Encyklopedia

Pętla tramwajowo-autobusowa Krzekowo

dodane przez jas59 ; zmodyfikowane przez man

20.02.2023
Dodano sekcję o likwidacji pętli man
20.04.2022
dodano informacje o nowej siatce połączeń w gminie Dobra oraz nowych liniach zatrzymujących się na pętli Waszka
16.02.2020
Dodano informacje z lat 2015, 2016, 2018 i 2019 jas59 
19.01.2020
aktualizacja man
06.04.2010
Dodano informację o zakończeniu remontu pętli jas59 
26.11.2009
Dodano informację o rozpoczęciu prac, zakresie i kosztach inwestycji oraz jazdy tramwajów i komunikacji zastępczej jas59 
24.09.2009
Dodano informację o wykonawcy modernizacji pętli jas59 

Pętlę na Krzekowie znadującą się u zbiegu ulic Żołnierskiej i Klonowica oddano do użytku w 1954 roku. Była jedną z najstarszych pętli w Szczecinie.

zdjęcie
Spotkanie klasyka polskich torowisk z najnowszym dziełem polskiej myśli technicznej
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Od chwili powstania nie była remontowana – wykonywane były jedynie jej naprawy bieżące, aż do roku 1972, kiedy to postawiono budynek socjalny o kubaturze 242 m2. Obecnie w budynku znajduje się kasa biletowa i dyspozytornia. Został on zakupiony za kwotę 45.594 zł według ówczesnych cen. Postawiło go Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego ze Szczecina.

W tym samym roku unowocześniono pętlę kładąc trylinkę oraz chodnik wykonany z płyt betonowych o powierzchni 409,7 m2. Zagospodarowano pozostały plac obsiewając go trawą o powierzchni 332 m2. Prace te wykonywała firma – Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne ze Szczecina. Prace zostały zakończone 30 grudnia 1972 roku.

zdjęcie
Krzekowo późnym popołudniem - tłoku w autobusach już nie było
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Od tamtej pory na pętli nic szczególnego się nie działo, oprócz prac konserwacyjnych i drobnych napraw. W sierpniu 2009 roku Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o. ogłosiły przetarg na modernizację między innymi wydzielonych torowisk w ulicy Żołnierskiej na odcinku od ulicy Somossiery do pętli „Krzekowo” wraz z samą pętlą. 

zdjęcie
Późne, sobotnie popołudnie na Krzekowie - "Swing" za chwilę wyruszy znów na Basen Górniczy...
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Plac budowy przekazano 24 listopada 2009 roku. Modernizacja obejmowała ponad 1400 metrów torowiska przy ul. Żołnierskiej, pętlę „Krzekowo” (dwa rozjazdy i ok. pół kilometra torów). Przy pracach remontowych nastąpiła również wymiana torowisk, sieci, słupów trakcyjnych, oświetlenia i modernizacja przystanków. Koszt wynosił ok. 18,7 mln zł.

W związku z tym, od 25 listopada 2009 roku nastąpiło wstrzymanie ruchu tramwajowego od skrzyżowania Bohaterów Warszawy/Mickiewicza do pętli.

Na czas remontu została uruchomiona zastępcza autobusowa linia 807, która jeździła na trasie: Bohaterów Warszawy - Krzekowo.

2 kwietnia 2010 roku w związku z zakończeniem prac remontowych na pętli, tramwaje linii 5 i 7 oraz autobusy linii 60, 74, 75, 521, 529 i 531 wróciły na swoje normalnie obowiązujące trasy.

Na wniosek studentów, w dni powszednie od września do czerwca - począwszy od 12 maja 2014 do pętli na stałe dojeżdżała tramwajowa linia 4.

Do końca eksploatacji pętli na Krzekowie swój przystanek końcowy miały:

Pętla podzielona były na dwa perony autobusowe - jeden z nich użytkowany był jako przystanek przelotowy w obu kierunkach przez linie 222, 225, 227 i 535, zaś drugi z peronów - bliżej pętli tramwajowej - był przystankiem końcowym linii 75 i nocnych 525, 527529 i 531.

Przy skrzyżowaniu ulic Żołnierskiej i Klonowica zlokalizowany był przystanek linii 60 w kierunku pętli „Cukrowa”, zaś w ciągu ulicy Klonowica tej samej linii w kierunku przeciwnym.

zdjęcie
"Floating Garden" w natarciu
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Tramwaje dojeżdżające do pętli „Krzekowo” wysadzały pasażerów na przystanku dla wysiadających - przed skrzyżowaniem ulic Żołnierskiej i Klonowica. Następnie, wagony jako przejazd techniczny kierowały się na jeden z dwóch torów okalających pętlę, gdzie do godziny odjazdu odbywały postój. W kierunku centrum, tramwaje podjeżdzały na przystanek dla wsiadających znajdujący się na jednym torze nieopodal peronów autobusowych.

