Szczecin komunikacja miejska

Komunikacja na wakacje

za ZDiTM Szczecin,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

W związku z rozpoczęciem wakacji i okresu urlopowego 27 czerwca wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Od 27 czerwca do 31 sierpnia

Linia 10 w dni powszednie funkcjonować będzie według letniego rozkładu jazdy, wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu, z częstotliwością co 24 minuty.

Na linii 61 w dni powszednie obowiązywać będzie letni rozkład jazdy bez zmiany częstotliwości kursowania.

Na linii 69 w dni powszednie obowiązywać będzie letni rozkład jazdy z 12–15-minutową częstotliwością kursowania w godzinach szczytu, a w pozostałym okresie bez zmian.

Na linii 74 w dni powszednie obowiązywać będzie letni rozkład jazdy bez zmiany częstotliwości kursowania.

Na linii 87 w dni powszednie obowiązywać będzie letni rozkład jazdy bez zmiany częstotliwości kursowania.

Na linii 103 w dni powszednie wprowadzony zostanie letni rozkład jazdy z likwidacją podjazdów pod filię SP8 w Policach.

Autobusy linii B w dni powszednie poza godzinami szczytu oraz w soboty i dni świąteczne będą kursować na trasie Osiedle SłoneczneDworzec Niebuszewo z dotychczasową częstotliwością. Na skróconej trasie w kierunku Osiedla Słonecznego obowiązywać będzie dodatkowo przystanek „Niemcewicza” (14321).

Od 27 czerwca do 30 września

Linia 53 w dni powszednie będzie kursować według letniego rozkładu jazdy z częstotliwością 15 minut w godzinach szczytu (w pozostałym okresie bez zmian).

Linia 60 w dni powszednie będzie kursować według letniego rozkładu jazdy z częstotliwością 15 minut w godzinach szczytu (w pozostałym okresie bez zmian).

Od 1 lipca do 31 sierpnia

Linia 107 w dni powszednie będzie kursować według letniego rozkładu jazdy z częstotliwością 8 minut w godzinach szczytu (w pozostałym okresie bez zmian).

źródło: ZDiTM Szczecin

5 komentarzy