Zajezdnia Golęcin

[dodane 05.12.2004, g. 19:10 przez –– Phobos, ostatnio modyfikowane: 14.10.2014, g. 12:29 przez –– jas59]
strona główna »
lista alfabetyczna »
baza danych »
księga taborowa »
drukuj »
« Zajezdnia NiemierzynHistoryczna zajezdnia przy ulicy Kolumba »
Aktualizacjepokaż szczegóły »

Więcej informacji...

Tramwaje Szczecińskie
Zajezdnia Tramwajowa Golęcin
ul. Wiszesława 18
Szczecin

Widok na zajezdnię Golęcin
Widok na zajezdnię Golęcin
1024x702; 175 KB
Najstarsza eksploatowana jeszcze zajezdnia wybudowana została w 1898 roku poza granicami ówczesnego Szczecina. Była pierwszą bazą ery elektrycznej i zastąpiła położoną nieco na południe zajezdnię konną przy ulicy Dębogórskiej. Szybko rosnąca liczba wagonów wymusiła rozbudowę zajezdni, której dokonano w 1907 roku (dobudowując hale, w której znajdują się dwa tory postojowe (nr 8 i 12), trzy kanały rewizyjne (9 - 11), oraz przy peronie 12 pomieszczenia sanitarne i warsztatowe) i ponownie w 1926.

W 1945 roku, w wyniku działań wojennych na jakiś czas odcięta została od reszty sieci. Komunikacja miejska kursowała ze strony Śródmieścia i Golęcina do mostu (ulica Druckiego - Lubeckiego) z powodu zawalonych przęseł wiaduktu, które leżały na dnie doliny. Z jednej strony doliny dojeżdżała linia tramwajowa "7", a z drugiej strony linia "6". Pasażerowie w związku z tym musieli się przesiadać, schodząć po prowizorycznych schodach pod ruinami zwalonego wiaduktu i ponownym wspinaniu się po skarpie w górę. Dodatkowo brak oświetlenia sprzyjał napadom w tym miejscu, które na długo zyskało w świadomości ludzi to złowieszcze miano "Dolina śmierci". Wiadukt wybudowano prawdopodobnie w latach 1890 - 1900 (brak danych technicznych w archiwum).

Ciekawostką są pochodzące z okresu II wojny światowej punkty obserwacyjno - ochronne, wykonane z betonu o walcowym kształcie i stożkowym zadaszeniu ze szczelinami obserwacyjnymi. Zlokalizowane są one na peronie przy torze 8.

Założenia projektowe z lat 1958/59 i 1968 – rozbudowa i modernizacja - opis stanu istniejącegoZajezdnia tramwajowa na Golęcinie jak wspomniano wyżej została zbudowana w 1898 roku. Powierzchnia zajezdni wynosi 0,620 ha z czego 0,420 ha zajmuje budynek główny. Budynek główny składa się z dwu hal taborowych:
● 1 hala ma 7 torów o długości 95 metrów i szerokości między osiami torów 3 metry,
● 2 hala ma 5 torów o długości 70 metrów i szerokości 3,4 metra między osiami torów.

Maksymalna pojemność hal, to 79 wagonów typu N /49+30/. Na 6 torach są kanały rewizyjne. Od strony północnej i wschodniej do hal przylegają niższe przybudówki, w których mieszczą się warsztaty pomocnicze, podstacja trakcyjna, pomieszczenia socjalne, ponadto skład i suszarnia piasku oraz skład soli.
Zajezdnia jest typu czołowego, wszystkie tory kończą się w halach ślepo, przed przybudówkami. Brak jest urządzeń do mycia wagonów, przyległe pomieszczenia warsztatowe i pomocnicze zbyt małe o niedostatecznym wyposażeniu. Budynek nie ma centralnego ogrzewania.

W planach MPK nie przewidywano likwidacji zajezdni w związku z tym wystąpiła konieczność jej modernizacji i przystosowanie do nowoczesnych przeglądów i napraw i poprawienia warunków pracy pracowników. Projekt nie przewidywał modernizacji budynku administracyjnego, dyspozytorni, który znajduje się na wjeździe do zajezdni.

