Wreszcie jakaś racjonalna propozycja kolorystyki. Wozy będą widoczne, mniej brudzące się i estetyczne. Jak przypuszczam standard modernizacji będzie taki jak w 2001 roku w 736-737 i 1023-1024. Szkoda, że tylko 3 sztuki. Aby utrzymać stan taboru rocznie winno się prowadzić około 20 napraw głównych, tak by każdy wóz przeszedł taki remont przynajmniej raz na 10 lat. Pomimo tych 3 modernizacji za rok ogólny stan taboru i tak się pogorszy - za mało.