Encyklopedia

description Linia 63: Kołłątaja - Skolwin

dodane 29.09.2008, godz. 19:11 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59; zmodyfikowane 7.02.2018, godz. 16:13 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59

07.02.2018
Dodano informacje z lat 2006, 2007, 2008, 2013, 2016 i 2018 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
16.06.2016
Dodano informacje o kursach z podjazdem pod Teleyard. zdjęcie profilowe użytkownika wsad123 wsad123
23.11.2008
poprawiono datę powstania linii, dodano informacje z lat 1966 i 1969 - 70 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
17.10.2008
Dodano informację o brygadach po powrocie linii na starą trasę zdjęcie profilowe użytkownika Pepe Pepe
03.10.2008
dodano informację o trasie linii 863 i jej długości zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
02.10.2008
Dodano informacje o obsłudze brygad zdjęcie profilowe użytkownika Pepe Pepe
Trasa: Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Asnyka – Boguchwały – Cyryla i Metodego – Sczanieckiej – Wilcza – Obotrycka – Bogumińska – Pokoju – Szosa Polska – Policka – Nehringa – Kościelna – Nad Odrą – Stołczyńska – Orłowska – Artyleryjska – Kamienna – Plażowa – Inwalidzka – Skolwin

Linię 63 uruchomiono 1 listopada 1961 roku na trasie: Kołłątaja - Wilcza - Hoża. Obsługiwana była dwoma pojazdami w dni powszednie i jednym w dni świąteczne.

7 grudnia 1966 roku wydłużono trasę linii od ulicy Hożej do ulicy Nehringa (Kościół) - trasa przez ulicę Nehringa, a powrót ulicami Policką, Szosą Polską. Obsługiwana była w dni powszednie 2-3 brygadami przed i po południu, w dni świąteczne 2 autobusami przez cały dzień.

W 1968 roku linia kursowała na trasie: Kołłątaja - Asnyka - Cyryla i Metodego - Marcina - Rynkowa - Wilcza II - Obotrycka - Bogumińska (Ogródki Działkowe II) - Pokoju II - Nehringa - Policka - Szosa Polska - Glinki - Nehringa.

W latach 1969 - 1970 na linii następowały częste zmiany trasy spowodowane remontami ulic. Od stycznia 1973 do 17 listopada 1979 kursowała na trasie Kołłątaja - Kościelna przez Asnyka - Boguchwały - Cyryla i Metodego - Sczanieckiej - Wilcza - Obotrycka - Bogumińska - Pokoju - Nehringa (Policka - Szosa Polska) - Kościelna - Glinki - Kościelna.

Przyczyną tego stanu rzeczy było wyłączenie ulicy Nehringa w związku z przebudową ulicy, jak również częste wyłączenia z ruchu. W tym okresie były też częste zmiany rozkładów jazdy.

Długość trasy wahała się od 9,8 - 10,4 km. Kursowały na trasie w dni powszednie 4, a w świąteczne 3 autobusy z częstotliwością 22-24 minuty. Zresztą w tym czasie ilość autobusów i czas przejazdu zmieniały się.

W latach 1980 - 1997 linia 63 linia zaczęła kursować na trasie Kołłątaja - Skolwin o długości 16,4 km - 18,5 km z różną częstotliwością kursowania. W tym czasie likwidowano niektóre kursy lub je dodawano, wydłużano trasy, zwiększano ilość kursujących autobusów. Wiązało się to z częstymi remontami na trasie, przywracaniem i kończeniem sezonu działkowego.

W grudniu 1997 uruchomiono dodatkową linię 63 Bis na trasie Gocław - Skolwin o długości 8,8 km z częstotliwością kursowania w dni powszednie i świąteczne co 21 minut.

Początkowo na trasie 63 jeździło w dni powszednie i świąteczne 4-5 autobusów obsługiwanych przez TBA I (Klonowica) brygady 1, 3, 4 i TBA II (Dąbie) brygady 2, 5. Uruchomienie dodatkowej linii związane było z pracami drogowymi w ciągu ulicy Kościelnej, co wymusiło również skrócenie trasy linii, która kursowała z częstotliwością w dni powszednie i świąteczne 26-27 minut na trasie Kołłątaja - Kościelna o długości 10,4 km.