Warunki terenowe nie pozwalają na przerobienie obecnego układu czołowego na przelotowy. Modernizacja układu torowego mogła być przeprowadzona tylko częściowo, tory do nowej hali przeglądowej chciano zaprojektować jako przelotową z wyjazdem w stronę ulicy Świętojańskiej i włączeniem się do istniejących torów na ulicy Wiszesława. Skręt w kierunku północnym omijałby nowobudowaną stację paliw. Orientacyjne koszty modernizacji przewidywano na sumę 7,5 mln złotych wg ówczesnych cen.

Po przeprowadzonej modernizacji zajezdnia osiągnęłaby pojemność do 98 wagonów typu N. Tak w skrócie widział modernizację i rozbudowę projektant w styczniu 1959 roku z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego z Warszawy pan mgr inż. J. Mitraszewski.

Następnym opracowaniem na modernizację i rozbudowę zajezdni Golęcin był projekt Biura Projektów Budownictwa Komunalnego ze Szczecina z ulicy Dworcowej z końca grudnia 1967 roku, które to opracowanie było powtórzeniem tego z 1958 roku.

31 października 1979 roku oddano do użytku wybudowany tor odstawczy. Długość pojedyńczego toru wynosiła 467 metrów bieżących. Oddanie do eksploatacji toru usprawniło ekspedycję składów tramwajowych na linie.

Po wojnie aż do 1991 roku stacjonowały tu wyłącznie wagony dwuosiowe kiedy otrzymał z zajezdni Pogodno pierwsze wagony 105N oraz 105Na. Kolejne zakupione zostały w Gorzowie Wielkopolskim. W 1994 roku dotarły na Golęcin również 2 jedyne w Polsce wagony 105Np, a w 2001 roku 6 wagonów 105N2k/2000.

Ostatnią inwestycją była budowa od strony zachodniej w 1992 roku - hali i stanowisk naprawczych na dobudowanych wcześniej torach (kanały A i B), w której przeprowadza się przeglądy wagonów. Tam też umiejscowione jest stanowisko do podnoszenia wagonów. Natomiast w północnej części obiektu znajdują się pomieszczenia warsztatowe i magazynowe.

Obiekt na Golęcinie jest zajezdnią typu czołowego, gdzie manewry wykonywane przy wjazdach i wyjazdach taboru odbywają się na ulicy o dużym natężeniu ruchu, co jest bardzo kłopotliwe i komplikuje niekiedy wszelkie manewry na niej. W związku z tym trzeba mieć bardzo napiętą uwagę.

Od 1996 roku na Golęcinie stacjonują także wagony GT6, które zastąpiły wagony typu N.

W 2001 roku na stan zajezdni przyjęto 6 nowych wagonów 105N2K/S/2000. Po przyjęciu w 2004 roku części wagonów z likwidowanej zajezdni Niemierzyn na stanie Golęcina znajdowały się 73 jednostki taborowe w tym:
Na przełomie października i listopada 2004 roku w zajezdni Golęcin montowano w tramwajach autokomputery SRG 3000P wraz z modułami sterującymi pracą tego urządzenia zakupione przez firmę w R&G Mielec. Montaż autokomputerów w wagonach tramwajowych współgrał z instalacją w zajezdni serwera komunikacyjnego, modemu radiowego wraz z zasilaniem sieciowym, instalacji antenowej (zainstalowano 2 anteny o zasięgu 50 metrów), wraz z systemem awaryjnego podtrzymania zasilania. Podsystem wymiany informacji zapewnia bezprzewodową dwukierunkową wymianę danych pomiędzy zakładową siecią komputerową, a autokomputerami zainstalowanymi w tramwajach. Transmisja danych odbywa się automatycznie (bezobsługowo) w momencie pojawienia się pojazdu w zasiegu systemu. System nie byłby w pełni sprawny, gdyby nie współpracował z systemem zarządzającym komunikacją miejską "Municom".

