Encyklopedia

Linia H: Plac Rodła - Dąbie Osiedle

dodane przez jas59; zmodyfikowane przez man

04.10.2021
Dodano informacje o zawieszeniu linii man
20.03.2020
dodano informacje o tymczasowym zawieszeniu linii man
24.01.2020
dodano informacje do roku 2020 man

Trasa: Plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Cłowy — Eskadrowa — Przestrzenna — Gierczak — Newtona — Goleniowska — Dąbie Osiedle

Historia dawna...

Wraz z końcem kryzysu ekonomicznego w Europie w połowie lat 20. XX wieku nastąpiło przyspieszenie rozwoju komunikacji autobusowej. Nie inaczej było w Szczecinie. Dyrektor Tramwajów Szczecińskich (Stettiner Straßen Eisenbahn Geselschaft) podjął decyzje o zakupie autobusów. Zakupione autobusy trafiły do Szczecina pod koniec 1928 roku. Autobusy 7 grudnia tego roku zostały skierowane do obsługi trasy z Lotniska przez Zdroje do Dąbia

Na potrzeby remizy autobusowej zaadaptowano część terenu znajdującego się na Wyspie Jaskółczej, gdzie wybudowano halę postojową wraz z warsztatami.

Lata 30. XX wieku dały impuls do dalszego rozwoju komunikacji autobusowej. Pod koniec 1939 roku w mieście było już 10 linii autobusowych. Jedną z nich była linia H, która kursowała na trasie Lotnisko (Flughafen) - Zdroje (Finkenwalde) - Kijewo (Höckendorf), a została uruchomiona 15 maja 1929 roku.

Po dostawie nowych autobusów 1 września 1936 roku linię skierowano przez Zdroje, gdzie jeździła z częstotliwością co 20-40 minut (20 minut na skróconej trasie Lotnisko - Zdroje.

Linię zawieszono na przełomie października lub listopada 1939 roku.

Historia nowsza...

Po zakończonej w 1945 roku wojnie odbudowywano nie bez trudności trakcję autobusową. W tym okresie nadawano za przykładem niemieckiej trakcji autobusowej także oznaczenia literowe od A do H.

20 kwietnia 1951 roku uruchomiono linię autobusową H na trasie Dworzec Główny - Unii Lubelskiej Szpital, a została zlikwidowana w lipcu tego samego roku.

Jeszcze jeden epizod istnienia linii H, gdzie w roku 1954 uruchomiono ją na trasie Świętojańska - Glinki (Kościelna?).

Pod koniec 1955 roku istniało 8 linii autobusowych (do Osowa, Polic, Tanowa, Klęskowa, Żydowiec, Dąbia, Warszewa i Glinek), oznakowanych literami od A do H, w tym samym roku litery zastąpiono numerami od 51 do 58. Linia H przeistoczyła się w linię 58.

W kronikach jest dziura odnośnie kursowania linii H, więc trudno jest dziś ustalić czy jej kursowanie trwało i na jakiej trasie i do kiedy. 

I historia najnowsza

zdjęcie
Odpoczynek przegubowca na placu Rodła
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Plany utworzenia linii pomocniczej, która wspomagałaby przepełnione linie pospieszne istniały już w 2001 roku. Początkowo linia miała kursować przez Trasę Zamkową, ale ostatecznie kursowała przez ulicę Wyszyńskiego jak reszta „pośpiechów”.

Linia (wówczas jeszcze jako C Bis) została stworzona 15 września 2003 roku. Linia otrzymała takie oznaczenie, ponieważ na całej swojej długości pokrywała się z trasą linii pospiesznej C. Była to linia szczytowa, która kursowała wyłącznie w dni powszednie tylko w godzinach porannego szczytu.

Linia została zlikwidowana 1 października 2007 roku po reformach komunikacji, w związku z którymi linia 2 została wydłużona do Basenu Górniczego, co znacznie wpłynęło na przepływ pasażerów z lewobrzeża na prawobrzeże. Kursy linii C Bis po jej likwidacji zostały włączone w rozkład linii C.

