Encyklopedia

Pętla tramwajowo-autobusowa Dworzec Niebuszewo

dodane przez man; zmodyfikowane przez man

25.04.2020
Dodano kilka drobnych informacji jas59
12.04.2020
Dodano więcej informacji odnoszących do pętli i okolic jas59

Niebuszewo (do 1945 niem. Zabelsdorf) – to duża północna dzielnica Szczecina, granicząca od wschodu z Grabowem i Drzetowem, od północy z Warszewem, z Niemierzynem od strony zachodniej i od południa z Łęknem i Śródmieściem.

zdjęcie
"Wywieśmy flagi. Pomóżmy naszym!"
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Pętla Dworzec Niebuszewo jest ulokowana na ulicy Orzeszkowej vis a vis dawnej stacji kolejowej "Szczecin Niebuszewo".

Została oddana do użytku w połowie października 1927 roku jako  tramwajowa pętla uliczna - jednotorowa. Nie było możliwości odstawiania taboru lub zmiany kolejności odjazdów. Poprowadzono ją od końcówki znajdującej się przy Grenzstraße ( Staszica) przez ulice Fiedenbornstraße (Kołłątaja) i Erichstraße (Asnyka). Długość nowego toru wynosiła 880 metrów. Była pierwszą końcówką nie wymagającą od obsługi tramwaju zmiany pomostu.

zdjęcie
Tramwaj i "zatramwaj"
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W 1873 roku w rejonie dzisiejszych ulic Boguchwały i Orzeszkowej istniał cmentarz po północno-zachodniej części. W tym miejscu w latach 1926 - 1927 zbudowano kwartał zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej pomiędzy ulicami Asnyka i Boguchwały wg projektu Gustava Gaussa. Postawiono modernistyczny budynek dworca, który istnieje do dnia dzisiejszego.

(Pierwszy dworzec na Niebuszewie powstał około 1898 roku po wschodniej stronie ulicy Warcisława. Jednak nie spełniał on wymogów szybko rozwijającej się dzielnicy w końcówce XIX i pierwszych latach XX wieku. Podjęto decyzję o budowie nowego dworca w okolicach ulicy Orzeszkowej.)

zdjęcie
Ale Plama na tramwaju
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W ramach programu przebudowy i budowy torowisk (Etap II) przebudowana zostanie pętla tramwajowa, będąca elementem węzła przesiadkowego. Proponuje się w celu poprawienia funkcjonalności pętli przesunięcie torowiska w kierunku stacji i wykonanie dwóch torów postojowych.

Przebudowa wymagać będzie także modernizacji układu drogowego ulic Orzeszkowej, Boguchwały oraz Kołłątaja. W ramach tych prac proponuje się wydzielenie zatok postojowych na potrzeby parkingu Kiss&Ride oraz TAXI, a także przystanków autobusowych dla linii autobusowych, przejeżdżających przez węzeł i jadących dalej.

zdjęcie
Jeszcze przed remontem
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Tramwaje Szczecińskie 4 lutego 2020 ogłosiły przetarg na przebudowę dwóch tras – od pętli Niebuszewo do pl. Żołnierza Polskiego oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, Matejki, Piłsudskiego do pl. Rodła. Prace potrwają niespełna dwa lata. W sumie to ok. 8034 metrów toru pojedynczego.

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa przy Dworcu Niebuszewo. Wykonane zostaną dwa perony tramwajowo – autobusowe, które przesunięte zostaną do dworca, umożliwiając przesiadki na kolej bez konieczności przekraczania jezdni.

Na pętli zostanie też wybudowany tor do zawracania (pełna pętla z możliwością objazdu). Termin składania ofert do 29 kwietnia 2020 roku. Termin przedłużono do 8 maja,a później do 14 maja 2020 roku ze względu na wiele pytań od potencjalnych wykonawców i zmian w dokumentacji.

Pętla to przystanek końcowy dla:

Obok pętli przejeżdżają również autobusy linii 51, 69, 78 i 87. W okresie wakacyjnym na pętli Dworzec Niebuszewo swój przystanek końcowy ma linia B.

Od 9 stycznia 2021 rozpocznie się przebudowa pętli.

Na podstawie materiałów zawartych w Encyklopedii Pomorza Zachodniego, książki Szczecin Niebuszewo-Niemierzyn Marka Łuczaka, komunikatów ZDiTM i strony Tramwajów Szczecińskich.

autor: man, aktualizacja: Janusz Światowy jas59