W latach 2004 - 2007 przeprowadzono wymianę świetlików dachu w nowej hali, wymieniono na ulicy Wiszesława przed zajezdnią zwykłe zwrotnice na podgrzewane, co ułatwia pracę pilotom i manewrowym, szczególnie w czasie zimy.
Przeprowadzano również we własnym zakresie wymianę szyb ze szkła zbrojonego na poliwenglan komórkowy we wszystkich oknach hal remontowo-naprawczych. Zabezpieczenie przed wandalami. Przystosowano niewykorzystywane pomieszczenia po magazynie i suszarni piasku, kuźni i stolarni dla potrzeb warsztatowych elektronika, mechanika precyzyjnego i ślusarzy.

Wykonano prace remontowo-malarskie we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych, administracyjnych, warsztatowych i halach remontowo-naprawczych.
Odnowiono w nowej hali łaźnie, pomieszczenia socjalne, sanitarne jak również w kanałach rewizyjnych wyłożono ściany glazurą i terakotą. Naprawiono i konserwowano poszycia dachowe hal i budynku administracyjnego.

16 września 2005 roku z okazji rocznicy 60-lecia powstania komunikacji miejskiej w Szczecinie po II wojnie, Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Alfons Olszewski.

Stan taboru na 29 lutego 2008:

* wagony typu Gt6 z lat 1956-1958 - 9 szt
* wagony typu 105N z lat 1975-1978 - 20 szt
* wagony typu 105Na z lat 1981-1992 - 30
* wagony typu 105Ng/S z roku 2001 - 6
* wagony typu 105N2K/S z roku 2001 - 6+2 (doczepa)
Razem w zajezdni Golęcin jest 73 wagony
Zajezdnia obsługuje linie 5, 6, 6bis, 8, 11, 12.

Przed zajezdnią Golęcin wydłużono torowisko pod tzw. "trójkąt". Prace (8 marca 2008 roku) te wykonano w związku zaplanowanym od dawna zamknięciem ulicy na odcinku zajezdnia Golęcin - Gocław na czas remontu kanalizacji. Wydłużenie spowoduje bezproblemowe zawracanie składów tramwajowych. Postawiono słup trakcyjny podtrzymujący sieć napowietrzną. Wydłużono torowisko.

13 marca 2008 roku przyjechały z zajezdni Pogodno 2 wagony Tatra T6A2D, które wciągnięto na stan posiadania Golęcina. Nadano im numery taborowe 301, 302, ale wycofano się z tej numeracji i nadano numery 1201 i 1202 (BVG Berlin 5191 i 5213). Wycofano się również z pierwotnej koncepcji nadania im numerów likwidowanych "helmutów".

26 marca 2008 roku między godziną 4 a 6 nie wyjechały tramwaje z zajezdni Pogodno i Golęcin. Był to strajk ostrzegawczy protestujących załóg zajezdni, przed zaplanowanym spotkaniem przedstawicieli związków zawodowych z dyrekcja i miastem. Przedstawiciele związków chcieli podwyżek pensji rzędu 15 % dla każdego pracownika. Przepychanki w tej sprawie trwały do 23 czerwca 2008 roku.

Na czas ewentualnego strajku w zajezdniach tramwajowych Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przygotował zastępczą komunikację autobusową, która miałaby obsługiwać linie tramwajowe. Były to linie zastępcze 801, 803, 806, 806bis, 807, 808 i 812.

Struktura taboru (stan na 27.03.2010):
  • wagony typu 105N z lat 1975-1978 - 26 sztuk
  • wagony typu 105Na z lat 1981-1992 - 30 sztuk
  • wagony typu 105Ng/S z roku 2001 - 4 sztuki
  • wagony typu 105N2K/S/2000 z roku 2001 - 8 sztuk (w tym dwie doczepy).
  • wagony Tatra T6A2D z lat 1988- 1991 - 10 sztuk


Razem w zajezdni Golęcin stacjonuje 78 wagonów.

