Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Zmiany w związku z przebudową torowisk – plac Rodła

za Wiadomości Szczecin,

dodane przez MQ

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych 9 października wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii autobusowych w rejonie placu Rodła.

Likwidacji ulegną wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu ulicy Piłsudskiego na odcinku między placem Rodła a ulicą Matejki.

Autobusy linii 58 i 59 od przystanku „Matejki” kursować będą zmienioną trasą przez ulicę Malczewskiego, aleję Wyzwolenia, plac Rodła, aleję Wyzwolenia, z nawrotem na placu Żołnierza Polskiego. Na zmienionej trasie obowiązywać będą przystanki:

 • „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia przed placem Rodła, w kierunku placu Żołnierza Polskiego, wspólny z linią 835 (nr 11510),
 • „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Mazowiecką i Małopolską, w kierunku placu Żołnierza Polskiego, w zatoce parkingowej (nr 11537) – przystanek krańcowy,
 • „Plac Żołnierza Polskiego” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia za placem Żołnierza Polskiego, w kierunku placu Rodła (nr 11313),
 • „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia przed placem Rodła, w kierunku Niebuszewa (nr 11530),
 • „Malczewskiego” zlokalizowany w ciągu ulicy Malczewskiego za skrzyżowaniem z aleją Wyzwolenia, w kierunku ul. Matejki, wspólny z linią 107 (nr 13011).

Autobusy linii 68 od przystanku „Matejki” kursować będą zmienioną trasą przez ulicę Malczewskiego, aleję Wyzwolenia, plac Rodła, aleję Wyzwolenia, z nawrotem na placu Żołnierza Polskiego. Na zmienionej trasie obowiązywać będą przystanki:

 • „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia przed placem Rodła, w kierunku placu Żołnierza Polskiego, wspólny z linią 835 (nr 11510),
 • „Plac Żołnierza Polskiego” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia przed placem Żołnierza Polskiego, w kierunku Bramy Portowej, wspólny z liniami 86 i 835 (nr 11311),
 • „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia za skrzyżowaniem z ulicą Mazowiecką, w kierunku placu Rodła (nr 11531) – przystanek krańcowy.

Autobusy linii 101 od przystanku „Matejki” kursować będą zmienioną trasą przez ulicę Malczewskiego, aleję Wyzwolenia, plac Rodła, aleję Wyzwolenia, z nawrotem na placu Żołnierza Polskiego. Na zmienionej trasie obowiązywać będą przystanki:

 • „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia przed placem Rodła, w kierunku placu Żołnierza Polskiego, wspólny z linią 835 (nr 11510),
 • „Plac Żołnierza Polskiego” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia przed placem Żołnierza Polskiego, w kierunku Bramy Portowej, wspólny z liniami 86 i 835 (nr 11311),
 • „Plac Żołnierza Polskiego” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia za placem Żołnierza Polskiego, w kierunku placu Rodła (nr 11313) – przystanek krańcowy,
 • „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia przed placem Rodła, w kierunku Niebuszewa (nr 11530).

Autobusy linii 107 od przystanku „Matejki” kursować będą zmienioną trasą przez ulicę Malczewskiego, aleję Wyzwolenia, plac Rodła, aleję Wyzwolenia, z nawrotem na placu Żołnierza Polskiego. Na zmienionej trasie obowiązywać będą przystanki:

 • „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia przed placem Rodła, w kierunku placu Żołnierza Polskiego, wspólny z linią 835 (nr 11510),
 • „Plac Żołnierza Polskiego” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia przed placem Żołnierza Polskiego, w kierunku Bramy Portowej, wspólny z liniami 86 i 835 (nr 11311),
 • „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Małopolską i Mazowiecką, w kierunku placu Rodła (nr 11532) – przystanek krańcowy.

Kurs o godz. 22:49 z pętli „Police Wyszyńskiego Polana” wykonywany będzie do przystanku „Plac Rodła” zlokalizowanego w ciągu ulicy Piłsudskiego, wspólnego z linią 70 (nr 11543).

Autobusy linii B w kierunku Niebuszewa kursować będą przez plac Rodła na stałej trasie. Przystanek „Plac Rodła” zlokalizowany będzie w ciągu alei Wyzwolenia przed placem Rodła (nr 11530).