9 lutego 1998 roku zakończono roboty drogowe w ciągu ulicy Kościelnej i przywrócono linię na jej stała trasę Kołłątaja - Skolwin o długości 17,7 km z częstotliwością w szczycie i po szczycie odpowiednio 45/44/42 minuty, 8 brygadami w szczycie i po szczycie 4-5. Trasę obsługiwały autobusy TBA I (Klonowica) brygady 1, 2, 4 i TBA III (Police) brygady 3, 5, 6, 7, 8.

Od 1998 do chwili obecnej trasa linii nie zmieniła się. Przedstawia się ona następująco:

Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Asnyka – Boguchwały – Cyryla i Metodego – Sczanieckiej – Wilcza – Obotrycka – Bogumińska – Pokoju – Szosa Polska – Policka – Nehringa – Kościelna – Nad Odrą – Stołczyńska – Orłowska – Artyleryjska – Kamienna – Plażowa – Inwalidzka – Skolwin

W 1998 roku prowadzony był remont kanalizacji w ciągu ulicy Artyleryjskiej, co spowodowało zmianę trasy. Od przystanku "Stołczyńska" autobusy skierowano przez ulicę Inwalidzką do Skolwina. Zawieszono w związku z tym przystanki: "Wodna nż", "Nowy Świat", "Artyleryjska", "Górnicza nż" i "Kamienna". Po dwóch miesiącach zakończono naprawę kanalizacji i autobusy powróciły na stałe trasy.

Zakończenie prac przy budowie kanalizacji sanitarnej - deszczowej na ulicy Inwalidzkiej, na odcinku od ulicy Stołczyńskiej do Kościoła, wymusiło z dniem 25 sierpnia 2006 roku zmianę trasy autobusu linii 63.

Autobusy kursowały od przystanku „Kołłątaja” do tymczasowej pętli na ulicy Pancernej. Od przystanku „Stołczyńska” zlokalizowanego w ciągu ulicy Stołczyńskiej autobusy kursowały ulicą Inwalidzką, w obu kierunkach z nawrotem za Kościołem, do przystanku „Wodna” na ulicy Stołczyńskiej i dalej stałą trasą do tymczasowej pętli na ulicy Pancernej. Linia kursowała wg normalnego rozkładu jazdy.

Na ulicy Inwalidzkiej na wysokości posesji 82 został wyznaczony tymczasowy przystanek w kierunku tymczasowej pętli na ulicy Pancernej, natomiast przy posesji 91 wyznaczony został tymczasowy przystanek w kierunku pętli Kołłątaja.

Od dnia 8 stycznia - 15 maja 2007 roku z powodu budowy sieci kanalizacyjno - wodociągowej nastąpiło zamknięcie dla ruchu kołowego:
- ul. Stołczyńskiej na odcinku od ul. Ornej - Celulozowej do wjazdu do papierni Skolwin,
- ul. Orłowskiej i Artyleryjskiej.
Z tego powodu zmienione zostały trasy i rozkłady jazdy kursujących tam linii autobusowych. Między innymi linia 63 kursowała na skróconej trasie w relacji: Kołłątaja – Skolwin ( Orna– Celulozowa) według dotychczasowego rozkładu jazdy.

Dla linii 58, 63, 102 i 526 utrzymany został dodatkowy przystanek: ”Kościelna ZBiLK nż” zlokalizowany na ulicy Kościelnej pomiędzy przystankami Dąbrówki a Stołczyn Kościół.

16 lipca 2007 roku nastąpiło wznowienie ruchu kołowego na ulicy Stołczyńskiej na odcinku od ulic Ornej - Celulozowej do wjazdu do papierni Skolwin. Linia 63 kursowała na trasie w relacji Kołłątaja – Stołczyńska - Inwalidzka - Kamienna - Skolwin (ul. Pancerna) według specjalnego rozkładu jazdy.

Od 3 grudnia 2007 roku nastąpiły zmiany na liniach autobusowych 58, 61 Bis, 63, 68, 77 Bis, 101, 103, 106, 107, 109, 111, B i D, a także uruchomiona została linia 110. Na linii 63 w soboty, niedziele i dni świąteczne został uruchomiony dodatkowy kurs o godzinie 4:39 z przystanku "Zagórskiego" do pętli "Kołłątaja".