Zajezdnia obsługuje linie 5, 6, 6bis (zlikwidowana), 8, 11 i 12.

Według stanu na marzec 2011 roku na terenie zajezdni Golęcin znajdowały się wagony typu:

• 105N - 20 szuk - 1041-1042, 1029-1030, 1045-1046, 1047-1048, 1049-1050, 1051-1052, 1065-1066 (656-695), 1067-1068 (648-640), 1069-1070 (666-640), 1017-1072 (674-675),

• 105Na 36 sztuk - 1001-1002, 1003-1004, 1005-1006, 1007-1014, 1009-1008, 1011-1012, 1013-1010, 1015-1016, 1017-1018, 1019-1020, 1021-1022, 1023-1024, 1025-1026, 1027-1028, 1031-1032, 1033-1034, 1035-1036, 1061-1062,

• Tatra T6A2 - 16 sztuk - 1021-1202, 1203-1204, 1205-1206,1207-1208, 1209-1210, 1211-1212, 1231-1214, 1215=1216,

• 105N2k/S - 8 sztuk - 1053-1054, 1055-1056, 1057-1064, 1058-1063.

22 czerwca 2011 roku z zajezdni Golęcin do ER wyruszył skład 105Na 1061+1062. Dla 105 po latach służby był, to ostatni przejazd po szczecińskich torach.

W dniu 12 lipca 2013 roku Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji na modernizacje i przebudowę zajezdni "Golęcin".

Zakres zamawianej dokumentacji obejmuje między innymi:
• wzmocnienie konstrukcji hal
• zmianę układu torowego przed i na zajezdni (przebudowa "trójkąta", wybudowanie toru objazdowego)
• dobudowanie czwartej hali
• wybudowanie nowych pomieszczeń socjalnych

Oferty należało składać do 26 lipca 2013 roku. Jedynym kryterium oceny oferty była cena. Po miesiącu - 29 sierpnia 2013 roku komisja przetargowa wybrała wykonawcę "Zaprojektowania przebudowy tramwajowej Zajezdni „Golęcin”. Do przetargu przystąpiło 5 firm. Wybrano firmę SYSTRA S.A. z siedzibą w Paryżu, 72-76 rue Henry Farman; 7505 Paryż. Minimalny okres gwarancji jakości na dokumentację projektową wynosi 36 miesięcy, biegnie od chwili protokolarnego odbioru tej dokumentacji.

9 września 2013 roku ukazało się ogłoszenie o sprzedaży 2 wagonów 105Na z zajezdni Golęcin. Był to wagony 1015II i 1016II. Cena wywoławcza jednego wagonu - 15280 zł.

Wagony skreślone z ewidencji zajezdni Golęcin:

• 1051-1052 - 31.03.2013
• 1013-1010, 1035-1036 - 31.05.2013
• 1017-1018, 1029-1030, 1031-1032, 1045-1046, 1047-1048, 1065-1066 - 30.06.2013
• 1067-1068 - 31.07.2013

Tramwaje Szczecińskie w dniu 23 września 2014 roku w ramach przetargu na wykonanie dokumentacji modernizacji i przebudowy zajezdni "Golęcin", która przewidywała między innym wzmocnienie konstrukcji hal, wybrał wykonawcę tych robót.

Jest nim Krzysztof Piaszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Piaszczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DOM-GAZ” z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Rząsawskiej 13.