Reaktywowanie tej linii nastąpiło 29 stycznia 2018 roku na tej samej trasie. Dzięki jej uruchomieniu autobusy linii C i H naprzemiennie kursowały z częstotliwością co 15 minut w godzinach szczytu.

Miało to związek z oddaniem do eksploatacji węzła autobusowo - tramwajowego pętli „Turkusowa” oraz zmianą siatki połączeń komunikacyjnych na prawobrzeżu.

W dniach 21-25 marca 2020 w związku ze zmianami spowodowanymi pandemią COVID-19 i znacznym ograniczeniem kursowania komunikacji miejskiej, linia była zawieszona.

1 lipca 2020 roku na linii H w dni powszednie na okres wakacji letnich w szkołach wprowadzony został letni rozkład jazdy z kursami wykonywanymi wyłącznie w godzinach szczytu (częstotliwość kursowania pozostała bez zmian).

Od 23 stycznia 2021 roku autobusy linii H w kierunku prawobrzeża kursowały według specjalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą: od przystanku początkowego „Plac Rodła” realizowały nawrót na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i ulicy Matejki, następnie jechały przez plac Rodła i aleję Wyzwolenia do placu Żołnierza Polskiego i dalej bez zmian. Dodatkowo w kierunku Prawobrzeża uruchomiony został dodatkowy przystanek „Plac Rodła” współny z liniami A i B.

Powodem zmiany trasy był remont torowiska od Placu Żołnierza Polskiego do Placu Hołdu Pruskiego i w ulicy Matejki do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego. Odcinek był modernizowany w ramach wielkiej przebudowy torowisk w centrum i na Niebuszewie.

W okresie 29 maja - 23 lipca 2021 roku, autobusy linii H między przystankami „Brama Portowa” a „Plac Rodła” w kierunku placu Rodła kursowały przez plac Żołnierza Polskiego, plac Hołdu Pruskiego i ulicę Matejki zatrzymując się na przystanku końcowym „Plac Rodła” zlokalizowanym na peronie linii 107.

Z dniem 24 lipca 2021 roku z powodu kolejnego etapu przebudowy torowisk w rejonie placu Żołnierza Polskiego i Matejki, wprowadzono kolejne zmiany w kursowaniu linii. Zawracanie linii H w rejonie placu Rodła odbywało się od przystanku „Brama Portowa” przez al. Niepodległości, al. Wyzwolenia, Piłsudskiego, Matejki, pl. Hołdu Pruskiego, pl. Żołnierza Polskiego, al. Niepodległości do przystanku „Brama Portowa”. Przystanek krańcowy „Plac Rodła” zlokalizowany był w ciągu Piłsudskiego przy budynku PZU (nr 11526). Nie był obsługiwany przystanek „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu Wyzwolenia za placem Rodła (kier. Brama Portowa, nr 11535). Utrzymany też został przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” w kierunku placu Rodła.

Linia została zawieszona do odwołania od 9 października 2021 w związku z utrudnieniami w ruchu drogowym pomiędzy prawo- a lewobrzeżem i dużymi opóźnieniami w kursowaniu linii autobusowych, a także brakami wśród kierowców. Dotychczasowy kurs linii z placu Rodła o godz. 6:53 realizowany jest jako kurs linii C skrócony do pętli „Dąbie Osiedle”.

na podstawie materiałów własnych, komunikatu ZDiTM i informacji zawartych w książkach Pana Remigiusz Grochowiaka i Marka Molewicza "Autobusy Komunikacji Miejskiej w Szczecinie 1928 - 2008", jak też książki wydanej w 1999 roku "120 lat komunikacji miejskiej w Szczecinie" przez Remigiusza Grochowiaka opracował: Janusz Światowy jas59

opis linii C Bis opracował: Wojciech Szłapacki fan004

aktualizacja: man, fan004