Zgodnie z projektem budżetu miasta na rok 2020 "(...) planowane są oszczędności w wyniku zmiany siatki połączeń komunikacyjnych, które wprowadza się pod wpływem rosnących kosztów usług transportowych." Wydatki planuje się obciąć z obecnych 296 mln zł na 289 mln zł, czyli możemy oczekiwać kolejnych pozytywnych inaczej informacji. I to miasto chce wyprowadzić samochody z centrum. Pogratulować.