Creative Commons License
To hasło jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska.
Udostępnienie na licencji Creative Commons obejmuje treść hasła i (o ile nie zaznaczono inaczej) nie dotyczy załączonych ilustracji.


nr tab.typrok prod.rozp. eksp.zajezdniaexuwagi
021N195501.11.1988Golęcinex LXXIII (w 11.1998 r.)ex TW-2 w 10.2004 r.; piaskarka
025N194901.11.1998Golęcinex LXVI (w 11.1998 r.)ex TW-2 w 10.2004 r.; pług
034N195601.01.2002Golęcinex LXIV (w 01.2002 r.)pług
Dostępne zdjęcie pojazdu035Bremen192601.01.2002Golęcinex XIIII (w 01.2002 r.)pług
Dostępne zdjęcie pojazdu037IIBremen192601.01.2002Golęcinex IIIII (w 01.2002 r.)solarka doczepna
0414N196221.09.1999Golęcinex 287 (w 09.1999 r.)holownik
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem201T6A2D199131.01.2008Golęcin (ex 5209 (BVG Berlin))ex Pogodno w 02.2014
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem202T6A2D199131.01.2008Golęcin (ex 5206 (BVG Berlin))ex Pogodno w 02.2014
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem203T6A2D198904.07.2008Golęcin (ex 5185 (BVG Berlin))ex Pogodno w 03.2014
Dostępne zdjęcie pojazdu204T6A2D198904.07.2008Golęcin (ex 5187 (BVG Berlin))ex Pogodno w 03.2014
Dostępne zdjęcie pojazdu205T6A2D199128.04.2008Golęcin (ex 5214 (BVG Berlin))ex Pogodno w 04.2014
Dostępne zdjęcie pojazdu206T6A2D199128.04.2008Golęcin (ex 5207 (BVG Berlin))ex Pogodno w 04.2014
Dostępne zdjęcie pojazdu207T6A2D198811.06.2008Golęcin (ex 5103 (BVG Berlin))ex Pogodno w 04.2014
Dostępne zdjęcie pojazdu208T6A2D198811.06.2008Golęcin (ex 5101 (BVG Berlin))ex Pogodno w 04.2014
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem209T6A2D199113.08.2008Golęcin (ex 5218 (BVG Berlin))ex Pogodno w 04.2014
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem210T6A2D198913.08.2008Golęcin (ex 5192 (BVG Berlin))ex Pogodno w 04.2014
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem211T6A2D199112.08.2008Golęcin (ex 5208 (BVG Berlin))ex Pogodno w 01.2015
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem212T6A2D198912.08.2008Golęcin (ex 5188 (BVG Berlin))ex Pogodno w 01.2015
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem213T6A2D199117.09.2008Golęcin (ex 5195 (BVG Berlin))ex Pogodno w 02.2015
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem214T6A2D199117.09.2008Golęcin (ex 5200 (BVG Berlin))ex Pogodno w 02.2015
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem215T6A2D199115.10.2008Golęcin (ex 5202 (BVG Berlin))ex Pogodno w 08.2015
Dostępne zdjęcie pojazdu216T6A2D199115.10.2008Golęcin (ex 5217 (BVG Berlin))ex Pogodno w 08.2015
Dostępne zdjęcie pojazdu217T6A2D199124.10.2008Golęcin (ex 5203 (BVG Berlin))ex Pogodno w 11.2018
Dostępne zdjęcie pojazdu218T6A2D199124.10.2008Golęcin (ex 5204 (BVG Berlin))ex Pogodno w 11.2018
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem221T6A2D198823.12.2008Golęcin (ex 5105 (BVG Berlin))ex Pogodno w ??.2018
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem222T6A2D198823.12.2008Golęcin (ex 5102 (BVG Berlin))ex Pogodno w ??.2018
Dostępne zdjęcie pojazdu239T6A2D199110.04.2008Golęcinex 1201
Dostępne zdjęcie pojazdu240T6A2D198910.04.2008Golęcinex 1202
Dostępne zdjęcie pojazdu241T6A2D199127.06.2008Golęcinex 1203
Dostępne zdjęcie pojazdu242T6A2D198927.06.2008Golęcinex 1204
Dostępne zdjęcie pojazdu243T6A2D198808.07.2010Golęcinex 1213
Dostępne zdjęcie pojazdu244T6A2D198808.07.2010Golęcinex 1214
Dostępne zdjęcie pojazdu245T6A2D199101.09.2008Golęcinex 1205
Dostępne zdjęcie pojazdu246T6A2D199101.09.2008Golęcinex 1206
247T6A2D198905.04.2009Golęcinex 1207
248T6A2D199105.04.2009Golęcinex 1208
Dostępne zdjęcie pojazdu249T6A2D198822.08.2010Golęcinex 1215
Dostępne zdjęcie pojazdu250T6A2D198822.08.2010Golęcinex 1216
Dostępne zdjęcie pojazdu251T6A2D198820.06.2010Golęcinex 1211
Dostępne zdjęcie pojazdu252T6A2D198806.10.2010Golęcinex 229
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem293H4N196215.07.2001Golęcinex 293II (w 04.2013 r.)gospodarczo-historyczny
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem343H4ND195825.02.2000Golęcinex 343 (w 04.2013 r.)doczepa bierna
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem501105N/S/HF/09200826.11.2010Golęcinex 696II (26.11.2010)modernizacja w 2008 r.; nowe pudło; ex Pogodno w 01.2013 r.