Autobusy linii C od przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” kursować będą zmienioną trasą: w obu kierunkach przez aleję Wyzwolenia, z nawrotem na placu Rodła. Na zmienionej trasie obowiązywać będzie przystanek końcowy „Plac Rodła”, zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ulicą Mazowiecką, w kierunku placu Żołnierza Polskiego, w zatoce parkingowej (nr 11536).

Autobusy linii 70 między przystankami „Starzyńskiego” i „Plac Grunwaldzki” w obu kierunkach kursować będą zmienioną trasą przez ulicę Małopolską, plac Żołnierza Polskiego, aleję Wyzwolenia, plac Rodła, ulicę Piłsudskiego. Przystanki „Plac Rodła” znajdować się będą w stałych lokalizacjach (w ciągu ulicy Piłsudskiego). Przystanek „Plac Lotników” nie będzie obsługiwany.

Autobusy linii 835 w kierunku Stoczni Szczecińskiej kursować będą przez plac Rodła na wprost. Przystanek „Plac Rodła” zlokalizowany będzie w ciągu alei Wyzwolenia przed placem Rodła (nr 11530).

Autobusy linii 522 i 532 w kierunku Niebuszewa kursować będą na stałej trasie. Lokalizacja przystanków nie ulegnie zmianie.

Autobusy linii 523 w kierunku Zajezdni Golęcin kursować będą zmienioną trasą: od placu Grunwaldzkiego przez ulicę Rayskiego do przystanku „Rayskiego” i dalej bez zmian. Nieobsługiwany będzie przystanek „Plac Rodła”. Kurs o godz. 4:25 w relacji Plac Rodła – Zajezdnia Golęcin realizowany będzie o godz. 4:24 w relacji Plac Grunwaldzki – Zajezdnia Golęcin.

Autobusy linii 524 w kierunku Polic kursować będą zmienioną trasą: od placu Grunwaldzkiego przez ulice Rayskiego i Malczewskiego do przystanku „Matejki” i dalej bez zmian. Na zmienionej trasie uruchomiony zostanie przystanek „Malczewskiego” wspólny z liniami 68, 101 i 107 (nr 13011). Nieobsługiwany będzie przystanek „Plac Rodła”.

Autobusy linii 524 w kierunku Pomorzan kursować będą zmienioną trasą: od przystanku „Matejki” przez ulicę Malczewskiego, aleję Wyzwolenia i ulicę Piłsudskiego do placu Grunwaldzkiego i dalej bez zmian. Przystanek „Plac Rodła” zlokalizowany będzie w ciągu ulicy Piłsudskiego za placem Rodła, wspólny z linią 70 (nr 11543).

Autobusy linii 525 w obu kierunkach kursować będą zmienioną trasą przez ulicę Malczewskiego, z pominięciem placu Rodła. Nieobsługiwane będą przystanki „Plac Rodła” w obu kierunkach. Przystanek „Matejki” w kierunku Zajezdni Golęcin zlokalizowany będzie w ciągu ulicy Malczewskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Matejki, wspólny z linią 835 (nr 13141).

Autobusy linii 529 wykonywać będą nawrót na placu Rodła. Lokalizacja przystanków nie ulegnie zmianie.

Autobusy linii 530 od przystanku „Rayskiego” kursować będą przez aleję Wyzwolenia z nawrotem na placu Żołnierza Polskiego. Na zmienionej trasie obowiązywać będą przystanki:

 • „Plac Rodła”, zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia za placem Rodła, w kierunku placu Żołnierza Polskiego, wspólny z linią 86 (nr 11535),
 • „Plac Żołnierza Polskiego” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia przed placem Żołnierza Polskiego, w kierunku Bramy Portowej, wspólny z liniami 86 i 835 (nr 11311),
 • „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Małopolską i Mazowiecką, w kierunku placu Rodła (nr 11532) – przystanek krańcowy.

Autobusy linii 531 w kierunku Krzekowa kursować będą na stałej trasie. Lokalizacja przystanków nie ulegnie zmianie.

źródło: Wiadomości Szczecin

brak komentarzy