Encyklopedia

description Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o.

dodane 10.12.2006, godz. 20:16 przez LLUZNIAK; zmodyfikowane 14.02.2017, godz. 11:24 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59

14.02.2017
Dodano informacje z lat 2015 - 6 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
10.10.2014
Dodano informacje o zdarzeniach dotyczących zajezdni w latach 2010 - 2014 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
17.12.2010
Uaktualniono informacje do stanu obecnego, doprecyzowano dane o zakupach taboru, poprawiono strukturę tekstu LLUZNIAK
01.08.2008
Uaktualniono informacje o prezesie spółki LLUZNIAK
21.01.2008
Hasło ponownie dodane przez autora. LLUZNIAK
29.06.2007
Hasło usunięte na żądanie autora zdjęcie profilowe użytkownika MQ MQ
18.06.2007
Uaktualniono informacje o sprowadzonym taborze używanym LLUZNIAK
06.03.2007
Poprawiono do końca linkowanie, oraz uaktualniono informacje o NL313-15 LLUZNIAK
18.02.2007
Poprawiono linkowanie LLUZNIAK
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. (w skrócie SPPK) zostało powołane przez Gminę Miasto Szczecin oraz Gminę Police na podstawie umowy zawartej dnia 23 stycznia 1997 roku. Wspomniany akt prawny zakładał wniesienie aportem przez Gminę Miasto Szczecin do spółki ruchomości przynależących wcześniej do Zajezdni Police (głównie w postaci taboru autobusowego), natomiast przez Gminę Police infrastruktury stałej w postaci terenów i budynków wraz z wyposażeniem. Oprócz tego obie gminy wniosły wkład finansowy oraz zobowiązały się do podwyższenia kapitału zakładowego w przeciągu roku od powstania spółki poprzez wniesienie wkładu rzeczowego w postaci 4 nowych autobusów Jelcz 120M.

Mała zajezdnia w wielkim przedsiębiorstwie, czyli... czasy WPKM (lata 1985 do 1991)

Zajezdnia w Policach została otwarta w maju 1985 roku celem obniżenia przez WPKM kosztów obsługi terenów leżących w północnych rejonach lewobrzeżnej części Szczecina. Uzyskano to poprzez zmniejszenie ponoszonych nakładów finansowych na kursy wyjazdowe i zjazdowe. Początkowo głównym taborem w tej zajezdni były Jelcze PR110 przeniesione z pozostałych jednostek WPKM, jednak jeszcze w roku otwarcia zajezdni nastąpiły pierwsze dostawy fabrycznie nowych pojazdów. Do ówczesnego "WPKM wydział Police" przybyło wówczas 17 nowoczesnych jak na owe czasy Jelczy M11. Warto nadmienić, że dostawa ta stanowiła wyróżnienie dla nowo powstałej zajezdni, gdyż były to pierwsze tego typu pojazdy na szczecińsko-polickich drogach. Mniej więcej w tym samym czasie do polickiej zajezdni dotarły również Ikarusy 280.26. Te jednak, w przeciwieństwie do krótkich Jelczy były już znane tak kierowcom jak i pasażerom ze szczecińskich dróg. W drugim roku działania zajezdni nastąpiły dwie kolejne dostawy Jelczy M11, a także druga już dostawa Ikarusów 280.26. Pod koniec 1986 roku w Policach stacjonowało już 49 solowych oraz 29 przegubowych pojazdów dostarczonych do zajezdni jako fabrycznie nowe. Do 30 kwietnia 1991, kiedy to Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej zostało zastąpione przez Miejski Zakład Komunikacyjny, w Policach pojawiło się jeszcze kolejnych 7 Jelczy M11, z czego 6 sztuk było fabrycznie nowych, jeden zaś został przekazany przez zajezdnię Klonowica. Omawiana zajezdnia obsługiwała wówczas wszystkie linie, które choć w części swej trasy przejeżdżały przez tereny przynależne do Polic.