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem502105N/S/HF/09200826.11.2010Golęcinex 712II (26.11.2010)modernizacja w 2008 r.; doczepa czynna 105ND/S/HF/09; ex Pogodno w 01.2013 r.
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem503105N/S/HF10AC201124.08.2011Golęcin
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem504105N/S/HF10AC201124.08.2011Golęcin
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem505105N/S/HF10AC201212.10.2012Golęcin
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem506105N/S/HF10AC201212.10.2012Golęcin
Dostępne zdjęcie pojazdu507105N/S/HF10AC201216.10.2012Golęcin
Dostępne zdjęcie pojazdu508105N/S/HF10AC201216.10.2012Golęcin
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem509105N/S/HF10AC201203.01.2013Golęcin
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem510105N/S/HF10AC201203.01.2013Golęcin
Dostępne zdjęcie pojazdu511105N/S/HF10AC201205.05.2013Golęcin
Dostępne zdjęcie pojazdu512105N/S/HF10AC201305.05.2013Golęcin
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem513105N/S/HF10AC201301.07.2013Golęcin
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem514105N/S/HF10AC201301.07.2013Golęcin
Dostępne zdjęcie pojazdu531105Ng/2015199026.10.2015Golęcinex 780II 105Ng/Smodernizacja w 2015 r.
Dostępne zdjęcie pojazdu532105Ng/2015199026.10.2015Golęcinex 779II 105Ng/Smodernizacja w 2015 r.
Dostępne zdjęcie pojazdu533105Ng/2015199101.11.2015Golęcinex 1001II 105Ng/Smodernizacja w 2015 r.
Dostępne zdjęcie pojazdu534105Ng/2015199101.11.2015Golęcinex 1002II 105Ng/Smodernizacja w 2015 r.
Dostępne zdjęcie pojazdu535105Ng/2015199107.01.2016Golęcinex 1005II 105Ng/Smodernizacja w 2015 r.
Dostępne zdjęcie pojazdu536105Ng/2015199107.01.2016Golęcinex 1006II 105Ng/Smodernizacja w 2015 r.
Dostępne zdjęcie pojazdu537105Ng/2015198122.06.2016Golęcinex 745II 105Ng/Smodernizacja w 2015 r.
Dostępne zdjęcie pojazdu538105Ng/2015198122.06.2016Golęcinex 746II 105Ng/Smodernizacja w 2015 r.
Dostępne zdjęcie pojazdu539105Ng/2015198407.04.2016Golęcinex 757II 105Ng/Smodernizacja w 2015 r.
Dostępne zdjęcie pojazdu540105Ng/2015198407.04.2016Golęcinex 755II 105Ng/Smodernizacja w 2015 r.
541105Ng/2015198428.06.2016Golęcinex 759II 105Ng/Smodernizacja w 2015 r.
542105Ng/2015198428.06.2016Golęcinex 758II 105Ng/Smodernizacja w 2015 r.
Dostępne zdjęcie pojazdu762105Na1984??.09.1984Golęcinex Pogodno do 08.2014
Dostępne zdjęcie pojazdu763105Na1984??.09.1984Golęcindoczepa czynna, ex Pogodno do 08.2014
777105N2k/2000200123.05.2001Golęcinex 1053 (w 04.2015 r.)
778105N2k/2000200101.08.2001Golęcinex 1055 (w 04.2015 r.)
Dostępne zdjęcie pojazdu781105N2k/2000200116.08.2001Golęcinex 1058 (w 11.2014 r.)
Dostępne zdjęcie pojazdu782105N2k/2000200116.08.2001Golęcinex 1057 (w 11.2013 r.)
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem783105N2k/2000200019.05.2001Golęcinex Pogodno w 08.2013
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem784105N2k/2000200019.05.2001Golęcinex Pogodno w 07.2013
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem785105N2k/2000200123.06.2001Golęcinex Pogodno w 07.2013
Dostępne zdjęcie pojazdu786105N2k/2000200123.06.2001Golęcinex Pogodno w 07.2013
Dostępne zdjęcie pojazdu787105N2k/2000200127.07.2001Golęcin18-21.07.2001 w Gorzowie Wlkp., ex Pogodno w 11.2013
Dostępne zdjęcie pojazdu788105N2k/2000200127.07.2001Golęcin18-21.07.2001 w Gorzowie Wlkp., ex Pogodno w 07.2013
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem789105N2k/2000200112.07.2001Golęcinex Pogodno w 11.2013
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem790105N2k/2000200112.07.2001Golęcinex Pogodno w 08.2013
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem791105N2k/2000200731.12.2007Golęcindoczepa czynna, ex Pogodno w 08.2013
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem792105N2k/2000200702.01.2008Golęcindoczepa czynna, ex Pogodno w 08.2013
Dostępne zdjęcie pojazduDostępne filmy z pojazdem793105N2k/2000200729.12.2007Golęcindoczepa czynna, ex Pogodno w 11.2013
Dostępne zdjęcie pojazdu794105N2k/2000200729.12.2007Golęcindoczepa czynna, ex Pogodno w 11.2013
Dostępne zdjęcie pojazdu795105N2k/2000200703.01.2008Golęcinex 1064 (w 11.2013 r.)
Dostępne zdjęcie pojazdu796105N2k/2000200731.12.2007Golęcinex 1063 (w 11.2014 r.)
797105N2k/2000200118.05.2001Golęcinex 1054 (w 04.2015 r.)
798105N2k/2000200101.08.2001Golęcinex 1056 (w 04.2015 r.)

