Encyklopedia

Linia 63: Kołłątaja - Skolwin

dodane przez jas59; zmodyfikowane przez man

04.10.2021
Dodano informację o objeździe man
31.12.2020
Dodano informację o objeździe od 2021 man
07.02.2018
Dodano informacje z lat 2006, 2007, 2008, 2013, 2016 i 2018 jas59
16.06.2016
Dodano informacje o kursach z podjazdem pod Teleyard. wsad123
23.11.2008
poprawiono datę powstania linii, dodano informacje z lat 1966 i 1969 - 70 jas59
17.10.2008
Dodano informację o brygadach po powrocie linii na starą trasę Pepe
03.10.2008
dodano informację o trasie linii 863 i jej długości jas59
02.10.2008
Dodano informacje o obsłudze brygad Pepe

Trasa: Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Asnyka – Boguchwały – Cyryla i Metodego – Sczanieckiej – Wilcza – Obotrycka – Bogumińska – Pokoju – Szosa Polska – Policka – Nehringa – Kościelna – Nad Odrą – Stołczyńska – Orłowska – Artyleryjska – Kamienna – Plażowa – Inwalidzka – Skolwin

zdjęcie
Policki przegub przeciska się przez wąskie uliczki Skolwina
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Linię 63 uruchomiono 1 listopada 1961 roku na trasie: Kołłątaja - Wilcza - Hoża. Obsługiwana była dwoma pojazdami w dni powszednie i jednym w dni świąteczne.

7 grudnia 1966 roku wydłużono trasę linii od ulicy Hożej do ulicy Nehringa (Kościół) - trasa przez ulicę Nehringa, a powrót ulicami Policką, Szosą Polską. Obsługiwana była w dni powszednie 2-3 brygadami przed i po południu, w dni świąteczne 2 autobusami przez cały dzień.

W 1968 roku linia kursowała na trasie: Kołłątaja - Asnyka - Cyryla i Metodego - Marcina - Rynkowa - Wilcza - Obotrycka - Bogumińska  - Pokoju - Nehringa - Policka - Szosa Polska - Glinki - Nehringa.

zdjęcie
Równina po ciężkiej batalii pod górkę
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W latach 1969-1970 na linii następowały częste zmiany trasy spowodowane remontami ulic.

Od stycznia 1973 do 17 listopada 1979 linia kursowała na trasie: Kołłątaja - Asnyka - Boguchwały - Cyryla i Metodego - Sczanieckiej - Wilcza - Obotrycka - Bogumińska - Pokoju - Nehringa (Policka - Szosa Polska) - Kościelna - Glinki - Kościelna.

Przyczyną tego stanu rzeczy było wyłączenie ulicy Nehringa w związku z przebudową ulicy, jak również częste wyłączenia z ruchu. W tym okresie występowały również częste zmiany rozkładów jazdy.

zdjęcie
Jelcz na linii 63
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W dni powszednie na trasie kursowały 4 autobusy, a w soboty dni świąteczne 3 autobusy z częstotliwością 22-24 minuty.

W latach 1980-1997 linia 63 zaczęła kursować na trasie Kołłątaja -Skolwin. W tym czasie likwidowano niektóre kursy lub je dodawano oraz zwiększano ilość kursujących autobusów. Wiązało się to z częstymi remontami na trasie, przywracaniem i kończeniem sezonu działkowego.

W grudniu 1997 uruchomiono dodatkową linię 63 Bis na trasie Gocław-Skolwin o długości 8,8 km z częstotliwością kursowania w dni powszednie i świąteczne co 21 minut.

zdjęcie
Stary Jelcz jedynym słusznym taborem kierowanym na Skolwin?
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Początkowo na trasie linii 63 jeździły: w dni powszednie i świąteczne 4-5 autobusy obsługiwanych przez TBA I (Klonowica) (brygady 1, 3, 4) i TBA II (Dąbie) (brygady 2, 5). Uruchomienie dodatkowej linii związane było z pracami drogowymi w ciągu ulicy Kościelnej, co wymusiło również skrócenie trasy linii, która kursowała z częstotliwością w dni powszednie i świąteczne 26-27 minut na trasie Kołłątaja-Kościelna.