Kurczymy się - okres MZK (lata 1991 do 1997)

Po zmianach organizacyjnych i własnościowych, które były związane z powstaniem MZK w Szczecinie nastał okres stagnacji tak dla zajezdni w Policach, jak i dla całej szczecińsko-polickiej komunikacji miejskiej. Związane to było ze spadkiem zainteresowania pasażerów komunikacją miejską oraz ze znacznym wzrostem ilości samochodów na drogach. Drugim powodem, być może ważniejszym, było niedocenianie przez władze komunikacji miejskiej, co skutkowało znacznym zmniejszeniem nakładów finansowych oraz niemal całkowitym zatrzymaniem inwestycji w tę gałąź transportu. W tym okresie jedynymi zmianami taborowymi w zajezdni były kasacje starych pojazdów, które to nie nadawały się już do dalszej eksploatacji oraz przekazania wozów do lub z innych zajezdni spowodowane brakami taborowymi. W 1995 roku zajezdnia posiadała na stanie trzy modele autobusów - solowe Jelcze PR110 oraz nowsze modele M11 tego samego producenta, a także przegubowe Ikarusy 280.26. W 1996 roku do tej listy dodano jedyne nowozakupione dla Polic autobusy - Jelcze 120M, które do zajezdni przyjechały w ilości 3 sztuk.

Nareszcie na swoim! Czasy SPPK (lata 1997 do 2003)

Jak już było wspomniane, dnia 23 stycznia 1997 roku zajezdnia Police będąca dotychczas częścią szczecińskiego MZK została (na podstawie porozumienia Gminy Miasta Szczecin i Gminy Police) przekształcona w niezależną spółkę o nazwie SPPKSzczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.. Początkowo gminy posiadały po połowę udziałów każda. Funkcję prezesa jednoosobowego zarządu spółki oraz jej dyrektora głównego objął wówczas Pan Kazimierz Trzciński. Zmiana ta przyniosła ogromne korzyści dla zajezdni, ponieważ zreformowano wówczas cały system zarządzania i gospodarowania przedsiębiorstwem. Jeszcze w 1997 roku w ramach dokapitalizowania spółki dokonano zakupu czterech Jelczy 120M (po dwa wozy z wyposażeniem na każdego z udziałowców). W tym samym roku, w ramach zlecenia na prowadzenie przewozów pracowniczych nastąpiło przejęcie od Zakładów Chemicznych Police pięciu używanych Ikarusów 160P. W roku kolejnym spółka nabyła pierwsze na naszych drogach pojazdy niskopodłogowe. Było to 5 MANów NG 312 (A11), których eksploatację rozpoczęto we wrześniu i w październiku 1998 roku. Pojazdy te stały się początkiem przełomu w polickiej komunikacji, przez lata stanowiąc niedościgniony wzór dla szczecińskich spółek.

Dalsze lata działalności SPPK były nierozłącznie związane z zakupami kolejnych partii niskopodłogowego taboru, co pociągało za sobą kasacje starszych, mocno już wyeksploatowanych wozów. Kolejne przetargi wygrywał niemiecki koncern MAN dostarczając do Polic coraz to nowsze typy pojazdów. I tak rok 1999 to dostawa i rozpoczęcie eksploatacji kolejnego MANa NG 312 (A11) (pierwszy raz opuścił zajezdnię w marcu) a także 5 pierwszych nisopodłogowych, solowych autobusów MAN NL 222 (A10). Debiut liniowy tych ostatnich miał miejsce w listopadzie. Rok 2000 przyniósł kolejne nowości na szczecińsko-polickich liniach. Oprócz zakupu kolejnego, 6 już autobusu MAN NL 222 (A10) (który wyjechał na linie w maju) dostarczono także pierwsze w pełni niskopodłogowe autobusy solowe bez schodków we wszystkich drzwiach. Były to dwa MANy NL 223 (A21), których debiut liniowy przypadł na grudzień. Rok 2001 był nieco skromniejszym dla spółki jeśli chodzi o zakupy. Nabyto wówczas 4 autobusy - dwa krótkie, solowe Jelcze (po jednym z modelu M081MB i T081MB), solowego MANa NL 223 (A21), a także pierwszy przegubowy pojazd bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, czyli MANa NG 313 (A23). W roku 2002 z kolei miał miejsce zakup, który sprawił, że w prasie pojawiły się kolejne artykuły o SPPK. Otóż spółka zdecydowała się wówczas nabyć pierwsze i jedyne wówczas w polsce (taki stan rzeczy utrzymywał się aż do 2006 roku) MANy NL 313-15 (A26). Są to jednoczłonowe, niemal 15 moetrowe, trójosiowe autobusy klasy MEGA. Niestety zakup 5 wozów tego typu był jedynym owego roku.