Od ponad roku znów na trasie linii 63 prowadzone są prace przy budowie "kanalizy", co powoduje perturbacje w komunikacji. Występują częste zmiany rozkładów jazdy, co szczególnie denerwuje pasażerów. Od 16 czerwca 2008 do 17 września 2008 roku linia kursowała na trasie Kołłątaja - Nehringa o długości 9,6 km.

Czasowo zmieniona organizacja linii i jej skrócenie spowodowało przeniesienie trzech zadań na tymczasową linię 863 z dniem 16 czerwca, aż do 17 października 2008 roku. Zamknięto dla ruchu kołowego ulicę Kościelną na odcinku od ulicy Dąbrówki do ulicy Nehringa, z powodu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Linia 863 jeździła na trasie: Ludowa – Gocław – Stołczyn – Skolwin oraz na wariantowej trasie: Ludowa – Gocław według specjalnego rozkładu jazdy.

W czasie skrócenia linii w dzień powszedni na 63 kursowało pięć brygad obsługiwanych wyłącznie przez zajezdnię Klonowica:

- 63/1 (4:46-23:08)
- 63/2 (6:03-8:02, 14:16-17:15)
- 63/3 (5:08-23:28)
- 63/4 (5:23-22:48)
- 63/5 (4:32-8:40, 13:41-17:39)

W dzień świąteczny natomiast kursowały dwie brygady, po jednej z polickiej i lewobrzeżnej zajezdni:

- 63/1 (4:51-23:01, SPPK)
- 63/2 (4:56-23:04, SPAK)

Dodatkowo autobus ze SPAK wyjeżdżający na 58/1 wykonywał "półkurs" z Kołłątaja do Nehringa o 4:37 jako 63/3.

Na linii 63 na stałej trasie (Kołłątaja - Skolwin) w dzień powszedni kursuje 8 brygad obsługiwanych przez dwie zajezdnie:

63/1 - (6:12-9:34, 15:08-18:37, SPAK)
63/2 - (4:44-9:57, 13:53-17:09, SPAK)
63/3 - (5:47-23:29, SPPK)
63/4 - (5:09-8:25, 14:06-23:14, SPAK)
63/5 - (6:12-20:27, SPPK)
63/6 - (4:40-22:29, SPPK)
63/7 - (5:26-8:14, 13:56-17:10, SPPK)
63/8 - (5:09-22:59, SPPK)

W dzień świąteczny natomiast trzy:

63/1 - (4:40-23:14, SPPK)
63/2 - (6:15-23:13, SPAK)
63/3 - (4:38-22:39, SPPK)

Trasa linii wynosi 17,8 km.

Zasadniczo na linii kursują pojazdy 12-metrowe. Zdarzają się wyjątki w postaci Ikarusa 280 ze SPAK. Na linii (63/8 w dzień powszedni i 63/3 w dzień świąteczny) kursuje pojazd 15 lub 18-metrowy z SPPK. Jest to najczęściej pojazd marki MAN zarówno drugiej jak i trzeciej generacji, a w latach 2005 i 2006 było to także Ikarusy 280 z polickiej zajezdni.

W związku z przebudową sieci wodno - kanalizacyjnej w ciągu ulicy Kościelnej, na odcinku od ulicy Dąbrówki do ulicy Nad Odrą, z dniem 5 marca 2008 roku linie autobusowe 58, 63 kursowały zgodnie z obowiązującym objazdem przez ulice Dąbrówki. Przewidywany termin zakończenia prac 30 kwietnia 2008 roku.

Linia 63 kursowała na trasie Kołłątaja – Pancerna wg normalnego rozkładu jazdy. Od przystanku „Kościelna ZBilK nż” linia kursowała objazdem ulicami Kościelną – Dąbrówki do ulicy Nad Odrą i dalej po stałej trasie. Przystanek „Dąbrówki” został przeniesiony z Kościelnej na Dąbrówki 4.

