Encyklopedia

Pętla tramwajowo-autobusowa Dworzec Niebuszewo

dodane przez man; zmodyfikowane przez man

25.08.2023
Dodano informacje o zmianach od 2 września 2023 man
22.04.2023
Dodano informacje o konieczności wymiany nawierzchni na pętli man
27.06.2022
Uzupełniono informacje o przebudowie pętli man
25.04.2020
Dodano kilka drobnych informacji jas59 
12.04.2020
Dodano więcej informacji odnoszących do pętli i okolic jas59 

Niebuszewo (do 1945 niem. Zabelsdorf) – to duża północna dzielnica Szczecina, granicząca od wschodu z Grabowem i Drzetowem, od północy z Warszewem, z Niemierzynem od strony zachodniej i od południa z Łęknem i Śródmieściem.

zdjęcie
"Wywieśmy flagi. Pomóżmy naszym!"
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Pętla „Dworzec Niebuszewo” jest ulokowana na ulicy Orzeszkowej vis a vis dawnej stacji kolejowej „Szczecin Niebuszewo”.

Została oddana do użytku w połowie października 1927 roku jako tramwajowa pętla uliczna - jednotorowa. Nie było możliwości odstawiania taboru lub zmiany kolejności odjazdów. Poprowadzono ją od końcówki znajdującej się przy Grenzstraße (Staszica) przez ulice Fiedenbornstraße (Kołłątaja) i Erichstraße (Asnyka). Długość nowego toru wynosiła 880 metrów. Była pierwszą końcówką niewymagającą od obsługi tramwaju zmiany pomostu.

zdjęcie
Tramwaj i "zatramwaj"
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W 1873 roku w rejonie dzisiejszych ulic Boguchwały i Orzeszkowej istniał cmentarz po północno-zachodniej części. W tym miejscu w latach 1926-1927 zbudowano kwartał zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej pomiędzy ulicami Asnyka i Boguchwały według projektu Gustava Gaussa. Postawiono modernistyczny budynek dworca, który istnieje do dnia dzisiejszego.

(Pierwszy dworzec na Niebuszewie powstał około 1898 roku po wschodniej stronie ulicy Warcisława. Jednak nie spełniał on wymogów szybko rozwijającej się dzielnicy w końcówce XIX i pierwszych latach XX wieku. Podjęto decyzję o budowie nowego dworca w okolicach ulicy Orzeszkowej.)

zdjęcie
Ale Plama na tramwaju
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią

Pętla to przystanek końcowy dla:

Obok pętli przejeżdżają również autobusy linii 51, 78, 87, 9299. W okresie wakacji letnich w latach 2015-2020 swój przystanek końcowy na pętli „Dworzec Niebuszewo” miała także pospieszna linia B.

zdjęcie
Jeszcze przed remontem
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
4 lutego 2020 został ogłoszony przetarg na przebudowę dwóch tras – od pętli „Dworzec Niebuszewo” do pl. Żołnierza Polskiego oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, Matejki, Piłsudskiego do pl. Rodła. Sumując, przebudowie uległo ok. 8034 metrów toru pojedynczego.

9 stycznia 2021 rozpoczęła się przebudowa pętli. w ramach której zmodernizowano układ drogowy ulic Orzeszkowej, Boguchwały oraz Kołłątaja, wydzielono zatoki postojowe na potrzeby parkingu Kiss&Ride oraz TAXI, a także przystanki autobusowe dla linii autobusowych, przejeżdżających przez węzeł i jadących dalej. Wykonano wówczas dwa perony tramwajowo–autobusowe, które w przyszłości umożliwią przesiadki na kolej. Na pętli wybudowano także tor do zawracania (pełna pętla z możliwością objazdu). 

zdjęcie
„Trójka” na zmodernizowanej pętli „Dworzec Niebuszewo”
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
27 czerwca 2022 na wyremontowanej pętli pojawiły się pierwsze tramwaje - linia 3 na trasie do Osiedla Zawadzkiego. Stale dojeżdżające do pętli linie tramwajowe (2 i 12) pozostały na skróconych trasach z powodu wciąż trwającej przebudowy torowiska w ciągu al. Wyzwolenia.

W związku z koniecznością naprawy nowej nawierzchni polegającej na wymianie wykruszonej kostki wzdłuż torów, od 22 kwietnia 2023 ponownie tymczasowo wyłączono z eksploatacji pętlę „Dworzec Niebuszewo”, zaś tramwaje linii 3 wykonywały manewr trójkątowania na wysokości przystanku „Boguchwały”.

Prace naprawcze zakończono 2 września 2023 i wówczas na pętlę powróciły tramwaje linii 12 w stałej relacji Pomorzany - Dworzec Niebuszewo. Przystanek końcowy zlokalizowano na torze wewnętrznym pętli.

Ponadto tego dnia w obu kierunkach uruchomiono przystanki autobusowe „Dworzec Niebuszewo” dla linii 51, 78, 87, 92 oraz 99 - w kierunku pętli „Kołłątaja” w ciągu ulicy Orzeszkowej przed skrzyżowaniem z ulicą Boguchwały, zaś w kierunku Niebuszewa w ciągu ulicy Orzeszkowej za skrzyżowaniem z ulicą Boguchwały.

18 marca 2024 roku na pętlę powróciły również tramwaje linii 2.

Na podstawie materiałów zawartych w Encyklopedii Pomorza Zachodniego, książki Szczecin Niebuszewo-Niemierzyn Marka Łuczaka, komunikatów ZDiTM i strony Tramwajów Szczecińskich.

autor: man, aktualizacja: Janusz Światowy jas59