Trudne czasy... Zawirowania w spółce (lata 2003 do 2008)

Rok 2003 to oprócz kolejnych inwestycji taborowych także zmiana we władzach spółki. Otóż w styczniu na stanowisku prezesa zasiadł Pan Andrzej Markowski, zastępując tym samym pełniącego tę funkcję od początku istnienia SPPK Pana Kazimierza Trzcińskiego. Nowa władza nie oznaczała jednak zaprzestania zakupów, choć przyczyniła się do zmian w polityce firmy. Pierwszymi zakupami nowego prezesa były trzy MANy NL 223 (A21) oraz dwa MANy NG 313 (A23) debiutujące na liniach odpowiednio we wrześniu i w październiku. W roku 2004 miały miejsce ostatnie póki co zakupy nowych autobusów. Wówczas to nabyto dwa MANy NL 283 (A21), a także trzy modelu NG 313 (A23). Wszystkie z nich można bylo ujrzeć na liniach w okolicy wigilii Bożego Narodzenia. Od tego czasu pogarszająca się z dnia na dzień kondycja finansowa spółki w połączeniu z katastrofalnym stanem starszych pojazdów zmusiła policką zajezdnię do zakupów taboru używanego. W ramach pierwszej z takich dostaw w 2005 roku nabyto na rynku wtórnym 4 MANy NG 312 (A11) oraz 3 MANy NL 262 (A10) - wszystkie pochodzące z Berlińskiego BVG i wyprodukowane w 1997 roku. Jednak rok ten to także ogłoszenie mającego być ratunkiem (a jak się później okazało będącego przysłowiowym gwoździem do trumny) przetargu ZDiTM (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie) na długoterminową obsługę linii autobusowych. SPPK było jedynym oferentem na pakiet 3 linii, zaś jego oferta nie podlegała odrzuceniu, jednak ZDiTM unieważniło przetarg (przyczyną było zaoferowanie zbyt dużych stawek przez inne spółki za obsługę pakietu 1 i 2). Policka spółka nie zgadzając się z decyzją unieważnienia całego przetargu wkroczyła wówczas na drogę odwoławczą, a następnie sądową, zdobywając w końcu w sierpniu 2006 roku kontrakt. Jednak jeszcze przed podpisaniem umowy spółka zmuszona była do zakupu (następnego, który finansowany był dzięki leasingowi wtórnemu polickich wozów) kolejnych 4 używanych pojazdów - tym razem były to MANy NG 262 (A11) wyprodukowane w 1998 roku dla niemieckiego przedsiębiorstwa EVAG z Essen, a eksploatowane przez większość czasu w Oslo przez tamtejszą spółkę AS Sporveisbussene. Ich wyjazd na linie miał miejsce w lipcu 2006 roku. Podpisana miesiąc później umowa pozwoliła na dokonanie okazjonalnego zakupu 4 nieużywanych, pochodzących z Turcji średniopodłogowych autobusów MAN SG 313 Lion's Classic (A75) wyprodukowanych rok wcześniej. Dzięki nowym nabytkom SPPK jako pierwsza spółka całkowicie wycofała z eksploatacji ostatnie Ikarusy 280.26.

Nowe zakupy, choć poprawiły nieco sytuację taborową spółki to niestety przyczyniły się do dalszego pogorszenia sytuacji finansowej. Należy pamiętać że kolejne lata to także znaczny wzrost cen paliw, który z powodu niekorzystnej pod tym względem umowy z ZDiTM (kontrakt nie przewidywał dewaloryzacji stawek innej, niż coroczny wzrost zgodny z inflacją) był kolejnym powodem coraz to słabszym stanem finansów. Pomimo tego trzeba było ratować sytuację taborową spółki w kategorii taboru MAXI. Z tego powodu zdecydowano się w 2005 roku na zakup na rynku wtórnym 2 sztuk MANów NL 313 (A21) wyprodukowanych w 1999 roku dla spółki Maas Reisen GmbH z niemieckiego Balingen, a także o rok starszego MANa NL 222 (A10) będącego dotychczas własnością producenta wykorzystywaną początkowo do jazd testowych, a następnie (po wprowadzeniu nowszej generacji autobusów) jako pojazd zastępczy dla klientów. Jednak sytuacja w spółce stawała się coraz bardziej napięta. Zły stan taboru, zagrożone finanse spółki, niskie pensje oraz złe zarządzanie spowodowały liczne odejścia pracowników. Pojawiały się także groźby protestów. Na początku 2008 roku pracownicy weszli w spór zbiorowy ze spółką żądając powyżki płac, dokapitalizowania spółki, a w późniejszym czasie także odwołania prezesa. Z powodu przeciągającego się sporu oraz stanu spółki pojawiła się groźba odebrania około połowy taboru będącego w leasingu, co doprowadziłoby firmę do niemal natychmiastowego upadku. Ostatecznie podpisano porozumienie, dzięki któremu wynagrodzenia wzrosły średnio o 10 procent, zaś udziałowcy spółki zobowiązali się do podwyższenia kapitału zakładowego. Efektem tego było także odwołanie w sierpniu 2008 prezesa Markowskiego i ponowne przyjęcie na te stanowisko Pana Kazimierza Trzcińskiego.

