Encyklopedia

description Linia 61: Owocowa Dworzec - Podjuchy

dodane 5.10.2008, godz. 14:31 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59; zmodyfikowane 5.02.2018, godz. 15:31 przez zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59

05.02.2018
Dodano informacje z lat 2007 - 2016 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
24.06.2016
Dodano informacje o zmianie trasy linii. zdjęcie profilowe użytkownika wsad123 wsad123
20.06.2013
Dodano informacje o przystankach na żądanie. zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
28.10.2010
Dodano informacje o czasie pracy brygad w okresie wzmożonych przewozów w związku z dniem Wszystkich Świętych zdjęcie profilowe użytkownika X X
22.12.2009
Zaktualizowano czas pracy niektórych brygad zdjęcie profilowe użytkownika paki paki
03.01.2009
Dodano informację o linii 61D z lat 1994 - 95 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
23.11.2008
uściślono datę powstania linii, dodano informacje z roku 1962, 1963, 1968-9 i z 1971 zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
05.10.2008
dodano informację o utworzeniu linii 61 BIS zdjęcie profilowe użytkownika jas59 jas59
Trasa: Owocowa Dworzec – Owocowa – Nowa – Dworcowa – (powrót: 3 Maja) - Brama Portowa – plac Zwycięstwa – Krzywoustego – plac Kościuszki – Piastów – Mieszka I – Cukrowa (powrót: Południowa - Radomska) – rondo Uniwersyteckie – Cukrowa – Radomska – Południowa – rondo Hakena – Krygiera – Granitowa – Metalowa – Podjuchy

Linia 61 powstała 2 czerwca 1961 roku i jeździła na trasie z Placu Kościuszki do Klucza. Długość trasy wynosiła 18,5 km.

W dniach 14 maja do 12 sierpnia 1962 roku w związku z zamknięciem dla ruchu kołowego Szosy Poznańskiej w kierunku Podjuch, spowodowanym remontem mostu na Regalicy, autobusy linii 61 kursowały w następujący sposób:

- Basen Kaszubski (Górniczy)) - Klucz. Ta część linii obsługiwana była 2 autobusami w dni powszednie i 1 w dni świąteczne.
- Plac Kościuszki - Elektrownia. Na tej trasie jeździł 1 autobus w dni powszednie i świąteczne w ciągu całego dnia.

23 lipca 1963 roku następuję zmiana trasy. Linia jeździ z Placu Kościuszki do Autostrady, a 17 października 1969 roku skrócono trasę linii do Klucza. W związku z remontem mostu przez Odrę w ciągu Szosy Poznańskiej w dniach 17 - 29 kwietnia 1971 roku autobusy linii 61 kursowały trasą linii 55.

Od stycznia 1973 do 26 października 1978 linia kursuje na trasie Łokietka/Puławskiego – Klucz. Długość trasy wynosi 18 km. Przelot trasy 38 minut w szczycie i 35 minut po szczycie. Obsługiwana była 5 autobusami w szczycie i 4 po szczycie z odpowiednią częstotliwością kursowania 17-20 minut. W szczycie autobusy ciągnęły przyczepy P01.

W kwietniu 1973 roku zlikwidowano kurs pod Operetkę (ulica Potulicka). Również pod koniec kwietnia tego roku zmieniono trasę przy końcówce od alei Piastów wjazd w ulicę Kordeckiego dalej Sikorskiego, Puławskiego – przystanek końcowy przy Politechnice dalej w Piastów i stała trasą linii. W tym okresie zmniejszano lub zwiększano ilość taboru w związku z wprowadzaniem rozkładu letniego czy zimowego. W październiku 1974 roku znowu zmieniono końcowy odcinek trasy z usytuowaniem przystanku końcowego przy ulicy Łokietka. Trasa przebiegała w tym odcinku ulicami: aleja Piastów, Langiewicza, Kr.Jadwigi, Łokietka.

Od października 1979 roku do 30 lipca 1985 roku linia 61 jeździ na trasie Plac Dziecka – Klucz. Długość trasy wynosi 18,8/17,9 km. Przelot trasy odpowiednio w szczycie i po szczycie 39-45 minut obsługiwanych przez 5-7 autobusów w szczycie i po szczycie. Przeniesiono również przerwy dla kierowców z placu Dziecka do Podjuch od 29 listopada 1979 roku.

W tym czasie zwiększano ilość taboru, zwiększano/zmniejszano czas przelotu na trasie, następowały częste zmiany tras i ich skracanie. 6 lipca 1977 roku zamknięto przejazd przez wydzielone torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu alei Piastów i Łokietka. W związku z tym nastąpiła zmiana wyjazdu z przystanku końcowego przez ulicę Łokietka , Królowej Jadwigi, Narutowicza, aleja Piastów i dalej po stałej trasie.

