Encyklopedia

description Linia 76: Brama Portowa - Nabrzeże Ewa

dodane 8.10.2008, godz. 19:00 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59; zmodyfikowane 24.01.2020, godz. 0:29 przez zdjęcie profilowe użytkownika man man

19.01.2020
aktualizacja zdjęcie profilowe użytkownika man man
19.01.2020
aktualizacja zdjęcie profilowe użytkownika man man
29.01.2018
Dodano informacje z lat 2009 - 2018 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
20.06.2010
Uaktualniono godziny pracy brygad w dzień powszedni i świąteczny zdjęcie profilowe użytkownika X X
04.08.2009
Dodano informacje na temat przeniesienia części kursów linii na pętlę przy ulicy Logistycznej. Bauer
04.01.2009
Dodano informacje o linii 76 bis zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59

Trasa: Brama Portowa - Wyszyńskiego – Most Długi – Energetyków – Celna – [Most Zielony – Heyki – Most Zielony –] Bulwar Gdański – Bulwar Śląski – Bytomska (z powrotem: Bytomska – Energetyków) – Rybnicka – Hryniewieckiego – Przejazd – Nabrzeże Ewa

Niektóre kursy realizowane są przez ulicę Heyki, a także przez ulicę Logistyczną.

Linia 76 została otwarta w dniu 2 stycznia 1973 roku na trasie: ulica Floriana – Nabrzeże Ewa o długości 2,7 km. Przelot trasy wynosił 7 minut. Obsługiwały ją 4 autobusy w szczycie i 1 autobus po szczycie z co 5 minutową częstotliwością kursowania w szczycie i z co 20 minutową częstotliwością po szczycie. W dzień świąteczny linie obsługiwały 2 autobusy w szczycie i 1 po szczycie z co 10/20 minutową częstotliwością kursowania.

Od 29 stycznia 1973 roku linia 76 jeździła z Placu Hołdu Pruskiego do Nabrzeża Ewa. Długość trasy wynosiła 4,1 km, a przelot 11/10 minut odpowiednio w szczycie i po szczycie, 6 autobusami w szczycie i 2 po szczycie z co 5/15 minutową częstotliwością kursowania w szczycie i po szczycie.
Linie wydłużoną o odcinek od ulicy Floriana przez Most Długi, Wielką, Sołtysią do Placu Hołdu Pruskiego.

23 października 1973 roku zmniejszono ilość taboru kursującego na linii. Jeździło 5 autobusów w szczycie z częstotliwością kursowania co 6 minut, a po szczycie 1-2 autobusy po szczycie odpowiednio co 15-30 minutową częstotliwością.
Linia na tej trasie kursowała do dnia 1 grudnia 1976 roku.

Od 1 grudnia 1976 roku została zmieniona trasa linii 76. Od tej pory jeździła z Osiedla Kaliny do Nabrzeża Ewa. Długość trasy wynosiła 8 km. Przelot trasy wynosił odpowiednio 23/21 minut 10 autobusami w szczycie i 4 autobusami po szczycie z co 5/12,13 minutową częstotliwością. W dni świąteczne linia obsługiwana była przez 4/3,2 autobusy odpowiednio w szczycie i po szczycie z co 12/16,24 minutową częstotliwością. Linia na tej trasie jeździła do 14 lipca 1993 roku.

W międzyczasie na linii zachodziły zmiany a mianowicie: zwiększano i zmniejszano ilość taboru kursującego na linii, wydłużano czas przejazdu, kierowano część taboru z linii 76 po szczycie na mocno obciążoną linię 75.

Od 14 kwietnia 1983 roku część linii 76 obsługiwana była taborem zajezdni Police, były to brygady 76/1, 76/2, 76/4, 76/5, 76/7 i 76/8.

Od 22 lutego 1988 roku linię 76 w całości obsługiwała tylko zajezdnia Klonowica.

