Ten Dąbski zrobił chyba tylko kółko. Na tej brygadzie przed 10 już był 10352.