Od 30 lipca 1985 roku do 15 stycznia 1993 roku 61 jeździ na trasie Dworzec Główny – Klucz. Długość trasy wynosi 20,4 km. Przelot trasy wynosi 47–49 minut odpowiednio w szczycie i po szczycie. Linia obsługiwana jest przez 7-12 autobusów odpowiednio w szczycie i po szczycie z 9-15 minutową częstotliwością kursowania w dzień powszedni. W dzień świąteczny przelot trasy wynosi 48 minut, obsługiwana jest przez 5-7 autobusów odpowiednio w szczycie i po szczycie z 15-17 minutową częstotliwością kursowania. W tym okresie na wniosek „Solidarności” zmniejszono ilość godzin pracy kierowców, zmniejszano/zwiększano ilość taboru. 12 sierpnia 1991 roku wydłużono trasę do nowej pętli na ulicy Kolumba.

Od 15 stycznia 1993 roku wydłużono trasę linii 61 do Autostrady. Kursowała na tej trasie do 3 lipca 1995 roku. Długość trasy wynosiła 22,7 km. Przelot trasy wynosił 48–49 minut. Obsługiwana była przez 6-13 autobusów odpowiednio w szczycie i po szczycie z 10 i 18-20 minutową częstotliwością kursowania. Oczywiście w tym okresie następowały zmiany odległości między przystankami, wprowadzano letni i zimowy rozkład jazdy. Od 8 sierpnia 1994 roku linia wyjazdówkami na Dworzec Główny kursowała przez Trasę Zamkową z powodu remontu mostu Długiego.

Warto równie wspomnieć o linii 61D tzw. „letniej”, która jeździła dwa lata z rzędu na trasie Plac Kościuszki – Podjuchy pętla:
- pierwszy raz od 7 lipca do 29 sierpnia 1994 roku w godzinach 9.00 – 13.00 i 16.25 – 20.11 we wszystkie dni tygodnia. Długość jej wynosiła 13.870 metrów, przelot trasy 30/27 minut, obsługiwana dwoma autobusami w ciągu całego dnia, częstotliwość 36 minut.
- drugi raz też na tej samej trasie w dniach 3 lipca – 31 sierpnia 1995 roku wg letniego rozkładu jazdy w godzinach 9.00 – 13.00 i 17.00 – 20.00. Jeździła tylko w dni słoneczne i na polecenie Centrali Ruchu. Obsługiwana była tez dwoma autobusami przez cały dzień z częstotliwością co 36 minut, przelot trasy w ciągu 25 – 27 minut.

Począwszy od 3 lipca 1995 roku do chwili obecnej linia 61 kursuje na trasie:

Dworzec Główny PKP – Kolumba – Nabrzeże Wieleckie – Wyszyńskiego – Plac Brama Portowa – Plac Zwycięstwa – Krzywoustego – Plac Kościuszki – Aleja Piastów – Mieszka I – Cukrowa (z powrotem: Południowa) – Rondo Uniwersyteckie – Cukrowa – Radomska – Południowa – Rondo Hakena – Autostrada Poznańska – Most Świerczewskiego – Autostrada Poznańska – Most 1 Armii Wojska Polskiego – Autostrada Poznańska – Granitowa – Plac Wolności – Metalowa – Podjuchy.

Długość trasy wynosiła od 15.860 do 16.520 metrów. W tym okresie zmieniała się ilość taboru jeżdżącego, czas przelotu trasy, częstotliwość kursowania w szczycie i po szczycie.

Zdarzały się też utrudnienia na trasie i częste zmiany rozkładów jazdy z następujących powodów:

* 16-17 lipca 1995 roku - remont mostu Karola Świerczewskiego na Odrze.
* 22–24 lipca 1995 roku - remont mostu I Armii Wojska Polskiego na Regalicy.
* 17 lipca 1996 – 16 sierpnia 1996 roku - zamknięcie ruchu na Moście Portowym w kierunku centrum dojazd do Dworca Głównego przez Trasę Zamkową i nabrzeże Wieleckie.
* 18 lipca 1996 – 1 grudnia 1997 roku - budowa kładki z peronów na ulicy Kolumba. Przeniesienie przystanku końcowego przed budynek Dworca Głównego.
* 7 lipca 1997 – 29 października 1997 roku - remont ulicy Wyszyńskiego. Autobusy kursowały w obydwu kierunkach przez ulicę Nową.
* 19 maja 2006 - 29 sierpnia 2008 roku - budowa nowych mostów drogowych w ciągu Autostrady Poznańskiej nad rzeką Odrą i Regalicą.

