicza do ulicy Cyryla i Metodego i dalej bez zmian. W rejonie skrzyżowania ulic Cyryla i Metodego, Niemcewicza i Boguchwały uruchomiono tymczasowe przystanki „Boguchwały” w obu kierunkach. Przystanek końcowy „Kołłątaja” zlokalizowano w ciągu ulicy Kołłątaja na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Barbary a rondem Sybiraków bliżej ronda Sybiraków. 20 listopada 2021 przywrócono lokalizację przystanku końcowego „Kołłątaja” na pętlę.

zdjęcie
MAN kieruje się do centrum Szczecina
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W związku z trudną sytuacją kadrową w Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, od 15 stycznia 2022 wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu linii w dni powszednie. Kursy od tego dnia są wykonywane co 15 minut, poza godzinami szczytu co 25 minut, a po godzinie 17 co 30 minut. Wówczas, zmniejszono również obsługę taborową linii z ośmiu do siedmiu brygad. Trzy z nich obsługiwała zajezdnia Klonowica, zaś cztery SPPK Police. W pozostałe dni dwie brygady obsługiwała policka zajezdnia, zaś jedną klonowicka.

W związku z asfaltowaniem ronda Sybiraków i ulicy Asnyka, 30 kwietnia 2022 linia ponownie trafiła na dwukierunkowy objazd - przez ulice Ofiar Oświęcimia, Staszica i rondo Giedroycia do pętli „Kołłątaja”, zaś w przeciwnym kierunku przez ulice Barbary, Długosza, aleję Wyzwolenia, rondo Giedroycia, Staszica, Ofiar Oświęcimia do przystanku „Cyryla i Metodego” i dalej bez zmian. 9 maja linia powróciła na trasę sprzed zmian.

zdjęcie
Mglisty poranek na szczecińskich drogach, coraz częstszy widok
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
1 sierpnia 2022 z powodu braków kadrowych w polickiej zajezdni obsługę dwóch brygad w dni powszednie, soboty oraz dni świąteczne przejęła zajezdnia PKS Szczecin. Od tego dnia, w dni powszednie na linii kursują trzy autobusy z zajezdni Klonowica, dwa z zajezdni PKS Szczecin oraz dwa z SPPK. W pozostałe dni linię obsługują dwa pojazdy z PKS oraz jeden ze SPAK.

W związku z pracami przy przebudowie przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Orłowskiej 3 lipca 2023 wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu linii 63, która kursowała w relacji KołłątajaArtyleryjska.

Na odcinku Kołłątaja – Stołczyńska autobusy kursowały bez zmian. Dalej trasa przebiegała przez ulice: Inwalidzką, Plażową, Kamienną i Artyleryjską do przystanku końcowego „Artyleryjska”, zlokalizowanego przed przejazdem kolejowym. Powrót następował przez ulice Górniczą i Pancerną. 

Uruchomione zostały przystanki tymczasowe:

  • „Skolwin” (kierunek Artyleryjska, zlokalizowany w ciągu ulicy Inwalidzkiej na wysokości posesji nr 94),
  • „Górnicza” na żądanie (kierunek Kołłątaja, zlokalizowany w ciągu ulicy Kamiennej za skrzyżowaniem z ulicą Pancerną)

Nie były obsługiwane przez linię 63 przystanki: „Wodna”, „Nowy Świat”, „Orłowska”, „Artyleryjska” (w kierunku Kołłątaja), „Górnicza” (w kierunku Kołłątaja).

zdjęcie
Objazdowa trasa dla linii 63 i 102 jest pełna górzystych terenów
aktualna ocena: 4,83, liczba ocen: 50
15 lipca 2023 roku w związku z zakończeniem przebudowy przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Orłowskiej oraz rozpoczęciem przebudowy przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Stołczyńskiej (przy skrzyżowaniu z ulicą Inwalidzką), ponownie zmieniono trasę linii 63. Od przystanku „Stołczyńska” autobusy kursowały przez ulicę Inwalidzką – Plażową – Kamienną – Artyleryjską i Orłowską do dawnej pętli zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Stołczyńskiej i Granicznej. 

W dalszym ciągu funkcjonował przystanek tymczasowy „Skolwin” (w kierunku pętli „Orłowska”, zlokalizowany w ciągu ulicy Inwalidzkiej na wysokości posesji nr 94). Przystanek „Górnicza” w kierunku pętli „Kołłątaja” przeniesiono do jego stałej lokalizacji. Przywrócono obsługę przystanków „Artyleryjska” i „Orłowska” (na żądanie) w obu kierunkach. W dalszym ciągu w obu kierunkach nie były obsługiwane przystanki „Wodna” i „Nowy Świat”.

29 lipca 2023 roku po zakończeniu prac przy przebudowie, linia 63 powróciła na stałą trasę.

Po zakończeniu przebudowy pętli „Dworzec Niebuszewo” i jednoczesnym przywróceniu ruchu ogólnego w ciągu ulic Asnyka, Boguchwały i Orzeszkowej, od 2 września 2023 roku linia 63 powróciła do kursowania ulicami Kołłątaja – Asnyka – Boguchwały – Cyryla i Metodego do przystanku „Cyryla i Metodego”. Na trasie przywrócono dotychczasowe przystanki w lokalizacjach sprzed przebudowy. Tego dnia zwiększono również liczbę podjazdów do przystanku „Teleyard”.

Na podstawie materiałów z archiwów MZK Szczecin i ZDiTM Szczecin, biuletynów informacyjnych wydawanych w WPKM, MZK, ZKM, kroniki WPKM z lat 1979 – 1989 oraz informacji własnych, komunikatów ZDiTM opracował: Janusz Światowy
współpraca: Paweł Pieńkowski

aktualizacja: man, fan004

Częstotliwość:

  • Dni powszednie:
    • W szczycie: 15 minut
    • W międzyszczycie: 25 minut
    • Wieczorem: 30 minut
  • Soboty, niedziele i dni świąteczne: około 36 minut

Operatorzy: SPA Klonowica, SPPK Police, PKS Szczecin