Peron tramwajowy dla wsiadających wyposażony był w przeszkolną wiatę pasażerską, zaś autobusowy peron przelotowy w dwie drewniane ławki dla oczekujących. Pozostałe przystanki nie posiadały nic oprócz słupków przystankowych.

zdjęcie
Nocna wizyta na Krzekowie
7 czerwca 2016 roku rozpoczęto budowę ronda w rejonie skrzyżowania ulic Mickiewicza, Żołnierska, Wernyhory i Reduty Ordona. Na odcinku od przystanku „Wernyhory” do przystanku „Brzozowskiego” ruch tramwajów obywał się wahadłowo, jednym torem według obowiązujących rozkładów jazdy. Na czas przebudowy trasy autobusów nie uległy zmianie.

Podstawowym założeniem dla tej inwestycji była poprawa bezpieczeństwa. Na inwestycje uzyskano dofinansowanie ok. 3 mln zł. z Ministerstwa Rozwoju w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Połączenie kilku ulic o dużym natężeniu ruchu i skomplikowany układ drogowy powodował, że w tym rejonie dochodziło do kilkudziesięciu wypadków rocznie.

Na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Żołnierskiej zbudowano rondo o średnicy 22 m z jezdnią dwupasmową o szerokości 10 m. Natomiast u zbiegu ulic Mickiewicza i Czorsztyńskiej zamontowano sygnalizację świetlną. Poprawił się także komfort i bezpieczeństwo pasażerów i pieszych. Przebudowane zostały chodniki oraz perony przystankowe (w tym przystanki autobusowo-tramwajowe).

zdjęcie
Jedyny tej nocy postój na Krzekowie
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Inwestycja obejmowała także przebudowę torowiska tramwajowego wzdłuż ulic Żołnierskiej i Mickiewicza, na odcinku od Somosierry do przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z Brzozowskiego, co wpisuję się w systematyczne wymiany/przebudowy torowisk tramwajowych w mieście.

Finał prac przy przebudowie skrzyżowania nastąpił 21 października 2016, wtedy również na swoje trasy powróciły linie autobusowe.

Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg 17 kwietnia 2018 roku na przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Brzozowskiego do mostu Akademickiego, w ramach programu „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II”. Realizacja zadania miała być dofinansowana ze środków UE.

Po analizach władze miasta doszły do wniosku, że nie posiadało wystarczających środków na sfinansowanie inwestycji i plany przebudowy torowiska i trakcji w ciągu ulicy Mickiewicza zostały odłożone na półkę.

1 maja 2022 roku w gminie Dobra uruchomiono nową siatkę połączeń wraz ze zmianą numeracji. W związku z tym, linie 74 i 105 (wówczas przejeżdżające przez pętlę na Krzekowie) zostały zastąpione przez linie 222, 225 oraz 227.

Pętla „Krzekowo” do rozbiórki

W grudniu 2022 roku wybrano wykonawcę rozbudowy części torowej i drogowej ulicy Szafera.

zdjęcie
Era pętli na Krzekowie dobiega końca
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W ramach zadania powstanie nowe torowisko tramwajowe na odcinku od ronda Żołnierzy Misji Pokojowych ONZ (ul. Romera) do ulicy Sosabowskiego, które zostanie połączone z obecnym torowiskiem biegnącym wzdłuż ulicy Żołnierskiej.

Na trasie wybudowane zostaną trzy zintegrowane przystanki tramwajowo-autobusowe, 2 zatoki dla autobusów oraz jeden przystanek tramwajowy, a także dwukierunkowa droga dwupasmowa wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Przebudowie ulegnie również skrzyżowanie ulic Żołnierskiej i Klonowica. 

W związku z tym, pętla „Krzekowo” zostanie zlikwidowana, zaś po zbudowaniu nowego odcinka trasy tramwajowej obsługę linii przejmie pętla „Osiedle Zawadzkiego”.

Wygaszanie pętli na Krzekowie zapoczątkowano zamknięciem kasy biletowej w dniu 24 lipca 2023 roku. Tydzień później, 29 lipca wyłączono z eksploatacji samą pętlę. Na przełomie lipca i sierpnia 2023 rozpoczęto demontaż torowiska i infrastruktury w obrębie pętli, a także zlikwidowano peron tramwajowy i perony autobusowe.

zdjęcie
Krzekowo – do niedawna ważny punkt przesiadkowy, dziś zwykły przystanek przelotowy
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
3 sierpnia 2023 roku o godzinie 12 rozpoczęto wyburzanie budynku socjalnego (wybudowanego w 1972 roku).

Od 29 lipca 2023, w związku z brakiem wjazdu na pętlę, dotychczasowe przystanki przelotowe „Krzekowo” zmieniły swoją lokalizację. 

W kierunku ulicy Klonowica dla linii 222, 225, 227, 527 oraz 535 zostały przeniesione na ulicę Klonowica za skrzyżowaniem z ulicą Jana Brzechwy.

Przystanki w kierunku Bezrzecza dla linii 222, 227 i 527 zlokalizowano przed skrzyżowaniem z ulicą Jana Brzechwy, zaś przystanek dla linii 225 i 535 na ulicy Żołnierskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Klonowica (dotychczasowy słupek linii 60).

Na podstawie materiałów z archiwów MZK Szczecin, WPKM, MZK, ZKM oraz informacji własnych opracował: Janusz Światowy jas59 

aktualizacja: man, Waszka