SOS! Próby ratunku... (lata 2008 do dziś)

Nowa władza rozpoczęła starania o zmianę postanowień, bądź też rozwiązanie niekorzystnej wieloletniej umowy na prowadzenie przewozów zawartej z ZDiTM. Już wówczas spółka była stratna około 1 zł na każdym przejechanym kilometrze. Spór w sprawie umowy zakończył się w sądzie, który to wyrokiem z roku 2010 zdecydował o jej unieważnieniu. Jednak nowy prezes zmuszony był także do dalszych inwestycji w tabor, gdyż wymiany zaczęły wymagać już nie tylko stare Jelcze, lecz także pierwsze pojazdy niskopodłogowe. W związku z tym zdecydowano się na kolejne zakupy taboru używanego. I tak w roku 2009 nabyto 2 autobusy MAN NL 263 (A21) wyprodukowane w 2000 roku dla spółki Maas Reisen GmbH z Balingen (kolejne od tego przewoźnika - ich debiut miał miejsce w lipcu), a także jednego MANa NL 283 Lion's City (A21) z 2005 roku, jeżdżącego wcześniej dla polskiej spółki ForBus (pierwszy policki wyjazd na linię miał miejsce w listopadzie). Rok 2010 to kolejne zakupy taboru używanego, na które można było sobie pozwolić dzięki dokapitalizowaniu spółki. Tym razem nabyto MANa NL 262 (A10) i MANa NL 263 (A21) - oba wyprodukowane w 1998 roku. Jednak rok 2010 to także zdobycie dotacji na pierwszy od lat zakup fabrycznie nowych pojazdów...

16 lutego 2010 roku podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Police radni podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o przyznaniu środków na zakup nowych autobusów.

Dzięki zgodzie rajców spółka autobusowa chce kupić 13 nowych autobusów. Pozostałe pieniądze mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednocześnie na tej samej sesji rajcy zdecydowali również, o wydłużeniu spółce okresu dzierżawy na zajezdnie w Policach do 2016 roku.

SPPK w dniu 14 lipca 2010 roku ogłosiła przetarg na zakup 8 autobusów solowych i 5 przegubowych. Pojazdy mają być wyposażone w klimatyzację przedziału pasażerskiego i automaty biletowe. Jest to pierwszy ogłoszony przetarg od czasu zawirowań finansowych w spółce.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 26 lipca 2010 roku podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2010/1 - Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym. Police otrzymały 10,67 mln zł (całkowita wartość projektu wynosi 15,32 mln zł).

30 sierpnia 2010 roku spółka wybrała ofertę złożoną przez konsorcjum MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. i MAN Bus sp. z o.o. na dostawę 13 autobusów niskopodłogowych.

W dniu 12 października 2010 roku pojawiło się kolejne ogłoszenie o przetargu na dostawę 10 autobusów solowych i 4 przegubowych. Otwarcie ofert ma nastąpić 23 listopada. Zamówienie będzie zrealizowane między 16 a 20 maja 2011 roku.

W dniu 26 lutego 2011 roku dotarły do zajezdni Police 3 autobusy niskopodłogowe z 5 zamówionych marki Solaris. Nowo przybyłe autobusy oznaczono numerami bocznym 773 - ZPL26935, 774 - ZPL26936, 775 - ZPL26937. Dwa pozostałe przyjechały w terminie późniejszym są to pojazdy: 776 - ZPL 28076, 777 - ZPL 28077. Wyjechały na trasę w dniu 4 marca, obsługując linie 101 i 107.