Z powodu licznych próśb mieszkańców ulicy Nad Odrą, na czas przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej w ciągu ulicy Kościelnej, na odcinku od ulicy Dąbrówki do ulicy Nad Odrą, od dnia 1 kwietnia 2008 roku zostały uruchomione dodatkowe przystanki dla linii autobusowych 58, 63.

8 września 2008 roku uruchomiono dodatkowe kursy na linii 63 w dni powszednie: o godzinach 4.32 i 13.42 z Kołłątaja, 8.14 i 17.14 z Nehringa.

18 października 2008 roku nastąpiło wznowienie ruchu kołowego ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Dąbrówki do ulicy Nehringa, w związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Linia wróciła na swoją starą trasę.

Z powodu kładzenia asfaltu na ulicy Artyleryjskiej, w dniu 3 listopada 2008 roku linia autobusowa 63 od ulicy Orłowskiej kursowała po trasie zastępczej ulicami Górniczą – Pancerną do Kamiennej, wg obowiązującego rozkładu jazdy.

Zmiana organizacji ruchu na Niebuszewie (ulice Asnyka, Orzeszkowej, Kołłątaja) mająca na celu usprawnienie przesiadek w relacjach tramwaj - autobus - tramwaj, od dnia 4 listopada 2013 roku, wprowadzona przez ZDiTM na liniach tramwajowych 2 i 12 oraz autobusowych 51, 57, 63, 69, 78, 82, 87, B, 522 i 523.

Przystanki w kierunku Skolwina - Niemcewicza” (nowy nr słupka – 14312) jako dodatkowy przystanek zlokalizowany na ulicy Asnyka za Rondem Sybiraków, wspólny z liniami tramwajowymi 2, 12

Przystanki w kierunku pętli Kołłątaja - Niemcewicza” (nowy nr słupka – 14311) jako dodatkowy przystanek zlokalizowany na ulicy Asnyka za Rondem Sybiraków, wspólny z liniami tramwajowymi 2, 12.

Od 9 marca 2015 roku wybrane kursy realizują podjazdy pod fabrykę w ciągu ulicy Nad Odrą. Uruchomiono nowy przystanek "Teleyard" obowiązujący w obu kierunkach pomiędzy istniejącymi przystankami "Nad Odrą 4" i "Cegłówka".

Dnia 1 września 2015 roku uruchomiony został przystanek "Ostrowska nż" w kierunku ulicy Pokoju, zlokalizowany w ciągu ulicy Bogumińskiej przy stacji paliw Orlen. Przystanek "Staw Brodowski" w rejonie kładki przy ulicy Wilczej uruchomiony został 15 lutego 2016 roku.

Od 15 lutego 2016 roku uruchomiony został nowy przystanek o nazwie "Staw Brodowski" dla linii autobusowych 57, 58, 59, 63, 68, 82, 101, 107, 522 i 524.

Przystanki obowiązują dla obu kierunków ruchu pomiędzy przystankami Wilcza Wiadukt a Komuny Paryskiej/Pasterska. Przystanek w kierunku Placu Rodła i pętli Kołłątaja zlokalizowany jest w zatoce za skrzyżowaniem z ulicą Kułakowskiego. Przystanek w kierunku Polic, Warszewa i Gocławia został usytuowany przed ulicą Jarogniewa.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku dla linii 51, 57, 63, 69, 82 i 87 nastąpiła zmiana lokalizacji przystanku końcowego Kołłątaja.
• nowy przystanek obowiązuje w soboty, niedziele i dni świąteczne dla linii 63 wyruszającej o godzinie 22:30 z pętli Skolwin,
• nowy przystanek obowiązuje w Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie la linii 63 rozpoczynającej kurs o godzinie 22:30 z pętli Skolwin
Nowym przystankiem końcowym jest przystanek o numerze 12701, zlokalizowany na ulicy Kołłątaja przed rondem Giedroycia.
Na podstawie materiałów z archiwów MZK Szczecin i ZDiTM Szczecin, biuletynów informacyjnych wydawanych w WPKM, MZK, ZKM, kroniki WPKM z lat 1979 – 1989 oraz informacji własnych, komunikatów ZDiTM opracował: Janusz Światowy
współpraca: Paweł Pieńkowski