Linia jest obsługiwana przez zajezdnię Dąbie ośmioma autobusami przegubowymi w dni powszednie:

 • 61/1 (5:06-23:20)
 • 61/2 (5:07-8:42, 13:11-18:12)
 • 61/3 (5:11-23:17)
 • 61/4 (4:36-8:54, 12:11-18:42)
 • 61/5 (5:09-23:37)
 • 61/6 (5:10-9:26, 12:31-17:32)
 • 61/7 (5:27-23:00)
 • 61/8 (4:54-9:04, 12:48-17:52)


W dni świąteczne 4 autobusami przegubowymi:

 • 61/1 (4:50-23:20)
 • 61/2 (5:26-23:17)
 • 61/3 (5:00-23:37)
 • 61/4 (5:20-23:08)


W okresie wzmożonych przewozów w związku z dniem Wszystkich Świętych tj. w dniach 31 października - 1 listopada czas pracy brygad przedstawia się natępująco:
 • 61/1 - (5:06-23:20)
 • 61/2 - (8:51-17:55)
 • 61/3 - (5:26-23:03)
 • 61/4 - (9:11-17:23)
 • 61/5 - (5:09-23:23)
 • 61/6 - (9:36-18:19)
 • 61/7 - (5:29-23:00)
 • 61/8 - (9:04-17:29)


Uruchomiono również 2 kwietnia 2007 roku na czas nauki na uczelniach wyższych Szczecina linii wspomagającej 61 BIS, kursującej na trasie: Plac Zwycięstwa – Południowa. Obsługiwana była przez dwa autobusy z co 14 – 16 minutową częstotliwością kursowania. Długość trasy do ulicy Południowej wynosiła 5.120 metrów, a do placu Zwycięstwa 5.480 metrów.

22 czerwca 2009 roku linia 61 bis została zawieszona do odwołania.

20 lipca 2009 roku ZDiTM wznowił kursowanie linii autobusowej 61 bis. Przy okazji nastąpiła zmiana rozkładu jazdy oraz częściowo trasy linii, kursowała po wydłużonej trasie.

Pl. Zwycięstwa – Piastów – Mieszka I go – Cukrowa – Radomska – Południowa – Autostrada Poznańska do przystanku Ustowo Auchan zlokalizowanego na terenie centrum handlowego Auchan. Powrót następuje trasą: Autostrada Poznańska – Cukrowa – Południowa – Mieszka I go – Piastów – Krzywoustego – Pl. Zwycięstwa. Autobusy kursowały we wszystkie dni tygodnia, oprócz dni ustawowo objętych zakazem handlu.

Roboty drogowe przy naprawie nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Łokietka, wymusiły zmianę trasy autobusów linii 61, 61 bis, 81, w dniach 3 grudnia 2009 - 8 czerwca 2010 roku. Linie jeździły w kierunku Dworca Głównego ulicami Piastów – Krzywoustego – plac Zwycięstwa i dalej po stałej trasie, wg obowiązującego rozkładu jazdy. Autobusy zatrzymywały się na przystanku plac Kościuszki na ulicy Krzywoustego. Uległy czasowej likwidacji przystanki zlokalizowane w ciągu ulicy Łokietka.

Od 15 kwietnia 2010 roku ZDiTM zwiększył liczbę kursów obsługiwanych taborem niskopodłogowym między innymi na linii 61.

Na wniosek pasażerów oraz C.H. Auchan Kołbaskowo, z dniem 1 maja 2011 roku ZDiTM wprowadził zmiany na linii autobusowej 61 bis, od tego dnia autobusy jeździły w dni powszednie oraz soboty w godzinach 5:24-22:48 z dotychczasową częstotliwością. Ponadto uruchomiono dla tej linii dodatkowy przystanek „Narutowicza nż” w obu kierunkach.

Na wniosek C. H. Auchan 1 lutego 2012 roku ZDiTM opóźnił kurs linii 61bis z przystanku „Ustowo Auchan”, w dni powszednie i soboty z godziny 22:28 na godzinę 22:43.

Prace torowe w ciągu Wyszyńskiego - Brama Portowa na wysokości alei Niepodległości w dniach 1 - 4 czerwca 2012 roku wymusiły zmianę trasy linii 61, 75, 81, 521, 527, 528 na kierunku do placu Zwycięstwa. Od ulicy Wyszyńskiego linie kursowały ulicami Niepodległości – nawrót na placu Żołnierza – Niepodległości do placu Zwycięstwa i dalej po stałych trasach wg obowiązujących rozkładów jazdy. W kierunku powrotnym autobusy kursują po stałej trasie.

1 września 2012 roku nastąpiła zmiana w rozkładach jazdy. Zmianie uległa nazwa przystanków (na żądanie) z Elektrociepłownia na Potoczna. Przystanki Ustowska przekwalifikowano na przystanek stały.

