Encyklopedia

description Linia A: Plac Rodła - Osiedle Bukowe

dodane 9.10.2008, godz. 21:20 przez michalSPAK; zmodyfikowane 26.01.2020, godz. 18:21 przez zdjęcie profilowe użytkownika man man

03.04.2018
Dodano informację o korekcie godzinowej kursów porannych zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
17.02.2018
Dodano informacje z lat 2006, 2009 - 2018, zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
08.10.2016
Dodano informacje o ponownym skróceniu trasy do placu Rodła i zawieszeniu kursów do Polic. zdjęcie profilowe użytkownika wsad123 wsad123
26.08.2014
Dodano informacje o wydłużeniu trasy w godzinach szczytu zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
26.07.2014
Dodano informacje o skróceniu trasy linii zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
14.02.2009
Dodano informacje o eksperymencie z linią A zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59

Trasa: Plac Rodła – aleja Wyzwolenia – plac Żołnierza Polskiego – aleja Niepodległości – Brama Portowa – Wyszyńskiego – most Długi – Energetyków – most Portowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – most Pionierów Miasta Szczecina – Eskadrowa – Hangarowa – Struga – Jasna – Przelotowa – Handlowa – Chłopska – Kolorowych Domów – Osiedle Bukowe

Historia


Po nalotach alianckich komunikacja autobusowa w Szczecinie przestała istnieć. Wszystkie autobusy zostały zniszczone albo wywiezione do Niemiec na początku 1945 roku.

4 kwietnia 1947 roku na trasy wyjechały autobusy marki "Büssing", co pozwoliło na otwarcie pierwszej linii autobusowej w powojennym Szczecinie.

Autobus kursował wtedy od placu Kościuszki przez ulice Sikorskiego, Ku Słońcu, Dworską, Krakowską do kościoła na Gumieńcach. Linię oznaczono literką A.

9 grudnia 1948 roku przedłużono linię 8 do Ku Słońcu, co wymusiło skrócenie „autobusu gumienieckiego” do domów akademickich przy ulicy Ku Słońcu. Trzy lata później linia została zlikwidowana.

W 1954 roku została ponownie uruchomiona linia A i kursowała w szczycie na trasie Wszystkich Świętych – Osowo. Rok później zniknęły oznaczenia literowe, a linię A zastąpiono linią 51.

W czerwcu 1974 roku - eksperymentalnie uruchomiono pospieszną linię autobusową A na trasie plac Lotników - Dąbie Osiedle. W sierpniu (po dwóch miesiącach) z powodu małego zainteresowania pasażerów linia została zlikwidowana.

WPKM Szczecin uruchomił na okres wizyty papieża w dniach 10 - 11 czerwca 1987 roku - 3 linie autobusowe specjalne pośpieszne między innymi linię A na następującej trasie:
Autostrada (Kijewo) - Bohaterów Warszawy (Autostrada, Morwowa, Radosna, Granitowa, Szosa Poznańska, Południowa, Mieszka I, Piastów, Krzywoustego, Bohaterów Warszawy).

Współczesna wersja linii


Reaktywacja linii A nastąpiła 1 marca 1991 roku na trasie: Osiedle Bukowe - Studzienna.

Ciekawostką było wprowadzenie testowych kart magnetycznych. W tym celu w kilku autobusach obsługującą linię zamontowano elektroniczne kasowniki i pasażerowie mogli testować przez kilka miesięcy nowy rodzaj biletów.

W roku 1993 przeprowadzono statystykę przewozów pasażerskich i odnotowano duży wzrost natężenia pasażerów na linii. Została wprowadzona częstotliwość kursowania w szczycie co 10 minut, a poza szczytem co 20 minut.

Kolejną zmianą trasy jest remont mostu Długiego w czerwcu 2000 roku, wówczas na czas remontu skierowano ją na Trasę Zamkową.

23 października remont zostaje zakończony i linia wraca na swoją stałą trasę.

zdjęcie
We wrześniu 2002 roku, na linii można było spotkać prawdziwy rodzynek. Było nim testowe Volvo 7000.

12 lipca 2003 roku linia skróciła swoją trasę przez nowo wybudowany most Pionierów Miasta Szczecina. Czas przejazdu z przystanku Basen Górniczy do przystanku Jasna skrócił się o połowę.


Linia obsługiwana była w dni powszednie przez dwie zajezdnie: Klonowica i Dąbie (łącznie osiem brygad przegubowych) - 3 brygady obsługiwał SPAK, a 5 brygad SPAD, natomiast w dni świąteczne tabor wystawiała na nią tylko zajezdnia Dąbie.


zdjęcie
1 października 2010 roku linię skierowano na objazd od ulicy Jasnej przez ulicę Lnianą i Pszenną. Autobusy w kierunku os. Bukowego kursowały objazdem przez Przelotową – Lnianą – Pszenną do Chłopskiej i dalej po stałej strasie do Osiedla Bukowego. Na czas objazdu linia zatrzymywała się na tymczasowym przystanku zlokalizowanym na ulicy Chłopskiej.