9 lutego 1998 roku zakończono roboty drogowe w ciągu ulicy Kościelnej i przywrócono linię na jej stałą trasę Kołłątaja-Skolwin z częstotliwością w szczycie i po szczycie odpowiednio 45/44/42 minuty, 8 brygadami w szczycie i 4-5 po szczycie. Trasę obsługiwały autobusy z zajezdni Klonowica (brygady 1, 2, 4) i zajezdni Police (brygady 3, 5, 6, 7, 8).

Od 1998 roku do chwili obecnej trasa linii nie zmieniła się. Wyjątkiem od tego były różnego rodzaju okoliczności, takie jak np. remonty.

zdjęcie
Codzienność linii 63 sprzed dwunastu lat
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W 1998 roku prowadzony był remont kanalizacji w ciągu ulicy Artyleryjskiej, co spowodowało zmianę trasy. Od przystanku „Stołczyńska” autobusy skierowano przez ulicę Inwalidzką do Skolwina. Zawieszono w związku z tym przystanki: „Wodna nż”, „Nowy Świat”, „Artyleryjska”, „Górnicza nż” i „Kamienna”. Po dwóch miesiącach zakończono naprawę kanalizacji i autobusy powróciły na stałe trasy.

zdjęcie
Ikarus zawraca na pętli przy dworcu w Skolwinie
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Zakończenie prac przy budowie kanalizacji sanitarnej - deszczowej na ulicy Inwalidzkiej, na odcinku od ulicy Stołczyńskiej do Kościoła, wymusiło od 25 sierpnia 2006 roku zmianę trasy autobusu linii 63.

Autobusy kursowały do tymczasowej pętli na ulicy Pancernej. Od przystanku „Stołczyńska” zlokalizowanego w ciągu ulicy Stołczyńskiej autobusy kursowały ulicą Inwalidzką, w obu kierunkach z nawrotem za Kościołem, do przystanku „Wodna” na ulicy Stołczyńskiej i dalej stałą trasą do tymczasowej pętli na ulicy Pancernej.

Na ulicy Inwalidzkiej na wysokości posesji 82 został wyznaczony tymczasowy przystanek w kierunku tymczasowej pętli na ulicy Pancernej, natomiast przy posesji 91 wyznaczony został tymczasowy przystanek w kierunku pętli Kołłątaja.

zdjęcie
MAN oczekuje na kurs do centrum Szczecina
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W dniach 8 stycznia - 15 maja 2007 roku z powodu budowy sieci kanalizacyjno-wodociągowej nastąpiło zamknięcie dla ruchu kołowego dla ulicy Stołczyńskiej na odcinku od ul. Ornej - Celulozowej do wjazdu do papierni Skolwin, a także ul. Orłowskiej i Artyleryjskiej.

Z tego powodu zmienione zostały trasy i rozkłady jazdy kursujących tam linii autobusowych. Linia 63 kursowała na skróconej trasie w relacji: Kołłątaja Orna–Celulozowa.

zdjęcie
Po kilkunastominutowym oczekiwaniu w korku, Ikarus został wpuszczony na skrzyżowanie
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Od 16 lipca 2007 roku nastąpiło wznowienie ruchu kołowego na ulicy Stołczyńskiej na odcinku od ulic Ornej - Celulozowej do wjazdu do papierni Skolwin. Linia 63 kursowała na trasie w relacji Kołłątaja – Stołczyńska - Inwalidzka - Kamienna - Pancerna według specjalnego rozkładu jazdy.

W związku z przebudową sieci wodno - kanalizacyjnej w ciągu ulicy Kościelnej, na odcinku od ulicy Dąbrówki do ulicy Nad Odrą, od 5 marca 2008 roku linia 63 kursowała objazdem przez ulicę Dąbrówki. 