Na stronie internetowej spółki autobusowej w Policach w dniu 29 marca 2011 roku ukazało się ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych autobusów, który ma się odbyć w maju 2011 roku. Są to następujące pojazdy: MAN NG 312 - 752, 762, 763, 764, MAN NL 222 - 3013, 3014, 3015, MAN NL 262 - 3030, 3031, 3032. Wszystkie autobusy przeznaczone do sprzedaży wyprodukowano w 1997 a jeden 1998 roku.

W dniach 16 - 17 maja 2011 roku do zajezdni w Policach trafiło 10 autobusów Solaris ( 8 krótkich i 2 przegubowe). Autobusy oznaczono numerami bocznym 3041 - ZPL 28041, 3042 - ZPL 28042, 3043 - ZPL 28043, 3044 - ZPL 28044, 3045 - ZPL 28045, 3046 - ZPL 28046, 3047 - ZPL 28047, 3048 - ZPL 28048 i 776 - ZPL 28076, 777 - ZPL 28077.

Spółka autobusowa w Policach w dniu 2 kwietnia 2012 roku ogłosiła przetarg na dostawę czterech fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych - jednego MAXI i trzech przegubowych. Dostawa pojazdów przewidziana została na październik i listopad 2012 roku.

11 maja 2012 roku otwarto oferty. Złożyło je trzech producentów autobusów tj. Solaris, który zaoferował pojazdy za cenę 5,058 mln zł brutto, firma Lider Trading & Blue Line oferująca autobusy marki Solbus za cenę 4,622 mln zł brutto i MAN dostawę autobusów za cenę 5,158 mln zł brutto. Wybrano ofertę firmy MAN jako najkorzystniejszą.

Autobusy tej marki w dniach 27 października 2012 roku (2 pojazdy) i 10 listopada (2 pojazdy) dotarły do zajezdni z przetargu 2 kwietnia 2012 roku. Na pokładzie autobusów między innym znajduje się panel sterowania SRG-4000p i termometr elektroniczny ETM38. Autobusy pomalowane są w standardowe barwy polickie. Są to pojazdy:

MAN NG 363 i MAN NL283 Lion's City
• 778 ZPL - 35078,
• 779 ZPL - 35079,
• 780 ZPL - 35080,
• 3049 ZPL - 35149. Autobusy wyjechały na trasy w dniu 14 listopada.

Również w tych dniach spółka przekazała do sprzedaży cztery pojazdy typu MAN. Są to pojazdy NL222 - 3016, Ng312 - 749, 752 i 753. Wśród tych pojazdów znajduje się pierwszy w pełni niskopodłogowy MAN (749) jeżdżący do tej pory w barwach zajezdni Police. W czasie czternastoletniej służby na policko - szczecińskich trasach przejechał około 1,2 mln kilometrów.

W lutym 2013 roku pan Grzegorz Ufniarz radny miasta Polic poinformował na swojej stronie internetowej, że powstają plany nowej pętli autobusowej w Policach. Prace projektowe prowadzi firma "Pracownia Projektowa Dróg i Mostów - Andrzej Chmielewski ze Szczecina z ulicy Papieża Jana Pawła II 15/6".

Nowo budowana pętla autobusowa wraz z obiektem socjalnym dla kierowców będzie znajdowała się przy ulicy Wyszyńskiego (działka 286/7 obr. Police 16), przy drodze do Siedlic (po lewej stronie jadąc od Polic do Siedlic), za dzisiejszym parkingiem strzeżonym przy SM Odra.

Modernizacja pętli miała być wykonana w 2014 roku, ale ze względu na brak środków w budżecie gminy została przeniesiona na rok 2015. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie na 2015 rok.

Policka spółka ogłosiła na swojej stronie w dniu 1 lipca 2013 roku przetarg na dostawę 2 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych. Otwarcie ofert ma nastąpić 19 sierpnia, a w dniu 21 sierpnia spółka powiadomiła o wyborze kontrahenta na dostawę 2 autobusów niskopodłogowych. Została wybrana firma MAN, która jako jedyna złożyła ofertę.

Autobusy z tego przetargu trafiły do zajezdni pod koniec 2013 roku i nadano im numery boczne 781 - ZPL 40281 i 3050 - ZPL 40350. Wyjechały na trasy w styczniu 2014 roku.