Zakończenie remontu przejazdu kolejowego na ulicy Cukrowej, dnia 14 grudnia 2012 od godziny 23:15 (od rozpoczęcia kursowania linii nocnych) pozwoliło na powrót na swoje podstawowe trasy liniom 61, 61bis. Prace rozpoczęły się 7 listopada 2012 roku.

Przez około pięć tygodni autobusy linii 61 i 61 bis w kierunku Dworca Głównego/placu Zwycięstwa kursowały przez ulice Południową z obsługą dodatkowych przystanków „Transocean nż” i „Południowa nż”, z pominięciem ulicy Cukrowej oraz przystanków: „Ogrodnictwo nż”, „Cukrownia nż”, „Cukrowa” i „Płocka”. Autobusy linii 61 kursowały wg specjalnego rozkładu jazdy.

Na wniosek pasażerów 18 lutego 2013 roku wprowadzono skomunikowania w dni powszednie dla linia 61:
- z przystanku Płocka w kierunku Podjuch o godz. 18:28, 18:47, 19:08, 19:27, 19:47, 20:46
- kursy z Dworca Głównego: 18:09, 18:28, 18:49, 19:08, 19:28, 20:27), z linią 60 (przyjazdy: 18:27, 18:47, 19:07, 19:27, 19:47, 20:45), dopuszczalne opóźnienie odjazdu 1 min.

21 lutego 2013 roku na czas naprawy, został ograniczony wjazd w zatokę autobusową na przystanku „Mieszka I” kierunek do centrum dla linii autobusowych 61, 61bis, 81, 83 z powodu zapadnięcia nawierzchni zatoki. Autobusy zatrzymywały się na wysokości ustawionego tymczasowego znaku przystankowego.

W związku z wykryciem niewybuchu z czasów II wojny światowej w dniu 30 czerwca 2013 roku zaistniała konieczność usunięcia znaleziska. Wiązało się to z koniecznością ewakuacji mieszkańców i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W związku z niniejszym linie 61, 75, 81 skierowano objazdem z Bramy Portowej przez ulicę Dworcową, Nową.

Od 1 lipca 2013 autobusy linii 61 zatrzymują się na przystankach “Szwoleżerów nż” i “Narutowicza nż” zlokalizowanych w al. Piastów. Przystanki zostały wprowadzone na wniosek pasażerów. Autobusy kursować będą wg dotychczasowych rozkładów jazdy.

1 lutego 2014 roku ZDiTM wprowadził zmiany na liniach autobusowych 54, 55, 61, 62 (dotychczas 61 bis), 64, 66, 70, 81, 83, 85 (dotychczas 55bis) i 88. Na linii 61 w dni powszednie wprowadził dodatkową brygadę w godzinach szczytów przewozowych, jednocześnie korygując czasy przejazdu. Zmianie uległa organizacja posiłków/podmian kierowców na pętli „Podjuchy Pętla”

Wprowadzono też brygady niskopodłogowe - dni powszednie – 2, 5, 7, 9, i dni świąteczne – 1, 2, 3, 4, 5. Poza tym zmieniono linie 61 bis na linie 62, wraz z korektą godzin odjazdów.

W celu ułatwienia dojazdu od strony Autostrady Poznańskiej i Gumieniec do Dąbia na wniosek pasażerów od 10 czerwca 2014 roku, ZDiTM zmienił rozkład jazdy w celu skomunikowanie na przystanku Granitowa autobusu linii 64 z autobusem linii 61.

Skomunikowanie dotyczyło kursu linii 61 (przyjazd na przystanek Granitowa o godzinie 22:33) z ostatnim autobusem linii 64 odjeżdżającym w kierunku przystanku „Dąbie Osiedle” o godzinie 22:36. W przypadku opóźnienia autobusu linii 61 linia 64 ma oczekiwać do dwóch minut.

4 maja 2016 roku czasowo zawieszono przystanek "Dworzec Główny II" dla linii 61, zlokalizowanego w rejonie budynku dworca. Linia kursuje w obu kierunkach dolną jezdnią, do przystanku "Dworzec Główny" zlokalizowanego przy kładce nad torami.

1 lipca 2016 roku nastąpiła zmiana trasa linii. Od tej daty autobusy kursują na trasie Podjuchy - Owocowa Dworzec trasą:
Szlamowa - Granitowa - Krygiera - Cukrowa - (powrót: Radomska - Południowa) - Mieszka I - Piastów - Łokietka - (powrót: Krzywoustego) - Plac Zwycięstwa - 3 Maja - Owocowa.
Na podstawie materiałów z archiwów MZK Szczecin i ZDiTM Szczecin, biuletynów informacyjnych wydawanych w WPKM, MZK, ZKM, kroniki WPKM z lat 1979 – 1989 oraz informacji własnych, komunikatów ZDiTM opracował: JanuszŚwiatowy aktualizacja: X