Od 16 czerwca do 17 września 2008 roku z powodu zamknięcia dla ruchu kołowego ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Dąbrówki do ulicy Nehringa, spowodowanego budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, linia kursowała na trasie Kołłątaja - Nehringa (przystanek zlokalizowany na końcu ulicy Nehringa).

zdjęcie
Przystanek końcowy linii 63
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Uruchomiono wówczas tymczasową linię 863 na trasie: LudowaGocław – Stołczyn – Skolwin

W czasie owego skrócenia linii w dzień powszedni na linii 63 kursowało pięć brygad obsługiwanych wyłącznie przez zajezdnię Klonowica, natomiast w dzień świąteczny kursowały dwie brygady, po jednej z polickiej i lewobrzeżnej zajezdni.

18 października 2008 roku nastąpiło wznowienie ruchu kołowego ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Dąbrówki do ulicy Nehringa, w związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Linia wróciła wówczas na swoją starą trasę.

Z powodu kładzenia asfaltu na ulicy Artyleryjskiej, w dniu 3 listopada 2008 roku linia autobusowa 63 od ulicy Orłowskiej kursowała po trasie zastępczej ulicami Górniczą – Pancerną do Kamiennej i dalej po swojej stałej trasie.

zdjęcie
Chwilę po wschodzie słońca MAN wykonuje poranny podjazd pod fabrykę Teleyard
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Od 9 marca 2015 roku wybrane kursy realizują podjazdy pod fabrykę w ciągu ulicy Nad Odrą. Uruchomiono nowy przystanek „Teleyard” obowiązujący w obu kierunkach pomiędzy istniejącymi przystankami „Nad Odrą 4” i „Cegłówka”.

Od 9 stycznia do 9 października 2021 w związku z przebudową torowisk od ronda Giedroycia do pętli „Dworzec Niebuszewo” linia tymczasowo została skierowana na objazd: przez ulice Barbary-Długosza-al. Wyzwolenia-rondo Giedroycia-Staszica-Ofiar Oświęcimia do ul. Cyryla i Metodego i dalej bez zmian. W kierunku pętli „Kołłątaja” przez ul. Ofiar Oświęcimia-Staszica i rondo Giedroycia.

Od 9 października do 19 listopada 2021, w związku z kolejnym etapem przebudowy węzła Niebuszewo, jak również zamknięciem dla autobusów pętli „Kołłątaja”, linia 63 została skierowana na objazd od przystanku „Cyryla i Metodego” przez ulicę Cyryla i Metodego, Niemcewicza, rondo Sybiraków, Kołłątaja, Barbary, Długosza, Niemcewicza, rondo Sybiraków, Niemcewicza do ulicy Cyryla i Metodego i dalej bez zmian. W rejonie skrzyżowania ulic Cyryla i Metodego, Niemcewicza i Boguchwały uruchomiono tymczasowe przystanki „Boguchwały” w obu kierunkach. Przystanek końcowy „Kołłątaja” zlokalizowano w ciągu ulicy Kołłątaja na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Barbary a rondem Sybiraków bliżej ronda Sybiraków. 20 listopada 2021 przywrócono lokalizację przystanku końcowego „Kołłątaja” na pętlę.

W związku z trudną sytuacją kadrową w Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, od 15 stycznia 2022 wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu linii:

15 stycznia 2022 ponownie wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu linii w dni powszednie. Kursy są wykonywane co 15 minut, poza godzinami szczytu co 25 minut, a po godzinie 17 co 30 minut.

Na podstawie materiałów z archiwów MZK Szczecin i ZDiTM Szczecin, biuletynów informacyjnych wydawanych w WPKM, MZK, ZKM, kroniki WPKM z lat 1979 – 1989 oraz informacji własnych, komunikatów ZDiTM opracował: Janusz Światowy
współpraca: Paweł Pieńkowski

aktualizacja: man