W 2013 roku kierownictwo oraz pracownicy spółki wyszli z inicjatywą uczczenia zasłużonych pracowników, którzy odchodzą na emeryturę. Jeśli byli pracownicy wyrażą taką wolę, na specjalnie wydzielonym placu zwanym "Aleją Emerytów" mogą zasadzić drzewo, a firma wykona tabliczkę z nazwiskiem pracownika.

Pierwszymi, którzy wyrazili wolę zasadzenia drzew byli pan Jan Broniszewski, kierowca, który w polickiej zajezdni przepracował 22 lata i pan Adam Garstka, który pracę w komunikacji miejskiej zaczynał w WPKM w 1964 roku. W komunikacji miejskiej przepracował niemal 39 lat, a w styczniu 2010 roku przeszedł na emeryturę.

Stan taboru w SPPK na dzień 23 października 2013 roku wynosił 56 autobusów różnych marek: tj. MAN (różne typy), Solaris i w tym techniczny Ikarus.

W dniu 8 maja 2014 roku spółka ogłosiła przetarg na kupno 3 fabrycznie nowych autobusów (2 przegubowe, 1 solówka), a 24 czerwca 2014 poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tych autobusów.

Ofertę wygrała firma MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. (jedyna oferta złożona w przetargu). Autobusy mają trafić do zajezdni najprawdopodobniej pod koniec tego roku.

SPPK oprócz kursów na liniach ZDiTM obsługuje także linie pracownicze Zakładów Chemicznych Police oraz linie Samorządową i Działkową organizowane przez Gminę Police. Dodatkowo spółka świadczy również usługi wynajmu tak autobusów jak i powierzchni reklamowej. Właściciele pojazdów ciężarowych i autobusów mogą również korzystać z usług myjni, a także przyzakładowej stacji kontroli pojazdów obsługującej kategorie B CC D T E/acdef. Udział gmin w spółce daje przewagę Gminie Police, jednak Gmina Miasto Szczecin wciąż posiada ponad pakiet 30% udziałów (będący progiem dającym prawo pełnego głosu).

Zmieniła się w tych latach struktura własnościowa spółki. Police posiadają w tej chwili 70 % udziałów, a Szczecin 30 %.

16 lutego 2015 roku Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłosiło przetarg na dostawę 3 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych wyprodukowanych w 2015 roku (w tym 1 solowy i 2 przegubowe).

W dniach 25 i 26 września 2015 roku trafiły na płytę zajezdni zakupione 3 nowe niskopodłogowe autobusy:
• jeden 12 metrowy MAN - 3052 - ZPL 48852 VIN WMAA21ZZ2FR015628
• dwa 18 metrowe - 784 - ZPL 48884 VIN WMAA23ZZ7FR015619 i 785 - ZPL 48885 VIN WMAA23ZZ9FR015637.

16 października 2015 w siedzibie polickiej spółki odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.06.04.00-32-003/14 pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK Sp. z o. o. – etap II”.

15 marca 2016 roku na stronie SPPK ukazało się zamówienie publiczne na dostawę 4 nowych autobusów niskopodłogowych z możliwością złożenia dodatkowego zamówienia na dwa kolejne. Mają to być, 2 autobusy solówki i 2 przegubowe. Oferty otwarto 24 kwietnia w siedzibie spółki. 5 maja 2016 wybrano jedyną zgłoszoną ofertę na zakup nowych autobusów, jest nią MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

W dniach 29 października - 2 listopada 2016 do zajezdni w Policach przyjechały 4 autobusy, dwa solowe i dwa przegubowe z przetargu ogłoszonego 15 marca 2016 roku.

Są to autobusy Lions City i Lions City:
• 3053 - ZPL 55453 VIN WMAA21ZZ4HF003355
• 3054 - ZPL 55454 VIN WMAA21ZZ0HF003353
• 786 - ZPL 55386 VIN WMAA23ZZ7HF003331
• 787 - ZPL 55387 VIN WMAA23ZZ9HF003380.

W związku z dostawą nowych autobusów stan taboru na dzień 3 listopada 2016 w SPPK "Police wynosi 58 wozów.

Tekst opracował LLUZNIAK na podstawie informacji SPPK Sp. z o.o., Gminy Police, doniesień prasowych, oraz wiedzy własnej.
Aktualizacja - Janusz Światowy
Licencja Creative Commons
Ten artykuł encyklopedyczny jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Udostępnienie na licencji Creative Commons obejmuje treść artykułu i (o ile nie zaznaczono inaczej) nie dotyczy załączonych ilustracji.