Znaleziono: 90 pojazdów
Średnia wieku: 27.13 lat

Najważniejsze daty:
2013
 19 listopada - Zakończenie eksploatacji wagonów 105N2k/2000 na zajezdni Pogodno
2009
 31 marca - Zakończenie eksploatacji tramwajów GT6 w Szczecinie. 
2007
 29 grudnia - Rozpoczęcie eksploatacji liniowej doczep czynnych do tramwajów 105N2k/2000.
1996
 luty - Początek dostaw używanych wagonów niemieckich GT6.
1994
 31 maja - Rozpoczęcie eksploatacji jedynych w Polsce wagonów 105Np.
1979
 - Modernizacja wraz z rozbudową zajezdni Golęcin.
1926
 - Druga rozbudowa zajezdni Golęcin.
1907
 - Zwiększona ilość taboru wymusza rozbudowę zajezdni Golęcin.
1898
 - Oddano do użytku nową zajezdnię Golęcin, która wówczas znajdowała się poza granicami miasta.

Encyklopedia Szczecińskiej Komunikacji wersja 3.0
Wszelkie prawa zastrzeżone.

KOMIS wersja 6.3 | © 2001-2019 by KOMIS Team | grafika i skrypty: Marcin Stefanowicz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady użytkowania...
Hosting strony zapewnia PROSCAPE - www.netlook.pl
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)