Konieczność odtworzenia nawierzchni asfaltowych jezdni zachodniej w ciągu alei Wyzwolenia i Niepodległości na odcinku od ulicy Małopolskiej do Bramy Portowej w dniach 10 - 11 września 2011 roku nastąpiła zmiana trasy linii od placu Rodła A jeździła ulicami Piłsudskiego – Matejki – plac Hołdu Pruskiego – Farną – Sołtysią do Wyszyńskiego i dalej po stałej trasie.


zdjęcie
Od 20 sierpnia 2012 roku przystanek „Wyszyńskiego” w kierunku Bramy Portowej zlokalizowany jest na torowisku tramwajowym w ciągu ulicy Wyszyńskiego i od tatmej pory jest przystankiem wspólnym dla linii tramwajowych oraz linii autobusowych pospiesznych. Przejazd autobusów pospiesznych na odcinku Most Długi – Wyszyńskiego – Brama Portowa odbywa się bus pasem po torowisku – zjazd na jezdnię w ciągu Brama Portowa - Niepodległości. Jednocześnie uległ likwidacji przystanek dla tych linii autobusowych w zatoce autobusowej.

Wykrycie niewybuchu z czasów II wojny światowej w Odrze w pobliżu Urzędu Celnego, 30 czerwca 2013 roku wymusiło operację usunięcia znaleziska. Wiązało się to z koniecznością ewakuacji mieszkańców i wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w godzinach 9:00 - 15:00.
Na czas prowadzenia akcji wydobycia niewybuchu wyznaczone zostały strefy ewakuacji mieszkańców wraz z miejscem zbiórki osób ewakuowanych i strefę wyłączoną z ruchu. Linia A została skierowana objazdem od Bramy Portowej przez ulicę Krzywoustego-Mieszka I-go-Autostradą Poznańską (Krygiera)-Gryfińską. Przejazd w kierunku centrum Szczecina odbywał się tą samą trasą. Na trasie objazdowej linii obowiązywały bilety jak na liniach zwykłych.

Awaria wodociągowa na ulicy Żelaznej w dniach 22 lipca - 2 sierpnia 2013 roku wymusiła zmianę trasy autobusu linii A. Pojazdy nie dojeżdżały do przystanku końcowego Studzienna. Przystankiem końcowym był przystanek Studzienna II.

zdjęcie
2 stycznia 2014 roku w związku z poprowadzeniem kilka dni później przez ulicę Robotniczą linii 58 i 59, nieznacznie ograniczono częstotliwość linii.

1 sierpnia 2014 roku skrócono trasę linii z pętli Studzienna do przystanku Plac Rodła. Od tamtej pory obsługą tej linii zajmuje się wyłącznie zajezdnia Dąbie.

zdjęcie
Od 1 września 2014 do 2 marca 2015 roku linia A była linią szczytową, kursującą w dni powszednie w godzinach szczytu do pętli Police Osiedle Chemik w zamian za linię F.

Na skróconej trasie Osiedle Bukowe – Plac Rodła autobusy jeździły z oznaczeniem jako linii A bis we wszystkie dni eksploatacyjne. W dni robocze w godzinach szczytu jeździła z częstotliwością co 24 minuty (na przemian z kursami z/do Polic). Trasa linii A przedstawiała się wówczas następująco: Police Osiedle Chemik - Police: Wyszyńskiego - Piłsudskiego - Asfaltowa - Przęsocińska - Szczecińska - Szosa Polska - Pokoju – Bogumińska – Obotrycka – Wilcza – Scanieckiej – Gontyny – Matejki – Plac Rodła (powrót Matejki - Plac Hołdu Pruskiego - Plac Żołnierza Polskiego) – Aleja Wyzwolenia – Plac Żołnierza Polskiego – Aleja Niepodległości – Plac Brama Portowa – Wyszyńskiego – Most Długi – Energetyków – Most Portowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – Basen Górniczy – Most Pionierów Miasta Szczecina – Eskadrowa – Hangarowa – Struga – Jasna – Przelotowa – Handlowa – Chłopska – Kolorowych Domów – Osiedle Bukowe.

Linia obsługiwana była taborem MEGA przegubowym, w dni powszednie przez 8 brygad. Brygady 1-5 obsługiwane były przez zajezdnię Dąbie, natomiast brygady szczytowe 6-8 przez zajezdnię w Policach.

zdjęcie
Z powodu trwającego remontu torowiska w ciągu ulic Energetyków i Gdańskiej oraz tworzących się przez to korków, linia na wydłużonej trasie odnotowywała bardzo poważne opóźnienia. Taki stan rzeczy utrzymywał się do 2 marca 2015 roku, kiedy po protestach mieszkańców oraz władz Polic zdecydowano się na powrót do poprzedniej relacji linii, czyli Osiedle Bukowe - Plac Rodła. Przystanek końcowy na placu Rodła zlokalizowany został w alei Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Małopolską i Mazowiecką. Jednocześnie przywrócono kursowanie linii F na trasie Plac Rodła - Police Osiedle Chemik, do obsługi której skierowane zostały autobusy SPPK. Tym samym zakończył się okres regularnej obsługi Prawobrzeża przez autobusy z zajezdni w Policach oraz obsługi Polic przez autobusy z zajezdni Dąbie.

Na podstawie: http://swiatowy.org, http://zditm.szczecin.pl, Kalendarium KOMIS-u oraz schematów komunikacji z lat 90
opracował: Michał Szczerbiński, aktualizacja jas59, wsad123, man