2 lutego 1989 roku wprowadzono na trasę linię 76 Bis, która jeździła z Osiedla Kaliny na Dworzec Główny. Jej długość wynosiła 5.090 metrów, przelot następował w ciągu 17 - 19 minut. Obsługiwana była przez 3 autobusy w ciągu całego dnia. Zlikwidowaną ją 17 października 2000 roku.

Od 14 lipca 2000 linia 76 jeździła trasą: Osiedle Kaliny (przez ulicę Heyki niektóre kursy) do Nabrzeża „Ewa”. Długość trasy wynosiła 8,3 km. Zmniejszono czas przelotu na trasie do 21/22/20 minut. Linia obsługiwana była przez 5 autobusów w szczycie i 2 po szczycie z co 10/28 minutową częstotliwością. Jeździła do godziny 18.00.

1 maja 1994 roku nastąpiła korekta odległości pomiędzy przystankami i linii. Długość wynosiła 7.440 metrów/8,1 km przez ulicę Heyki.

W związku z remontem Mostu Długiego skrócono trasę linii odcinek Os. Kaliny – Energetyków (8 sierpnia 1994). Zdjęto z obsługi linii 3 autobusy. Linia kursowała na trasie Nabrzeże Ewa – Energetyków. Długość trasy wynosiła 2,9 km. Sam przelot trasy wynosił 6/7 minut. Obsługiwana była 2 autobusami w szczycie i 1 po szczycie. Remont zakończono we wrześniu 1994 roku i linia powróciła na swoją stałą trasę.

Z powodu remontu ulicy Wyszyńskiego, która trwała od lipca do 29 października 1997 linia jeździła przez ulicę Dworcową.

20 stycznia 1998 roku nastąpiła zmiana trasy w kierunku Os. Kaliny – linia kursowała przez ulicę 26 Kwietnia, Derdowskiego do Witkiewicza.

1 stycznia 1999 roku nastąpiła likwidacja tzw. „sobót roboczych” – autobusy linii 76 kursowały w soboty według świątecznego rozkładu jazdy.

Od 26 czerwca do października 2000 roku z powodu remontu Mostu Długiego linia kursowała na skróconej trasie Nabrzeże Ewa – Energetyków. Jej Długość wynosiła 2,9 km. Obsługiwana była 1 autobusem w szczycie i po szczycie w dni powszednie i świąteczne.

Linia 76 kursuje na trasie Osiedle Kaliny - Nabrzeże ”Ewa” do dnia 2 lipca 2001 roku. Od tego dnia linia 76 zaczęła kursowanie na trasie Tkacka – Nabrzeże Ewa z niektórymi kursami przez ulicę Heyki (linia 76 przejęła te kursy po zlikwidowanej linii 70).

Od 11 czerwca 2009 roku na wniosek pasażerów część kursów linii (kierunek Nabrzeże Ewa) skierowana została do nowo wybudowanej pętli przy ulicy Logistycznej. Na linii wówczas pojawiały się głównie Autosany H6

Na czas trwania różnych uroczystości przystanek linii autobusowej 76 znajdujący się na ulicy Tkackiej był przenoszony na Bramę Portową

zdjęcie
Od 1 lutego 2018 roku zmieniono trasę linii 76. W ramach tych zmian zlikwidowano przystanek końcowy Tkacka, który został przeniesiony na przystanek Brama Portowa w ciągu alei Niepodległości.

zdjęcie
Linię od 1 stycznia 2020 roku obsługuje PKS Szczecin dwoma brygadami w dzień powszedni i jedną w pozostałe dni.

Na podstawie materiałów z archiwów MZK Szczecin i ZDiTM Szczecin, biuletynów informacyjnych wydawanych w WPKM, MZK, ZKM, kroniki WPKM z lat 1979 – 1989, jak też komunikatów ZDiTM oraz informacji własnych opracował: Janusz Światowy

aktualizacja: man